reede, 1. juuni 2018

Lennusangar Rust

Mathias Rust 50!Kuulus video Cessna maanduskatseist ja piloot Rustist Punasel väljakulThe Guardian, 2012, 7' ) Filmija dr Robin Stott Inglismaalt oli parasjagu arstide üleilmsel rahukogul👽 Rossija hotellis. Ent tol päeval hülgas ta igava numbritoa ja läks argiõhtust süda-Moskvat jäädvustama. Hobioperaatorina seni vaid kodukandi Greenwichi loodusvõtteid teinu säärast üllatust nüüd küll ei oodand… Veel samal õhtul otsis dr Scotti hotellis üles ja ostis ülesvõtete esmaesituse õiguse meediakorporatsioon NBC.

PÄEVAKANGELANE MATHIAS RUST ( *1. Ⅵ 1968 ) sisenes N Liidu õhuruumi 1987. aasta 28. mai teisel lõunatunnil Virumaa kirderanniku kohal ja lendas üle Narva jõe ja Ilmeni järve otsejoones sovetiimpeeriumi südamesse. Punasel väljakul maandunud, rääkis Rust kogunenud uudishimulikele, et ta lend kestis 5 tundi.

Teekonna sirgjoon on tõsi
ARD Rusti lennust
Helsingi Malmi lennuväljalt väike pettenõks Stockholmi poole — järgimaks Soome Lennuametile esitet lennuplaani — ja edasi otse Viru rannalt Moskva Kremlini = pisut üle 1000㎞. Et jõuda pärale nii ruttu, on vaja 190-st tunnikiirust. Piloodi enda sõnul liikus ta 180-185㎞/h, hoides lennukit 600m kõrgusel. Tiibade jäätumise pärast laskus ta paar korda 300m allapoole.

Sel päeval valitses Läänemere õhustikku kõrgrõhkkond ja nähtavus oli väga hea. Vahelduv pilvitus tihenes lennu lõpupoole lausaliseks. Rusti lennu piirkonnas puhus kerge ( <10 ) külgtuul ja seda kirdest, mis võis pisut pärssida lennusihti, kindlasti mitte -kiirust. Seega oli Cessna-172P liikunud oma piirkiiruse ( 228㎞/h ) mõõduka varu piires. Täis kütusepaak tagas 8 lennutundi.

Otselend harrastuslenduri valitud kursil 117° kulges üle maamärkide nagu põlevkivi-tööstuse korstnad, suuremad järved ja raudteed… Kõik vene jm massimeedia kõvera marsruudiga kaardid hämavad ega ole kooskõlas Rusti ühegi endapoolse lennukirjeldusega.

Helsinki Malmi — Moskva Krasnaja Ploščad' 28.5.1987

Minu igapäevane bussitee tööle möödus samal ajal õhuvalve- ( ΠВO ) -jaamast Edisel. Sestap on tänaseni silme ees järsk muutus lokaatorite töörežiimis, täielik rahu enne ja meeletu agarus pärast Mathias Rusti ülelendu. Nimelt pöörlesid need Tallinna—Narva maanteelt liikujaile silma torkavad radarilokaatorid Jõhvi kõrgustikul juba järgmine päev tõepoolest nagu hullunud, kuna eelneva nädala oli enamik neist seisnud sõna otsetähenduses tööta. Ei tule siis imestada, kui keegi N Liidu pagunikandja satub pärast kohtu alla.

Helsinki Malmi — Stockholm Bromma
Rusti lennuplaan:
Malmi—Bromma
Rustil vedas ka seetõttu, et sovetisüsteem üldiselt puperdas. Süsteemi kõige olulisem lüli — inimtegur puksis aga katastroofiliselt ( Čornobyl ) ammugi sõjatööstus-kompleksi keerukate infra- ja ultrastruktuuridega ühtimata. Õhukaitse territoriaalseid vastutusalu, sh ka Rusti teekonda puutuvad Balti, Leningradi ja Moskva ringkondi, eraldasid ilmsed koordinatsiooni-häired. Nähtavasti ei toiminud korralikult ka militaarraportide ahel ega -käsuliinid. Pealegi oli Rusti lennuruumis Kalinini/Tveri juures päev varem kokku põrganud sõjaväe-lennukid ning nüüd käisid siin argist õhuliiklust häirivad päästetööd. Sel päeval toimusid Kohtla-Järve rajoonis langevarjurite ja Pihkva oblastis õppurpilootide harjutused. Eesti õhuruumis olnud Rustiga samal ajal tosin ja Venemaa Euroopa osas sadu liiniväliseid tsiviil-õhulaevu…

