teisipäev, 16. veebruar 2010

Eesti Vabariigi XCIII aasta

EURO! TORU & UUS IDENTITEET? Eesti rahva süda ja hing pannakse lähiaastail vee- ja tuleproovile. Krooni euroga asendamise ideoloogilisest kitsikusest — mille teostumisel jaanuaris 2011 on erinevail hinnangul šansse 85... 1oo% — kipub Eesti valijail varsti villand saama. Seni ei ole võimuladvikul paraku õnnestunud majanduskeskset valitsemist toetada sise- ja välist turvatunnet tõstvate sammudega. Võimusniku kitsarinnalisuse tulemus võib olla ränk.

Veeproov. Kevadel stardib suurejooneline Põhjavoo operatsioon (Nord Stream AG versus NATO), mis leeb Baltikumile eeskätt sõjalise blokaadi ja EV-le — Põhjalast eraldamisega. Kinnituseks pakuvad näiteid nii tõsielu kui ka autoriteetsed julgeolekuhinnangud.
Lugegem nt Jüri Estami ettekannet "Nord Streami gaasijuhtme projekt: kõige enam ohustab see eestlasi" ESTO mullusel Rahvuskongressil ja kirjutissarja (I-XV osa) sellest 6. augusti... 26. novembri Vaba Eesti Sõnas
Või Mikk Kündre hoiatust: Eesti tulevik on tohutus ohus!
... Eelmisel aastal [2009] avastas Eesti piirivalve, et Venemaa merepiiripoisid on Eesti poole nihutatud. Meie piirivalvel pole selliseid aluseid, mis suudaks neid poisid nihutada. Laadoga-2009 õppustel Põhjamere laevastiku väeosad juba harjutasidki tegutsemist võimaliku relvakonflikti ja terrorirünnaku korral. Soome analüütikute arvates oli see õppus mõeldud NS-gaasitrassi rajamise turvamiseks. [...] Venemaa relvajõududele on antud ülesanne kaitsta NS-gaasijuhet ning Eesti kaitseväe juhataja Ants Laaneots on maininud, et NS-gaasitoru turvamist ettekäändeks tuues on Venemaa hakanud oma Balti laevastikku oluliselt kasvatama. [...] Venemaal on plaanis mereväge varustada kõige uuema tehnikaga. Kui Venemaa sõjalaevad seisavad gaasijuhet turvates Eesti merepiiril, siis rünnaku korral NATO ei jõua silmagi pilgutada enne, kui venelased Eestis on. [...] Seadus lubab Gazpromil luua tuhandeist võitlejaist koosneva hästirelvastatud eraarmee, kasutada tulirelvi ja märulipolitsei varustust, sh pisargaasi, et takistada rünnakuid torujuhtmetele ja teistele rajatistele, mis on riigile olulised. Firma võitlejad saavad õiguse inimesi ja sõidukeid läbi otsida ning relva kasutada mitte üksnes objektide, vaid ka territooriumi kaitsmisel. Gazpromi eraarmee suurus jääb firmareeglite kohaselt saladuseks.
Vt Kündre kirjutisi 15. II 2010 Õhtulehe arvamusküljel ja kommentaariumis, samuti 11. II 2010 Äripäevas
Tuleproov. On selgunud, et rahvastikupoliitikat on valitsus samuti ajanud, roosad prillid ees, kuna ealiselt manduva Eesti loomulik iive AD2009 kahanes ikka edasi — sündivus jäi läinud aastal eelnenule alla (-3%)

Demokraatia gerontokraatiaga asendumise perspektiivi kõrval tugevdab see praegu sovetinostalgiaga mängivate populistide ülevõimu, tõhustades demokraatia püsimisegi korral Kesk- jms erakondade löögivõimet lähemail parlamendi ja presidendivalimistel.

