pühapäev, 17. oktoober 2010

Eetrisõjas Venemaaga — kaotusseis?

Eesti on asunud viimaks tegutsema, et kas või üheski Eesti piirkonnas vastustada idasuunal objektiivselt toimuvat külma sõda. Teabelevi tõhustamist Kirde-Eestis peab silmas nimelt EV valitsuse septembris 2010 valminud Ida-Virumaa tegevuskava 2010-2014.

Selle kava järgi luuakse mh Eesti Rahvusringhäälingu (ER) ühtne venekeelne infoportaal (Rus.ERR.EE). Varasem tasuta venekeelse lehe plaan on seevastu viimases rakenduskava versioonis heidetud kõrvale. Sellest sai avalikkus kuulda Ida-Viru maavanemalt Riho Breivelilt, kel koostöös regionaalministriga lasub kavajärgsete rakenduste järelevalve ja kes äsja intervjuus BNS-ile (vt BNS/Postimees 16. X 2010) ütles välja nüüdsest ametlikult tunnustatud tõe, et…
Venemaa teabevälja jääb enamus Ida-Virumaa venelasi ja see pole hea...
Sama tõdemus leidub ka tegevuskavas:
Ida-Virumaa suur probleem on tõepärase meediakajastuse [loe: Eesti-keskse teabehuvi] puudumine, ER-i kanaleid regioonis ei vaadata [kuid kuulatakse?] ja põhiallikad on Venemaa TV-kanalid. Lisaks julgeoleku- ja siseturvariskile põhjustab see suure osa elanike kõrvalejäämist Eesti ühiskondlikust elust.
Rakenduskavas puudutab otseselt teabesõda ainult kümnendik lahenduseks mõeldud meetmeid. Need tähtsad abinõud on lühidalt kokku võttes järgmised:
• Eesti ametkondliku teabe tõhusam kanaliseerimine venekeelseks massiteabeks (vastutavad kõik ministeeriumid)
• sellise teabevoo ja selle adressaatide mitmekesistamine (kultuuriministeerium)
• teabe kättesaadavuse laiendamine venekeelsele tarbijaskonnale nii Eestis kui ka üle piiri (kultuuriministeerium)
• ja seda kõike...
… tasakaalustamaks Eesti suhtes vaenulikku infopropagandat.

Lahendused:
  1. Luuakse ER-i ühtne venekeelne infoportaal Rus.ERR.EE, mis koondab ER-i seniseid venekeelseid teemaportaale.
  2. Jätkatakse ETV-2 venekeelse programmi laiendamist.
  3. Suurendatakse ETV-s venekeelsete subtiitritega saadete arvu.
  4. Tagatakse Ida-Virumaal levivate ja vaadatavate—kuulatavate jaamade aktiivsem kasutamine Eesti inforuumi põhise teabe edastamiseks.
  5. Soodustatakse eesti ja vene ajakirjanike koostööd, samuti Eestis toimuvate kultuurisündmuste, TV-saadete kajastamist maakonna meediakanaleis.
  6. Eesti inforuumi kättesaadavuse parandamiseks ja teadlikkuse tõstmiseks tagatakse ametkondliku teabe aktiivsemat ja kvaliteetsemat kanaliseerimist audiovisuaalse [teatri v videote v venekeeli kõneleva välireklaami?], trüki- ja elektroonilise meedia kaudu.
(Allikas: Ida-Virumaa tegevuskava 2010-2014)
Selle Virumaa idaosa lõimimise plaani juures köidab tähelepanu kultuuriministeeriumi hooleks jäetud teabesõja meetmete täielik venekeelsus. Siin jõuame rakenduskava küsitavate külgedeni.
Valitsuskava nõrgad kohad on:
• esiteks — kavatsus lõimida Eestit, nagu kavas öeldakse, "Venemaa inforuumiga" (!), ja…
• teiseks — eelloetletud teabesõja-meetmete täielik jätmine kultuuriministeeriumi (sel alal ilmselt saamatu kui mitte suisa kontraproduktiivse ametkonna) hoolde…
• kolmandaks — nende meetmete täielik venekeelsus.
Seevastu leidub kavas punkte ka eesti keele toetuspinna laiendamiseks mitmel moel, k. a eestikeelse riigigümnaasiumi asutamisega, mis on jäetud haridus—teadusministeeriumi hooleks, kes ja mis näib olevat jätkusuutlik. Kas ülejäänud programmipunktide kupjaks määratud kultuuriministeeriumi haldussuutlikkus on aga piisav, kui seesama ametkond ei tule toime isegi Eestis tema enda loal tegutsevate ringhäälingujaamade programmide kontrolliga ringhäälingulubadele vastavuse mõttes (vt Isekiri: Vikilekked ja Evro-FM — Moskva liitlased?) See on üks Venemaa—Eesti külma sõja käigus täiesti käest minna lastud rindelõike.

