neljapäev, 8. august 2019

Idarinde muutusteta kümnendid


Kas Venemaal käib riigipööre? — Ei.


Riigipööre oli ära 20 aasta eest. Enamgi, Isekiri on endist viisi seda meelt, et vene küsimuses ei saagi olukord praegusest hullemaks minna. See on kiilunud skaala põhja kinni kurjuse impeeriumi vastulöögist saati — AD1999. Putinismi suvaline alternatiiv osutuks nii VF-ile kui ta tsiviliseerit naabreile igal juhul etemaks kehtiva gebistliku hunta mis tahes võimuteisendeist.

Seda vastusena kõrvaloleva video poliitanalüütikute arutelu põhiteesile riigipöörde üle kahe värske välispagulase vahel: ajakirjanik Saša Sotnik Leedust küsitleb eks-gebisti/rahvasaadikut Gennadi Gudkovi Inglismaal. Viimase poeg Dmitri on Moskvas parasjagu vangis — 36 päeva katse eest kaitsta oma õigust Moskva kommunaalkogu septembrivalimisil oma kandidatuuri üles seada. Kui tema jts ei kehasta postputinistlikku VF-i, siis temataoliste represseerimine kahtlemata karastab antiputinistlikku kaadrit.

Vastuseks kõnealuse video autori väitele, et räigem sisepoliitika tasandab nüüd ehk VF-i avantürismi välismaal, kinnitab Gennadi Gudkov VF-i võimuringkonna jätkuvaid sepitsusi pingestamaks olusid läänepiiril. Gudkov mainib seejuures Soomet ja Baltimaid. Sama on võimalikku NATO-vastast tuumašantaaži silmas pidades prognoositud nii Saksamaa kui ka USA mõttekodade poolt. Sestap jääb ka päevakorda süsteemianalüütik Andrei Piontkovski välja käidud otseselt EV-vastane stsenaarium, mille tingimetus võiks olla Narva kahvel. Kuna nn võimaluste akent piirab WP käsutuses olev aeg, siis ähvardab eskalatsioon meid üha enam ka ajaliselt.

Gudkov teavitab võimuringi-kuuldusest, et jõuametite esindajad eesotsas Nikolai Patruševiga ( VF-i julgeolekunõukogu sekretär aastast 2008 ) selgitanud WP-le asjade seisu riigis sedapsi, et too andis neile vaba voli ja mingi teadmata tähtaja klanni + režiimi kestlikkuse kindlustamiseks.

Sarnaseid oletusi ( “enam-vähemkindlaid teadmisi” ) on kostnud ka muist Moskva avaallikaist. Pööret mainib samuti režiimikriitikust satiirik Viktor Šenderovič. Ta näeb riigipöörde ( Переворот, FB / ÉM 5. Ⅷ 2019 ) tunnust+tõendit mõnetuhande inimese ( 1373 + 1001 v)ahistamises politseivägivalla + tänavapeksuga Moskvas 2 järjestikusel laupäeval, 27. Ⅶ ja 3. Ⅷ 2019. Kuid näib käsitavat seda mitte võimuhaarde, vaid autoritaase režiimi pööramisena totalitaarseks. Ses pöördes löövad Šenderoviči «Ma süüdistan!» stiilis filipika järgi kaasa kõik praegust võimu truult teenivad instantsid, iga WP-klikki mahitav prominent — terve rea tollest collabost toob ta esile nimepidi.

Totalitarismi naasmine on küsitav, kuna WP režiimil pole seks resurssi, eriti aga mõtet — ideoloogiat, mistap veel üks tuntud režiimikriitik, ajaloolane Andrei Zubov ennustab WP-le kadu ajaloo-prügilasse juba ½ aasta pärast…

Isekiri jääb siin oma aastatetaguse ennustuse juurde ៚ Putini aeg Kremlis ≖ kaks aastatosinat. Meenutus ka tolle ettekuulutuse lõpust:
Putini valikud langeva populaarsuse tingimusis on vältimatult järjest enam piiratud. Oma viimatisel, 15. XII 2011 "jutuajamisel rahvaga" ilmutas ta puhast põlgust selle rahvaosa vastu, kes õiglasi valimisi nõuab, ja mis veel tähtsam — ka seda, et tal ei ole kavatsust võimukurssi korrigeerida. Nii et… Vladimir Putini valik kaldub rahvusvaheliselt ohtlikuimasse — agressiooni-suunda.
Isegi kui väidetavalt veel pooleli olevat pööret juhiks gebistliku hunta / Putini endeemilise tagatoa lauaülem / varem ka ²¹༠Po-mürgi hankija / viimati Balkani režiimide surkijana tuvastet Nikolai Patrušev. Siis pärast pööret jääks ta Beria-sarnasse seisu — tal tuleks mängida perestrojka taasleiutajat, kelle ilmselt deržáva-patrioodid kõrvaldaksid — kuna komplottide-jaga aina avardaks rõõna võimalusi veeretamaks oma süükoormat roimakaaslas(t)ele.