Postimehe jõuluaegne küsitlus kuulis Eesti parteide esindajailt vastuseks enamasti ebamäärast ja vähem kindlasõnalisi auspiitse, ent sai ka mõne tingimusliku prognoosi (kui... siis...) Neist jäi sõelale Marek Strandbergi oletus, et...
halbade eelduste korral saame kas sel või tuleval 2011. aastal näha taasühinevate punaste tandrile ilmumist.
Tulevikuküsitluse kindlasõnalised ennustused toonitavad parlamendiparteide (etableerunud partokraatide) suurt üksmeelt istuva valitsuse käekäigu osas ja läbilõikes olid need ettekuulutused järgmised:
 • valitsust juhtiv Reformierakond lubas stabiilsust
 • valitsuspartei Isamaa & Res Publica Liidu nägemuses jäi nii valitsusliit kui iive püsima ning süvenes ajutiselt (ajutine) tööpuudus
 • vastasrindlik Keskerakond kuulutas ette töötute hulga juurdekasvu 1/3 võrra, kuna
 • n-ö depositsioonilised rohelised samuti ennustasid valitsuse püsimist
 • poliitilise lauka veerelt kuulutasid streike ja ministrivahetusi vaid sotsialistid
 • taanduv Rahvaliit ennustas aga rahvatervise seisundi ja (loomuliku) iibe langust, mis püsiva trendina on ju kinnitust leidnud.
Partokraatlik uim ja koosmeel riigipiruka ümber koondunute ringis püsivad ilma meeleparanduse lootuseta kogu käesolevagi aasta — raske on poliitikuilt meeleparandust oodata, ehkki aasta astroloog Pauksoni järgi peaks olema...
... õnnis... neile, kel võimet oma väärtushinnanguid... üle vaadata.
Edda Paukson 2010. aasta ei tule möödunust etem - Õhtuleht, 20. I 2010

Igasugu esoteerikasse kaldumata mullu augustiks Narva separatismi kulminatsiooni kirjandusliku ennustuse teinud Tiit Madisson on aga vahetanud järsult registrit ja kuulutanud TMS-is aastaks 2o1o Eestile:
 • töötuse laienemist veel 1/4 võrra
 • kuni 2 tuhande inimese jäämist eluasemeta
 • krooni kursi drastilist alandamist [NB! lubatud piirmäär on siiski 15%] eurole üleminekul
 • Keskerakonna mõju vältimatut kasvu ja
 • valitsusmeelse massimeedia alternatiivi sündimist "informeeritud ja kodanikujulgusega süsteemivälise vähemuse" poolt, kelle hulka liigitab Madisson ka end, ja...
kelle hoiakud alanud aastal [muutuvad] määravaks. Mistõttu võivad nt kaks—kolmsada aktiivset rahvuslast olla mootoriks ühiskonna protsessidele, mis määravad Eesti saatuse aastaiks [...] Eesti ei viibi suletud ruumis ja maailmas asetleidvad protsessid [...] annavad süsteemivälistele jõududele õiglase ühiskonna lootust.
Nende üleilmsete jm välispoliitiliste protsesside mõjude kroonina tabab käesoleva aasta keskel Eestit tema sõnul külma dušina arusaam, et...
Euroopa Liit ei ole Vene Karu ülemvõimu eest kaitsev organisatsioon [...] Euroliidus valitsevate Venemaa-sõbralike meeleolude ja teatud informatsiooni olemasolu tõttu võib ennustada, et [siis] kehtestatakse Venemaa kodanikele viisavaba liikumine EL-is.
Tingimuslikult möönab Madisson oma ennustuses ka Lähis-Ida ja eriti Iraani ümbritsevaist arenguist sündivat Venemaa—NATO "diili" ja selle järelmeid Eestile. Seegi tähendaks Läänemere piirkonnale USA geostrateegilise taandumise jätku ja turvatunde süvenevat mõõna. Kõik kokku aga hoiatab, et Eesti ponnistused majandusedu (loe: eurokriteeriumide) nimel võivad varsti tühiseks osutuda ja EV tervikuna poliitilisse ummikusse jõuda. Kuhu edasi?

Rohurahvuslus ja ökoloogia? Andres Raid kirjeldas Ekspress.EE 18. I 2010-s niisuguse uue suundumusena ökoloogiat, mis võiks targu asendada ökonoomika:
Uusimate teadussaavutuste sümbioos pärimusliku ja loodushoidliku suhtumisega ei ole midagi irreaalset. Kui loobume majandusest eesmärgi ja paratamatuse mõttes, siis sellisena see kaobki, muutub teisejärguliseks ega evi enam absoluutset väärtust. See muutub rakenduslikuks ja hakkab sõltuma hoopis [...] mitte-majanduslikest süsteemidest, milleks võivad vabalt olla rahva eetilised tõekspidamised. See nihe eeldab aga sügavat muutust teadvuses ja — kui soovite — ka südames ning selle realiseerimine nõuab tõelist pingutust. Kriis loob, muide, soodsa pinnase ning võimalikud ebamugavused—tagasilöögid—kannatusedki suunavad Eestit põlisrahva vaimse alge juurde tagasi.

laupäev, 13. veebruar 2010

Külm sõda Iraani moodi

Ähvardused ei kanna vilja. Teheran lajatab Läänele vastu elektrooniliselt ja viib külma sõja kosmosse.