TOTAALTÕRJE MUST NELJAPÄEV. Tapa paarikümne hävitajaga 656. õhukaitse-polgu lennuväljalt tõusis MiG-23M. Seda piloteeriv vn-ltn Pučnin leidis kahtlusaluse sihtmärgi teisel katsel Narva kandis. Tegu oli ühega sovetliku õhukaitse kahest kindlalt teada lennukist, mis õhku tõsteti Rusti ( õieti vahistamiseni tuvastamata jääva ) õhurännaku tõttu.

Lennukite värvigamma ja väliskuju võrdlus
Jak-12 | Cessna-172P
peamine eripära: voolujoon +
kiilu kuju + rattaasend
Radarinäidust ei saanud Pučnin täpselt aru, oli see kopter või lennuk. Lähemale jõudes nägi aga ära sinise küljevöödiga Jak-12 ja sõna-sõnalt nii ka ette kandis. Kuna raport õhukaitse komandopunktis kinnitamata jäeti, ei tulnud piloodile objekti osas ka ühtki käsku. Siiski “Lahinguliste teenete eest” ta hiljem aumärgi sai. Ent nagu Anatoli Vladimirovič Pučnin juba Stalingradis/ Volgogradis oma elu lõpusirgel NTB vandenõu-teoreetikuile ikka veel kinnitas, erilist uhkust ta sest ei tunne, medalit rinnas ei kanna — solvumisest ülemuste peale. Kaks kümnendit pärast n-ö Rusti-juhtumit polnud ta oma paha meelt lahutada suutnud! Kuna komandörid õhukaitse tippudeni välja tol impeeriumile märgilisel tunnil olid julenud kahelda, et nende piloot tuvastas lennumasina… mitte haneparve.

Rust oli õhus vähemalt poolteist tundi ja kõige tõenäosemalt kusagil Leningradi ja Novgorodi oblasti piiril, kui ta esmakordselt kokku puutus N Liidu relvajõudude reaktiivse võimsusega. Usutlusis on ta järjekindel ühes ainsas õhukohtumises N Liidu hävitus-lennuväega, kusjuures piloote näinud ta aga kaht. Nii ei saa ilmselt rääkida ühemehelisest 23M-ist, vaid see pidi olema 2-liikmelise ekipaažiga MiG-23UB, millist Tapalt välja ei saadetud.

Mathias Rusti enda sõnadega:
Ligi kaks tundi lennanud — meenutab Rust — nägi ta päikselises "taevas tuhisemas tumedat varju, mis ka kohe kadus". Mõni hetk hiljem ilmus pilvekihist tema ette lennuk. "See lähenes mulle suure kiirusega ja täpsel sihil," meenutab Rust.„Ja läks mühinaga otse üle!"
"Mu süda vajus saapasäärde," jätkab ta. "Sellisel hetkel adud: nii nad siis alla su lasevadki!"
Vasakult alt kerkis kõrvale sovettide MiG-23 tüüpi püüdur—hävitaja. Pea 3 korda Rusti Cessnast suurema tiivaulatusega ja rohkem kui 10-kordse kaaluga MiG tundus hiiglasena. Loodud enam kui 2-kordse helikiiruse ületamiseks, tuli sel pöördtiibadega hävitajal viia end maandumise täisrežiimi, vahetades käiku, pikendades klappe ja sirutades tiibu, aeglustumaks Cessna kiiruseni. Õhulaeva nina kerkib pidurdusel kõrgele üles.
"Kuna nad mind alla ei lasknud, sain aru, et nad tahtsid vaid kontrollida, mida ma siin teen,” ütleb Rust. Ta jälgis hävituslennukit, „kuid ei olnud ühtki märki, mingit signaali piloodilt, et talle tuleb järgneda. Mitte ainustki!” Rusti kriminaalasja uurijad seletasid hiljem Rustile, et MiG-i piloot proovis raadioühendust, aga vastust ei saand. Alles hiljem mõistis Rust, et sovettide hävituslennuk peab sidet üksnes kõrgsageduslikel militaarkanaleil.
Pärast minutipikkust silmsidet pilootidega lülitus hävituslendur reaktiivkäigule ja tõmbas klapid tagasi. Ent MiG kiirendas ja eemaldus vaid selleks, et naasta ja teha kaks pikka, umbes poolemiilise raadiusega tiiru ümber Cessna. Lõpuks hävitaja kadus.
Tom LeCompte, The Notorious Flight of Mathias Rust. Smithsonian Air&Space Magazine, juuli 2005.
28. mai 1987 Moskva aeg 18:45
Moskvas pool tundi õiget sihtkohta otsinud ja selle viimaks leidnud, oli piloot vähemalt 30㎞ linna kohal tiirutanud. Rust maandus kolmandal katsel, laskudes trolliliinide kahe kandetrossi vahelt täpselt Moskva-jõe Suursilla keskele. Ja juhtis Cessna miilitsa osutet vabale kohale parklas Kremli külje all… Punasel väljakul pargitud Cessna fotot sain näha samal õhtul Soome teleuudistes ( video ↓ on vist mõnest järgmisest teleõhtust )


