esmaspäev, 26. oktoober 2009

Perlustratsioon (III)


Mälestusi sovetiaja lõpu kirjanuuskureist

See oli siis, kui algasid perestroika ja glasnost. Pidasin tollal Uuralimaalt, olles nimelt N Liidu relvajõudude sundteenistuses Sverdlovski (Jekaterinburg) kandis, tihedat kirjavahetust koduga Eestis.

Tasuta sõjaväepost oli ebausaldusväärne, nii et kasutasin ka tsiviilposti, mispuhul läks tarvis postmarke ja väljaspool sõjaväeosa asuvate postkastide või -kontorite abi. Meie pere oli teataval põhjusel mustas nimekirjas. Koduse postiaadressi ebakindlust arvestades – äkki oli seegi julgeolekukomitee (KGB) kontrolli all! – kasutasin tundlikest asjadest kirjutades tuttavate aadresse, kes siis kirja edasi toimetasid. Kummati selgus hiljem, et ettevaatuse kiuste talletati kirjavahetus KGB-s ja arvatavasti pea täielikult. Nad olid kirju hoolsasti kopeerinud, nii et minu arvele kogunes 2 mahukat toimikut. Viimaste olemasolu mainis KGB-lane hiljem mu tööandjale, ise pole ma neid muidugi näinud.Jäi üle mõistatada, kuidas mu kirjad neile ikkagi pihku jäid...

Ainuvõimalik järeldus: postisaadetisi sai hõivata kohalikes postkontorites nii saatja kui vastuvõtja poolel, k.a Kohtla-Järve 3. Sidejaoskonnas. Hõivamise all pean silmas eraläkituste salajast kõrvaletoimetamist. Õieti ju oli KGB nende illegaalsete võetuste taga – muide ÕS-2006 ei tunnista enam sõna 'võetus' – mille all mõtlen saadetiste ebaseaduslikku sõelumist, avamist, kopeerimist ja arhiveerimist.

laupäev, 24. oktoober 2009

Nõukogude võim Moskvas

Autoritaarne režiim Venemaal näitab oma raudhambaid

Moskvas sunniti Antisovetliku Saslikuresto (Антисоветская шашлычная) omanikke haldussurve-meetmetega maha võtma restorani reklaamsilti.

Suve lõpul Leningradi prospektil (mis viib tegelikult Peterburi maanteele) ja Nõukogude Hotelli (Otel' Sovetskij) vastas avatud söögikoha omanikel ei olnud oma restoranile nime pannes poliitilist tagamõtet – loodeti lihtsalt külastajate naljasoont tabada. Aga postsovetliku Moskoovia võimumehed nalja ei mõistnud...


Radio Liberty (Vabadusraadio) on võtnud videosse restorani juhi Aleksandr Vanini jmt seletusi + demonataažiakti (RL-i venekeelne veebikülg)

Järgnes poliitilist omavoli vaaginud ajakirjanik Podrabineki kimbutamise vali skandaal (vt Interfax–BNS: 14. X 2009 Postimees) Põhjuse andis see, et Aleksandr Podrabinek avaldas Nõukogude-vastase sildi kaitseks Ežednevnyj žurnalis 21. IX 2009 arvamusloo "Aatekaaslased omavahel" (Kak antisovetčik antisovetčikam), kus mh ründab valitseva moraali räpasust:
Kas normaalne inimene loeks Kommunistliku Noorsooühingu [KMN] Tõe nimelist päevalehte, kirjutaks Moskva Komnoores, elutseks Lenini tänaval või näitleks Leninliku KMN-i nim Teatris?!
Antisovetliku Saslikuresto nime ründajaid on Padrabinnek aga seadnud samasse rivvi GuLAG-i valvurite, trahvipataljonide komissaride ja stalinlike timukatega:
... Советский Союз [CC] – это совсем не та страна, которую вы изображали в школьных учебниках и своей лживой прессе. CC – это не только политруки, стахановцы, ударники коммунистического труда и космонавты. CC – это еще и крестьянские восстания, жертвы коллективизации и Голодомора, сотни тысяч невинно расстрелянных по чекистским подвалам и миллионы замученных в ГУЛАГе под звуки поганого михалковского гимна. CC – это бессрочные психушки для диссидентов, убийства из-за угла, и на бесчисленных лагерных кладбищах – безымянные могилы моих друзей-политзаключенных, не доживших до нашей свободы.
Вы так возмутились «антисоветским» названием потому, что - верно - вы и были вертухаями [cм. вертухай] в... лагерях и тюрьмах, комиссарами в заградотрядах, палачами на расстрельных полигонах. Это вы, советские ветераны, защищали советскую власть и потом были обласканы ею. A теперь страшитесь правды и цепляетесь за свое советское прошлое...
Sovetimeelsete vastupealetung on seni tipnenud 500 tuhande rublase (150000kr) kohtuhagiga, lisaks muud ähvardused ajakirjaniku elu, tervise ja vara vastu ning Podrabinekite kodu pikk ja kärarikas piiramine ühiskondlikku pahameelt etendavate našistide piketiga.
Juba totalitarismi lõpu ajal Moskvas sõltumatu Ekspress-Hronika toimetajana alustanud Podrabinek on enese kimbutamise lugu oma veebipäevikus kommenteerinud sõnadega
... nüüd peavad nõiad jahti meie peale!
Eesti omavalitsuste tänavusi valimistulemusi silmas pidades ei maksa lähiaastail üllatuda sarnasete vahejuhtumite leemise üle Tallinnas, Narvas või Kohtla-Järvel.