BBC pärsia teenistuse telestuudio

Iraan summutab islamirevolutsiooni aastapäevast (11. II 2010) peale taas üht satelliiti, mis kannab üle Saksa Laine (DW), BBC ja VoA pärsiakeelseid telekanaleid, samuti Radio Farda (RFE—RL) ja DW raadiosaateid. Ühtlasi tabasid elektronhäired samal geostatsionaarsel Hot Birdil (HB-6, HB-8) Lähis-Itta edastatavat ingliskeelset kommertskanalit BBC World News.

Mullu püüdis teokraatlik režiim sama teha EL-is ja USA-s koostatud ringlevi-saadete vastu, siis saadeti summutuskiiri taevalaotusse Teherani ja Havanna kandist. Läinud sajandi lõpukümnendeil võitles Teheran sama ägedasti satelliitside levikuga, siis aga veel maapinnal — kampaania käis antennitaldrikute vastu iraanlaste kodude katustel. Praeguseks vaatab hinnanguliselt pool Iraani elanikkonnast sat-TV-d, seda on märkse rohkem kui interneti kasutajaid. Viimaste kuude pingeline tegevus interneti välisühenduse ja kosmoseside vastu kinnitab muuilmale, et Iraani ajatollad ei suvatsegi oma tuumaprogrammi hüljata või rahvusvahelise isolatsiooniga ega sõjaga ähvardamisest hoolida.

Kaks kaalukat "globaalse multipolaarsuse" eestkostjat Venamaa ja Hiina ilmselt jäävad kosmoseside häirimist vaikides ja pöidlad pihus kõrvalt vaatama. Hiinale ei meeldi kah too liiga vaba ja üleilmne teabelevi. Venemaa riigikompanii Gazprom Media mõjutas oma poolt alles jaanuaris 2010 Eutelsati (Hot Birdi operaatorit) loobuma Gruusia uue venekeelse 1K-TV ülekandest (vt saadiku lugejakirja 4. II 2010 Londoni Time'is). Pariisis paiknev Eutelsati erakomapanii on ainus sidesatelliitide eraoperaator, kel on mitu (5) n-ö Venemaa-kiirega transpondrit.

Islamirevolutsiooni XXXI
aastapäeva pidustused
Teherani antikommunikatsiooni-poliitika radikaalsus, võrreldes Moskva või Pekingi hõlvava lähenemisega globaalmeedia mõjutamisele, on tingitud Iraani välismajanduslike mõjuhoobade puudulikkusest.


TÄIENDUS AD 2012: Vähemalt viiel lääneriikide telekanalil on 2009-2011 tulnud taluda islamirežiimi tekitatud tahtlikke elektron-häireid. Kõige sihipärasemalt on summutatud BBC pärsiakeelset TV-d, mis alles 2009. aasta alul startis. Iraan tegi seda esmalt juunis 2009, siis detsembris 2009 taas ning asus aastal 2010 lõpuks regulaarselt summutama BBC telesignaali Eutelsati satelliidil HotBird, mistõttu brittidel tuli vastumeelselt satelliiti vahetada. Seejärel ulatusid saated satelliidi W3A kaudu aga väiksema hulga iraanlaste kodudesse kui varem. Septembrist 2011 on Iraan perioodiliselt summutanud sedagi telesignaali. Samal ajal edastab Iraani riiklik või poolametlik ringlevi oma kanaleid 45 välisriigi territooriumile, kasutades seejuures ameeriklaste andmeil vähemalt 8 rahvusvahelist kosmosesidefirmat. Need on saated mitte ainult pärsia, vaid ka araabia keeles Al Alami, hispaankeelsel Hispan-TV ja inglisekeelsel Press-TV kanalil. Peale Eutelsati tarbib Iraan ka Intelsati, Telesat Holdings Inc-i ja AsiaSati teenuseid. Keegi ei pole seni söandanud rakendada vastumeetmeid ja tõkestada Iraani riigimeedia ülekandeid Läände.