Ja millest sabariigi tähtsaim uudistesaade Aktuelle Kamera sel õhtul rääkis!?👽👽 Vrd Yle-TV-korrespondendi ↑ reportaaži ☞ ETV 28. V 1987 AK põhisaatega!

Sovetlik massimeedia oli järgnevail päevil ülimalt kidakeelne. Seda enam hämmastava valingu oletusi lõi letti Tallinna ja Tartu päevalehes glasnost'imeelne väliskommentaator Tõnis Avikson.👽👽👽 «Moskva, mida peaks valvatama nagu silmatera [sic!]» — kordas ta ühtevalu, avaldades samas nii militaarreformide ootust N Liidus kui lootust M Rusti karmiks karistamiseks. Eestis sai just Avikson läänesaksa noorukit konspiratsiooniga siduvate vandenõuteooriate maaletoojaks. Tõestuseta pikalt need siin kesta ju ei saand. Vene sõjaväelaskonnas huumasid aga edasi. Küüneviha Rusti vastu kipub võtma Venemaal just nagu rahvusliku katastroofi mõõtmeid — vist Putini XX sajandi katastroofi meemi virves?

Nii ei antud küllakutsutud vihatud piloodi-"Matjusele" mingit asu ka AD2013 Venemaa TV riigikanali ühes petlikult "Otse-eetriks" nimetatavas showssaate kokkuvõte inglise keeles ) Raevukalt valati ta üle üksteist välistavate vandenõu-teooriatega, nii et ämbrid kolisesid ja pikk järellaine ka siinsesse Ekspress-Gruppi ulatus ☛ Jüri Ehasalu kirjutis 25. V 2017 Maalehes.

RUSTI-VANDENÕUDE PÕHITÜÜBID

🅰️ Kurjuse impeeriumi vastu… Reagan/ Ühendriigid/ NATO/ Lääs testinud Rusti lennuga N Liidu kaitsevalmidust ja/või õhukaitse-võimekust N Liidu õõnestamiseks ja/või Gorby perestroika kaudseks/ otseseks toetamiseks; viimasel juhul mahitas NLKP peasekretär toimunut või tegi mingil määral koostööd KGB peavastasega ( riigireeturina ); esimesel juhul olnuks tõenäoselt Rusti määrat surmalapseks ja ta võimalik allatulistamine — Ida—Lääne suhete pingestamiseks; Moskva Kremli vahtkond sai häire koos korraldusega otsida nende valvealale Cessnalt heidetud antisovetlikke lendlehti ja viitsütikuga pommi.
Peamine vastuargument: N Liidu kaitsejõud ja tõrjevahendid olid sea(dis)tatud vastustama massiivset sissetungi, mitte niivõrd piskut ähvardust nagu üksainus kerge sportlennuk.
Märksõnad: löök N Liidu kaitsevõimele, N Liidu lagundamine, sovetiimpeeriumi hukk, antisovetism, antikommunism, Külm sõda, auk raudkardinas, diversioon, SDI, Rusti koostöö Lääne salateenistustega, CIA, luure-satelliidid, Rootsi luurelennukid, pettemanööver õhupallidega, luureotstarveline meteosond, allveelaev, Cessna D-ECJB tiibade sünteetiline erimaterjal, lennuõnnetuse simulatsioon, madallend, automaadi-valang Cessnale Saka kordonist, halvad ilmastikuolud, Rusti eelnev Moskvas-käik, salastatud maakaardid, spionaaž, Nobeli rahupreemia kui pistis Gorbyle, KAL-007, viitsütikuga pomm, lendlehed, Cessna-ootel profikaamerad Punasel väljakul…