Üks teine Eesti-poolne möödapanek on aga täiesti regionaalpoliitiline. See on nn digipöördega kaasnenud minnalaskmine. Suur osa Eesti idapiiri alade elanikke teatavasti loobus terrestriaalse TV analoogsaadete jõngi lõpu järelmina eesti televisioonist sootuks, kusjuures osa senisest n-ö läänepublikust pööras vastuvõtu-antennid hoopis itta. Trükiajakirjandus on sest näiteid toonud juba nii Piirissaarelt (vt Digiboksiga pole Piirissaarel teha mitte kui midagi, Trt Pm, 30. IX 2010) kui ka Virumaalt (vt ülalosundet kirjutist või Riho Breivel 12. X 2010 intervjuud BNS-ile). Lohutada võib ennast teadmisega, et digipööre seisab 5-10 aasta pärast ees Venemaalgi, kuid antennide taaspööre läände on siis veelgi küsitavam. Valikud vene teabeväljas laienevad digiajastu saabudes veelgi.

Lõpetuseks rõhutagem, et valitsuse valitud meede muulaste kõnetamiseks nn Eesti inforuumi sisulise venestamise abil on küsitav abinõu, see võib lõppeda hoopis Eesti lõimimisega "Venemaa inforuumi". Vaja oleks ka eesti (st eestikeelse) teabevälja muutmist atraktiivsemaks, ent EV Kultuuriministeeriumile on see käinud tänaseni küll üle jõu.

Ses suunas osutab samuti nii mõnigi Postimees.EE kommentaariumist välja nopitud veebikommentaar.

Eestlane 17.10.10 kl1:
Valdav osa eesti inimesi asub samuti vene inforuumis.

Tegelikult:
eesti inforuum pole lihtsalt kvaliteetne ja pädev. ajast maas ja odav ning pealiskaudne.

Durka 17.10.10 kl7:
Eesti kanalid on tasulised, aga Ida-Virumaa venelased pole kõige rikkam rahvas. Nii et oma digipöörega raskendasite Eesti infokanalite kättesaadavust.

Valikuvabadus 17.10.10 kl8:
Järjest rohkem eestlasi ja eestimaalasi vajub eesti inforuumist välja (ka vene inforuumi), sest eestikeelstete uudistesaadete tase aina langeb. Parem ei ole asi ka originaalsadete osas. Neid asendavad sisseostetud formaadid jäävad siinses teostuses paraku alla neile, mida ulatuvad pakkuma suured tegijad nii idast kui läänest.

Imestav kodanik 17.10.10 kl10:
Jõukam rahvas on nagunii kaabli otsas. Ja selle pärast sealt tulev jätab küll mulje, et elame rohkem Vene FV's kui EV-s. Aga kinni maksame kõik, kel kaabel-TV digipoks kodus. Kui Elion sai seada lääne kanalid ühte tasulisse paketti, miks siis sama vene kanalitega ei tehta? Las maksavad need, kes vaatavad. Ja kuuldavasti olevat nende kanalite ülekandetasu üpris soolane. Ma panustaks sellest vabaneva raha meeleldi hoopis huvitavamate kanalite vaatamisse. Nüüd aga maksan vastu tahtmist oma taskust lõivu venelaste lõimumiseks… Venemaaga. Kurioosne? Loomulikult, aga kelle asi see ikka on. Vähemalt meie kaablioperaatorite oma mitte.

Jõhvikas 17.10.10 kl11:
Noh ja mis siis! Minul ja ka paljudel teistel eestlastel, kes siin elavad, on poola silgurest ja mõnel ka asisem ridaantenn maja katusel Venemaa poole. Eesti kanalitelt pole ju eestlaselgi midagi vahtida, seda vähem venelasel. Samas kui vene kanalitel on professionaalselt tehtud ja huvitavad saated. Ma saan aru — raha jne, aga mitme mõttetu eesti kanali asemel, mis praegu on, võinuks teha 1—2 korralikku professionaalsel tasemel kanalit, mida ka vaadata kõlbaks. Mul pole digiboksi ega kavatsegi soetada, kuna ma nagunii ennegi eesti kanaleid ei vahtinud. Viiest vene kanalist rohkem kui küll, ei jõua kõike vaadatagi, mida tahaks!

Heh 17.10.10 kl12:
Vaadake vaid Eesti amatöörtelevisiooni — igasugu reporterid, seitsmesed-uudised jms jama. Enamust saateid, mida Kanal-2 ja TV-3 vorbib, on sama piinlik vaadata. Kui mina oleksin immigrant kusagil riigis, mille omamaine televisioon oleks Eesti tasemel, siis mina ka ei vaataks seda. Vahest ehk mõnda uudistesaadet... Ilmselge, et igal aastal oma meedia (sh propa) alla lugematuid miljardeid matva Venemaaga võidu joosta ei saa. Ja üldse lähenetakse probleemile vale külje pealt. Eesmärk ei peaks olema saada võimalikult palju NSVL koloniste vaatama Eesti televisiooni, vaid saata valdav enamus neist tuldud teed tagasi.

Kommentaare ei ole: