esmaspäev, 30. juuni 2014

Kes on rahupooldajate vastu

TARTU RAHU KAITSEKS kogunenud meeleavalduste hulka võiks lugeda meeletuks, kui neid keegi kokku lugeda ei suudaks. Isekiri siiski teeb seda.

Eesti idapiiri ebapopulaarne (m)uutmissoov on taas 1920. aastal sõlmitud rahulepet ja EW järjepidevust pooldavat liikumist uuele elule ärgitanud, viies selle suveks 2014 järjekorras juba XC (loe: üheksakümnenda) tänava-meeleavalduseni. Tartu Rahu pooldajad on meelt avaldanud üle Eesti — Taaralinnast (2. II 1988) — Talilinnani ja Komarovkast (2. IX 1990) — Pärnuni (16. X 2013). Lähikuil võib Tartu-Rahu-meelsete kogunemiste jada ületada ka saja piiri, kui aga võimurid ise ei tule enne meelemärkusele.

MÄRKUS 10. X 2014: Sajas meeleavaldus Tartu rahu kaitseks leidis aset Tallinna vabadusristi all 10. oktoobril (Andres Raidi ja TTV saatelõik)

Meeleavaldus 2014. aasta 3. veebruaril ristisamba juures vaheldumisi katketega "AK" Moskva-kirjasaatja Neeme Raua 17. veebruari reportaažist


Seega on veebruaris 1988 Tartu rahulepingu sõlmimiskohas lahvatanud protestilaine veerand sajandit hiljemgi pigem paisumas kui vaibumas. Ja oleks ime, kui see Rahule ja Tervele Mõistusele selja pööranud võimuladvikule, olgu Toompeal, all-linnas või Islandi väljakul, üha suuremat rahutust ega meelehärmi ei tooks.

WABADUSE HÄPPENING KOOSOLEKU- JA SÕNAVABADUSE KAITSEKS
Siin näeb 4-minutist kokkuvõtet 2014. aasta 19. mai võimuesindajate osalusega häppeningist. Sama häppeningi politseisündmus on näha kärpimata 6-minutises videos.

Pealinna kohalikud võimud läksid juba kärsituks ja keeldusid avaliku koosoleku taotlusi 19., 26. maiks ja 2. juuniks registreerimast. Inimesed tulid sellegipoolest kokku ja seekord — peale tavapäraste nõuete — vastustamaks ka kogunemisvabaduse ebaseaduslikku piiramist.

Tallinna linnavalitsuse keelu kiuste niisiis jätkuvad meeleavaldused, mis juunikuust 2013 on Eesti pealinnas toimunud suisa iga nädal. Kodaniku-positsioonilt lähtuvad kogunemised on sihitud uute piirilepete vastu, mis rikuvad rahva poolt 1992 heaks kiidetud Põhiseadust, 1920. aastal Venemaaga sõlmitud rahulepingut, EV territoriaalset terviklikkust ja õiguslikku järjepidevust II maailmasõja eelse EW-ga.

KÜSISIN hr meeri käest kirjalikult, mis on Tallinna linnavalitsusele meeleavalduste piiramise aluseks peale ilmse võimaluse, et viimaste välissündmuste taustal linnapeal endal või ta erakonnas on tärgand pakiline…