🅱️ Kurjuse impeeriumi poolt… Just KGB ise korraldas Rusti lennu toetamaks Gorby sise- ja välispoliitikat, kõrvaldades ametist teda + rahvusvahelist pingelõdvendust põlgavaid vanameelseid relvajõudude ladvikus; Rustil olid salajased kaastöölised ja/või tugitiim N Liidus, kes aitasid nt (vahe)maandumisel/ infrastruktuuriga/ pettemanöövreiga; lisakütusega vms.
Peamine vastuargument: relvajõudude juhtiv-koosseisu kaadrivahetus ei kaasa süsteemi teisenemist ega militaarreformi, v. a koosseisu-kärbe, vastupidi — uus minister marssal Dmitri Jazov toetas A-tüüpi vandenõuteooriat ja varsti ohjas ise üht teistmoodi vandenõud = augustiputši;
Märksõnad: N Liidu kaitsevõime tugevdamine, Gorby-maania, sihilik ajastus, piirivalvuri päev, Vladimir Krjučkov, Rusti koostöö Ida salateenistega, lennu keerukas marsruut, totaalse raadiolokatsiooni-välja sürdamine, provokatsioon, kaadripuhastus, AD1937, 300 õhukaitse-ohvitseri vallandamine, marssal Sergei Sokolovi tagandamine, Afganistan, Moskva Suursillalt Cessna saabumiseks ärastatud trolliliini toitetraadid, ГAИ, madallend, vahemaandumine Staraja Russas, lisakanistrid, vahetusrõivad, eestlasest tunnistaja, Vladimir Pool…

🍎 Cherchez la femme… Rust armunud kõrvuni Helsingis kohatud vene modelli, keda ta lootnud näha Moskvas taas; Rustil olnud keegi muu naissoost kaassõitja ning Punasel väljakul maandumisjärgses segaduses kadunud too rahvasumma.
Peamine vastuargument: vandenõuks kvalifitseerub see tüüp vaid ameerika õigustava järgi, st kui conspiracy = kuritegelik tahe, seevastu kontinentaalne õigus käsitaks sellist motiivi pettemanöövrina, nt varjamaks vandenõu eelmist tüüpi.
Märksõnad: apoliitiline Rust, mannekeen Niina Kané aka "Riidepuu", kihlvedu, tundmatu naisterahvas, romantika, armastus, Cessna reklaam, bränd, turundus, glasnost'


Vandenõuteooriate üldine põhimõtteline suurim nõrkus = iga vandenõu saab põrmustada lihtviisil — vastuvandenõuga. Enamasti on üht ja sama sündmust ümbritsevad vandenõuteooriad erinevate eeldustega ja sestap loomuldasa vastuolus. Kui vandenõu 🅰️- ja 🅱️-variandid ei eelda Rusti teadlikkust enda suun(ist)amisest tema pimesi ärakasutamisel, siis kolmandas saab tast lausa taltsutamatu kirgede mängukann. Viimase kinnituseks saab esitada Mathias Rusti elu hilisema(id) vahjuhtum(e)i(d) nagu kriminaalne noarünne kohtingust keeldunud kolleegi vastu novembris 1989. Ta aususele võivad varju heita ka hilisemad süüdistused kelmus(t)es ja poevarguses. Aga samuti võib kõike pärastist tõlgendada saatusliku lennu järgsete asjaoludega nagu — elupööre — aatepettumus — 432-päevane vangistus Lefortovos — kurnava kuulsuse ja/või KGB surve tagajärjed.