Kas ja kes on alternatiiv WP-le?


Et repressioonide skeem viimseil aastail on muutumatu, näib putinistlik süsteem üksnes enda säilitamise strateegia külge klammerduvat, mis eeldab järeleandmatust. Selmet vandenõust sõltub režiimi transformatsioon niisiis pigem protestiaktiivsusest. Ja nagu ütles sotsioloog Ekaterina Shulman 7. Ⅷ 2019 intervjuus Al-jazeera TV-le, on VF-i ( pealinna ) kodaniku-ühiskond tänaseks kvantitateedi uueks kvaliteediks üle viies saavutanud seninägemata horisontaalse koordinatsiooni + järjekindluse. Nende iga-laupäevase protestivisaduse taga on teadagi jama 45-liikmelise linnaduuma 8. septembri valimistega, mis linnakodanike õiglustunde kohaselt nüüd kas ära jääma või parimal juhul detsembrisse peaksid nihkuma. Võimurite huvides on vastupidi — ruttu valimistega ühele poole saada — so rahutuste kiirema vaibumise lootuses kulgeda plaanitud graafikus.

Moskva kui linn jääb ootamatute protestide tõttu ilma tavalise valimiskampaaniata, ent võitlus kandub võimusfääri üldise korrumpeerumise ja selle vastustamise mängumaale. Mis fokusseerib praegu Moskvas toimuva vaatluse paratamatult WP režiimi käekäigule.

Gebistliku hunta igasugu võimuteisendeid välistava võimaluse alternatiiv koidab aga ikkagi lääneliku tsivilisatsiooni — ( endise ) Vaba maailma pooldajate leerist. Kuigi vabadusvõitluse rindejoon üle kogu ilma on hajali ja Venemaalgi jookseb see tavapärase ebamäärasusega patriootlike imperialistide ( deržaavnike nagu WP ise ) ja läänemeelsete liberaalide ( k. a Navalnõi moodi rahvuslaste ) vahelt. See joon on arvatagi väga tinglik ning isikuti on käegakatsutavad alternatiivid tänase seisuga Isekirja hinnangul kehvakesed. Nagu…

  • Ljubov Sobol — Moskva leeva linnaduuma piruka juurest kõrvale tõrjutute seast me silme all võrsunud värske sangar, trahvimiljonär… paneks võimule tulles rahvahääletusele küsimuse, kas keelustada VF-is geide—lesbide—jts põhiseadusliku voli meelt avaldada…
  • Mihhail Hodorkovski — miljonärist endine poliitvang ( 10a ) ja -pagulane, kes ühtki Kaukaasia ala mingi hinnaga VF-i küljest ära ei laseks…
  • Garri Kasparov — XIII male-maailmameister + poliitpagulane, kes aprillimässu ajal AD2007 vastustas EV valitsuse otsust teisaldada vabastaja-monumenti ajaloolise valega…
  • Alksei Navalnõi ( Aleksej Naval’nyj — lühidalt AN ) — evib samuti puudusi, nagu ebakollegiaalsus või autoritarism, kuid poliitiku ega juhikalduvused nende sekka ei käi.

Küllap AN on üks etemaid, WP vastasrindlasi, keda teistest eristab strateegiline plaani evimine… Meenutks ühtlasi AN-i suhtumist Eestisse:
Moskva populaarne telekanal До///дь näitas 4. IV 2013 hilisõhtul vestlussaadet "Dzjadko-3" opositsioonilise advokaadi ja megablogija Naval'nyjga. Viimane teatas oma pretensioonist saada VF-i presidendiks ja peaaegu ketserlikust unistusest, mis ta võimupüüdlusega kaasneb, — et tema kaasmaalased elaksid vähemalt samaväärselt eestlastega…

Tartu ja noor Putin.


Pealegi on tunnustanud teda sündinud poliitikuna nii tark võimuvaatleja nagu Vladimir Belkovski, kes muidu on AN-i suhtes kriitiline ja loeb teda kõigest WP nooreks kehastuseks — vt RL-i 10. Ⅷ 2017 videot!

Nii võiks arvata, et noore Putini võimuletulek saab VF-ile sama vastumeelseks kui Savisaare kloon siin. Ent see seis on meil Ratta-valituse näol käes, ilma et Keskerakonnast Eestile tulnuks mingit Moraalse Taassünni Liikumist, kellega tahes liidulepingus ta ka poleks. Kahjuks tuleb seni ja küllap lähiaastailgi leppida olemasolevaga.

Kui NA-l kõik olgu ½ või 5 aastaga korda läeb, peaks naabermaa presidendina kutsuma Tartusse hoopis teda. Vaevalt küll tuleval suvel, aga ehk mõne aasta pärast. Kui vahepeal muidugi Leo Kunnase «Sõja 2023» Koljati-stsenaarium ei teostu. Kuid seda enam, et Tartust saab järgneval 2024. aastal Euroopa kultuuripealinn. Noor Putin oleks siis 48, vanal veereks vist juba 75… Rahulikku põlve kõigile!