Ajalehe Wall Street Journal teatel…
On märke, et Iraan omandab üha peenemaid summutusseadmeid. Nii on Iraanile midagi müünud Venemaa, kelle föderaalse sõjalis-tehnilise koostöö-teenistuse ametnik on Venemaa riiklikule uudisteagentuurile öelnud, et niisugune tehing ei ole ÜRO sanktsioonide kohaselt keelustatud.
Vt Paul Sonne, Farnaz Fassihi, In Skies Over Iran… WSJ 2. XII 2011

ILLUSTRATSIOONID: WSJ joonis detsembrist 2011 ja aktuaalsed fotod: BBC-lt ja ISNA-lt

neljapäev, 11. veebruar 2010

Vabandust, aga miks dissidentlik?

Isekirja pilguheit Arvo Pesti «Dissidentlikule liikumisele Eestis aastatel 1972–1987» (Tln, 2009, 664lk, hind 14€) ⍟⍟⍟⍟♾

See publikatsioon on pälvinud niihästi siirast uudishimu kui ka imetlevaid kiiduhüüdeid, nii ülistavaid kui kõrgusist tagasi kiskuvaid hinnanuid. Et edasi valdavalt iriseda, pean esmalt kummardama isand Pesti ees. Tema lisaviidete ja selgitavate märkuste poolest kooner dokumendikogu on ometi hinnaline saak lähiajaloo üsna viljatult põllult. Sestap pole see mahategemiseks, vastupidi — raamatu parandet lisatrüki ootuses kirjutatud prooviarvustus.

Pealkirja all Dissidentlik liikumine Eestis aastatel 1972–1987 avaldab Arvo Pesti kronoloogiliselt väljavõtteid Mati Kiirendi, Kalju Mätiku, Sergei Soldatovi, Artjom Juskevitši, Arvo-Gunnar Varato, Sven Kreegi, Mart-Olav Nikluse, Jüri Kuke, Viktor Niitsoo, Veljo Kalepi, Uno-Tarmi Toru, Heiki Ahoneni, Lagle Pareki, Arvo Pesti, Enn Tarto, Jüri Lina, Jan Kõrbi ja Harri Mõtsniku tihti tüsedaist ja mitme köitega kriminaaltoimikuist, mis kõik kokku traageldatud Eesti NSV Ministrite Nõukogu, so nukuvalitsuse juures asuva Riikliku Julgeolekukomitee (nii seda KGB-d siis nimetati) firmaniitidega. Pesti mahukas uurimis- ja vahendustöö pidanuks tervegi mehe ihu ja vaimu tabama hoobina, rääkimata siis võõrrežiimi vaenust säästmata inimesest.

Kuid Arvo Pesti (*1956) on ise samuti üks selle raamatu tegelasi. Ta vahistati kevadel 1983 antisovetliku kihutustöö pärast, mõisteti ühes kaaskohtualuste Ahoneni ja Parekiga samal sügisel süüdi ning oli vaba sügisest 1986. Nad kõik said karistuse, nagu raamat näitab, kurjade kommude & gebistide meelissätte — ENSV KrK §68 — järgi. Pisut napim au kuulus kohutavatel kaheksakümnendatel kriminaalkoodeksi §-le 194' — see sobis hauamõõduks järelmina 27. III 1981 Venemaa vanglas langenud vabadusvõitlejale Jüri Kukele.

VENE KARUGA VÕI ILMA? Aga Pesti ei kuritarvita sõnu, nagu 'vabadusvõitleja' ja 'vabadusvõitlus', vaid loeb end ja oma kaasvõitlejaid 'dissidentideks', kuna nii öeldi varem vastupanu- kui ka vastasleeris ja sama joont ajab Pesti edasi, nüüd ka raamatu tiitliga. Miska ei jää üle muud kui kahetsust väljendada, kuna eesti (ühiskondlikule) tead(v)usele on see karuteene. Miks?