RUST EI KAHETSE oma lendu. Postimehe pealkiri — Mathias Rust kahetseb ajaloolist lendu Moskvasse — lennu 25 aastapäeval — eksitab. Ülearu sensatsiooniline. Ta ei kahetse oma lendu, vaid selle järelmeid, nii neid isiklikke kui ühiskondlikke, mille üle tal puudus kontroll. Mathias Rust on tagantjärele mõistagi kaalutlev ja noorusuljust hulljulguseks hinnates nüüd isegi kahevahel. Noormees polnud intervjuu ajal ikkagi mitte 18, juba 43a vanune. Ega ole see pelgalt ealine muutus. Kas elutarkus ei õõnesta aateid? Rust oma harvades ja seetõttu avalikkusele hästi jälgitavais usutlusis neid maha salanud pole. Vaatamata veerand sajandiga kogetud tagasilöökidele.

Rusti intervjuust ajakirjale Stern:
«Tänasest perspektiivist hindan ma oma lendu muidugi teisiti. Ka piisavalt realistlikuks ei peaks ma oma plaani enam. Tagasivaates oli see vastutustundetu.»

NAGU JUMALA TUUL. Meenutagem, et avantüüri tagamõte oli kindlustada maailma-rahu ja tema loosung oli "Frieden und Verständigung" ( rahu ja üksteise mõistmine ! ) Ehkki tagamõte on siin üsna vale sõna. Nagu Rust allpool dokumentaali usutluses räägib, oli see otsus teadlikult kavatsemata ja lennusuuna Soomest Moskva poole valis ta endale käsitamatu üliteadvuse ajel. Kuis ka polnud, kahe päeva pärast tuli tal 19. sünnipäeva tähistada KGB eeluurimisvanglas. Lennukist väljunud nooruk sai Kremli müüride taustal tervitusi ja tähelepanu nautida ( sovetipropaganda väitel ) vaid 10 minutit, kuna TASS-i teatel kl 19:20 ta vahistati. Moskva türmis tuli tal veeta 14 kuud. Hamburgist 13. V 1987 alanud sensatsiooniline reis lõppes 3. Ⅷ 1988, mil Mathias Rust Lufhansa reisiliiniga Moskvast koju tagasi jõudis.


Taani avaõigusliku TV tõsielufilm "Rust Punasel väljakul" ( DR, 2007, 24' )

AJALOOLINE NELJAPÄEV — 28. mai oli Mathias Rusti kodumaal riigipüha Christi Himmelfahrt = Jeesus Kristuse taevamineku päev. Aga aimugi polnud tal Nõukogude piirivälase päevast, mida pühitsev KGB = Riikliku Julgeoleku Komitee ja tollele alluva piiriväe väärikad esindajad olid just Rusti maandumistunniks kogunenud Kremli kongressidepaleesse tähistama. Piduliku kontserdi vaheajal valdas Kremli suurt saali ja kuluaare kõigepealt sigin—sagin ja siis meeleolu-langus. Hulk ülemusi lahkus. Veel üks osa publikut haihtus enne kontserdi teist poolt saalist uudistamaks hoopis saksa lennukit Punasel väljakul.

Kas pühast vihast või vaid kohusest, aga veel samal 28. kuupäeva õhtul algatas N Liidu Ministrite Nõukogu juures asuva KGB uurimisosakond kriminaalasja nr 136. Läks lahti intensiivsete ülekuulamistega juurdlus, mis vältas 58 päeva ja mille käigus selgus muu seas, et saksa nooruk oli läinud aasta augustis erapiloodi litsentsi saanud ning Läänes levivast Gorby-maaniast nakatunud, lennanud kõige parema kavatsusega Hamburgist Reykjaviki ja Helsingi kaudu Moskvasse. Ükski heategu ei jää karistamata. Rusti karistustärminiks määratakse 4 aastat ja ta istub sellest ära üle kolmandiku. Gorbyl vastutundeid polnud. Rusti tähelennu ajal oli parteijuht Gorby koos pea-, välis-, kaitseministri jt-ga idabloki-riikide👽👽👽👽 poliitilise konsultatiivkomitee 2-päevasel istungil Ida-Berliinis ja ülejäänud delgatsioonide ees ju päeva õhtuks alandusse sunnitud, kuna sovetiimpeeriumi võimuladviku kogu täiuse kohalolu kiuste jäädi jänni Kremli-lenduri-juhtumi asjaolude selgitusega. Partnerite usk venelaste suutlikusse püsida enam-vähem järjel lihtsalt pidi sellel tippkogunemisel kõikuma lööma blokki rutemini lagundades. Omakorda rahva armeesse kõikumalöönud usust rääkiv sovpatrioot Mihhail Gorbačov niisiis mõistagi Rustiga ei Berliinist naastes ega kunagi hiljem ei kohtu.

See vähendab vandenõu 🅱️-tüübi tõenäosust 🅰️ ees. Kuid küsigem 🅱️-variandi vastulausena siiski, mis vajadus oli karistada Rusti rangemalt kui vaid vormitäiteks ja teda vangistuses hoida üle aasta?!

Rusti idealismi kinnitas tema paari aasta eest kirjutet 20-leheküljene utopistlik essee, mille ta lennumatkale kaasa võtnud oli. Rusti messianistlikuks paleuseks oli antiurbanistlik rohjuuure-demokraatiaga tuumarelva-vaba Lagoonia. See lees kusagil N Liidu ja Hiina vahel ning pidi meile lõpuks kätte tooma planetaarse päikeseriigi. Mõista võib Saksamaal varsti maad võtvat hullustust, mis tegi taevaminekupühal Kremli lennanud noormehest messia.

Mingit ajalikku ega maist vandenõud Rusti kriminaalasjas leidmata jõustasid KGB uurijad süüdistuse sovetliku karistusõiguse kolme sätte järgi, millest üks võeti ENSV ja teine VNFSV seadustikust: Vene NFSV kriminaalkoodeks §84 ( "Rahvusvahelise õhusõidu eeskirjade rikkumine" — karistuseks vabaduskaotus 1…10a v rahatrahv kuni 1000₽ õhusõiduki konfiskeerimise võimalusega ) + §206 lõige 2 ( "kuritahtlik huligaansus" — vabaduskaotus 1…5a ) + Eesti NSV kriminaalkoodeksi §81 ( "Ebasedsulik sõitmine välismaale või NSV Liitu" — vabaduskaotus 1…3a ) lõige 1:
«Sellekohase passita või vastava võimuorgani loata sõitmise eest [---] NSV Liitu või piiri ületamise eest — karistatakse vabaduskaotusega 1 kuni 3 aastani.»


Gebistid säilitasid FED-jalikult külma pea ja karastet umbusu kõiges ning 3-nädalasel ülekuulamiskuuril manustasid Mathiasele sünteetilist droogi, mis pidi suurendama hoolealuse avameelsust. Ja mis ligi kolm kümnendit hiljem tuleb välja tänu lennukangelase järgmise kriminaalasja advokaadile, aastal 1989 teda noaloos kaitsva Yitzhak Goldfine'i mälestusraamatus. Iisraeli rahvusvaheliselt tuntud advokaadi teos ilmus saksa keeles 2016 pealkirja all Die Wahrheit hinter der Wahrheit ( ek: Tõde tõe taga; kaasautor Peter Mathews ) Goldfine oli saanud jälile, et Kremli-lendurit uuriv KGB oli tema toitu salamisi poetanud tõeseerumit. Psühholeptikumi kõrvaltoime ulatub seedehäireist ja kaalukaotusest agressiivse käitumiseni. Dokumente smugeldanud Goldfine oma sokisääres otse Venemaalt. Kuid anomüümne telefonikõne soovitanud seejärel Moskva jaoks liiga vastuolulise teabe Rusti kaitsmise sobivaimal hetkel avaldamata jätta — et mitte häirida ajaloo kulgu, sest Rusti tollane protsess kattus kogu saksa rahvast puudutava protsessi — riigi taasühinemisega. Nii nad ohverdasidki Mathias Rusti parema käekäigu.


    》 Isekiri :  Külma sõja  lõppvaatus  Baltikumis 《    
R U S T I  Ü L E L E N N U  A J A L O O L I N E  K O N T E K S T


RUSTI ANEKDOODID

 • Kodaniku erutatud telefonkõnele miilitsasse 28. V 1987, et saksa lennuk on Punase väljaku äärde maandunud, vastas korrapidaja ärritatult: «Aga saksa tanke teile ei viirastu?!» Mathias Rust jalutas väljakul veel pool tundi, kuni teda viidi Kuhu-Vaja. Muuseas ei võtnud nad seda sõnumit kaua tõsiselt… ( miilitsaveterani Nikolai Fedotovi pajatus )
 • Moskva-jõe Suursillast ( Bolšoj moskvoreckij ) sai rahvasuus Balšói-Mathias-Rustski sild.
 • Punast väljakut hakati kutsuma Šeremetjevo-3.
 • Kaks lennuväelast punaväljakul. Üks küsib teiselt suitsule tuld. — «Oled sa peast põrunud? Lennuväljal‼️ Siin kehtib ju suitsukeeld.»
 • Militsionäär peatab Kremli mälestise juures välisturisti ja palub mitte suitsetada. Turist: «Oh-muidugi, minu süü! Teil siin ju lennuväli.»
 • Uus silt Punasel väljakul: SUITSETAMINE LENNUVÄLJAL KEELATUD!
 • Punasel väljakul seisab terve punt reisipagasiga rahvast, kes küsimusele «Mis siin oodata on?» nagu ühest suust kostab: «Hamburgi lennukit!»
 • «Kas tead, et Suure teatri väljak sai purskkaevu juurde täiendava miilitsaposti.» — «Misjaoks?» — «Igaks juhuks! Äkki ujub sealt välja NATO allvelaev?»
 • Cessna vahetanud Skyhawki brändinime Marssali-Hävitajaks.
 • Моskva-Lеningrаd maanteel on nüüdsest kõige pehmem sillutis, see sai polstri polkovnike ja kindralite papaahadest.
 • Aasta 1987 lõpus sai Moskva liiklusmiilits uued kooditabelid ( sõnumite edastamiseks raadio kaudu ), kuhu mh ilmus uus punkt: "95 — maandunud lennuk". ( Miilitsaveterani mälestustest )

Modern Trouble'i hea pildireaga keskpärane laul "Lenda Moskvasse"

FOTOD: Reims Aviationi valmistet spordilennuk Skyhawk-II Cessna-F.172P Kremli müüri taustal 28. mai õhtul kl ¾ 7 — Mathias Rust otsib sobivat maanduspaika — ta lennuk 28. mai õhtul Kitaigorodi kaldapealsel Moskva jõe Suursilla, Kremli ja Basileus-Õndsa katerdraali vahel.

VIITED & MÄRKUSED:
    👽 Aastal 1985 Nobeli rahupreemia pälvinud liikumise "Maailma arstid tuumasõja vastu" ( IPPNW ) Ⅶ iga-aastane koosolek toimus 29. V — 1. Ⅵ 1987 Moskva hotellis Rossija.
   👽👽 Sel päeval, 28. mail ETV ega E(R)R-i ükski uudistesaade, sh AK põhisaade, ei sisaldanud teavet Rusti lennust, mis seda enam hämmastab, et teemat riivavaid ETA/ TASS-i sõnumeid ebaseaduslikust piiriületamisest 27. mai hommikust, kui 24a Roman Svistunov lendas ärandatud AN-2P lennukil Kuramaalt Gotlandile, + piirivalvuri-päevast siiski esitati — vt kl 20:30-20:58 eetris olnud AK nr 27736 videotsitaatidega kokkuvõtet! Ametliku esmasõnumi N Liidu sisepublikule tegi TASS järgmise päeva, 29. õhtul ja trükis ilmus see 30. mail; ENSV ajalehte jõudis esimene teade Rusti lennust alles 2. Ⅵ 1987 RH-s.
  👽👽👽 Vt Tõnis Aviksoni "Mathias Rusti juhtum" ( 4. Ⅵ Noorte Hääl, Tln ) + "Mathias Rusti uskumatu reis" ( 21. Ⅵ 1987 Edasi, Trt )
 👽👽👽👽 Idablokk = idapakti e Varssavi Lepingu Organisatsioon (&nbp;VLO ) eksisteeris maist 1955 juulini 1991; NATO-t vastustama mõeldud VLO sisuliselt rauges AD1989; liikmesmaiks olid NSVL + Bulgaaria + DDR + Poola + ČSSR + Ungari + Rumeenia + kuni 1968 ka Albaania; VLO poliitilise konsultatiivkomitee = juhtivkogu nõupidamine Ida-Berliinis toimus 28.-29. V 1987 ja sel allkirjastati VLO doktriin ja kommünikee, mis muuseas manas Saksamaa revanšismi.