Esiteks Jüri Estami, Eesti vastupanuliikumise tähelepaneliku kaasaelaja—vaatleja—kirjeldaja, RFE—RL-i omaaegse omakirjastuse ja inimõigusalaste saadete toimetaja arvamus:
'Dissident' on ka mulle üldiselt vastukarva olnud, 'teisitimõtlejast' rääkimata. Üks peamisi põhjusi, miks me ei peaks kasutama mõistet 'dissident', on — kuna see legitimiseerib Vene impeeriumi. See tähendab kui olen Venemaal või Birmas ja venelane või birma subjekt, on mul tõesti õigus ja kohustus olla vastuolus oma riigi režiimiga, kui see on paha. Dissident on piltlikult öeldes selle süsteemi koostisosa, mille vastu ta protestib või sõdib.

Kui sakslased tulevad Taani, nagu juhtus 1940-1945, pole taanlased dissidendid, kuna see, mis neile tulnud on, on tulnud väljaspoolt — see on okupatsioon. Taanlased pole sel juhul sama mis saksa dissidendid. Taani vastupanuliikumise liige tahab, et okupant ära läheks, saksa dissident soovib, et tema ühiskonna süsteemi reformitaks.
Miks ikkagi dissidentlik? Ajaloolasest Pesti-juunioril on võõrandamatu või ehk enamgi — pärusõigus pidada end dissideniks, aga eesti erimeelsed üldiselt ei olnud sõnaselgelt dissidendid. Nagu teine asjatundja Viktor Niitsoo (*1952) on öelnud,* olid nad hoopis rahva esindajad. Parafraseerides vastupanukäsituse käibetõdesid:
Need mehed ja naised olid legitiimse opositsiooni ruuporid — imeline protsent aktiivseid indiviide ja poliitilisi subjekte totalitaarsetes oludes passiivseks surutud massi taustal.
DISSENT anglo-ameerikaliku mõiste toorlaenuna tähisab põhiliselt sellise meelelaadi kandjaid, mis siinses kultuuriruumis on — ja so I dissidentluse üldtunnus — ketserid, antud juhul kommunistlikud usu-taganejad (kes taganevad mitte usu kõrvalvooludesse nagu rahvuskommunism, vaid täielikult pöörduvad). Pealeselle on dissidendid tihtilugu — so II oluline tunnus — n-ö veri-verest poliitilise (või ühiskondliku) ladviku võsukesed, kännust kaugele kukkunud käbid. Nagu vaadeldava teose autor kahtlemata on.

Kogu aupaklikkuse juures Arvo Pesti sangarliku panuse ja kaaluka raamatu vastu oli tema isa seesama sm Madis Pesti (1917-69), kes mälus elustub kompartei ajaloo kandidaadina (usuilmas = ülempreestriga) ja tippnomenklatuuri esindajana, aga peale ühiskondliku ülemkasti oli Pesti-seenior ka nukuvalitsuse tegelane, täpsemalt keskerihariduse komitee esimees ning kõrg- ja kutsehariduse minister (palun andestust, kui panen mööda, aga sugulussuhteta ei oleks Pestil praegu küll mõistlikku alust "eesti dissidentlikust liikumisest" kirjutada; loodan ometi et ei eksi uskudes, et Arvo Pesti ideeliselt eelistab end näha ennemini tubli eesti rahva poja kui isa vaimse järglasena)

Kui Venemaal lahatakse N Liidu dissidentlust tavaliselt arusaadavalt ja õiges kontekstis, siis eesti politoloogid jm autorid osundavad neid idanaabri poliitilise opositsiooni teooriaid vääralt, vahel ehk meelega, tahavad võib-olla jälgi segada või enda huvides asju ähmastada.

Eesti antisovetlikku osadusse kuulunuist — vaatamata sellele, kas need inimesed nt Ameerika Hääle eesti või vene teenistuse (Golos Ameriki) eeskujul võisid end ise dissidentideks nimetada — neist saaks dissidentide nimesid üles lugeda ainult ühe käe sõrmedel. Meenuvad vaid — NB! — vangistuses hukkunud aatemeeste Sven Kreegi (1930-75), Jüri Kuke (1940-81) ja Johannes Hindi (1914-85) traagilised näited. Kuigi kõik olid kord kommunistliku partei suhteliselt tähtsusetud liikmed või kaasajooksikud, ei lasknud punarežiim enam kedagi neist pärast nende poliitilise meelemuutuse ilmsiks tulekut edasi elada. Sisuliselt sooritasid Eesti NSV kommunistid siin koos KGB-ga poliitilisi mõrvu. Riigiusust taganejal puudus Nõukogude Eestis sovetliku režiimi õitseajal (Rein Taagepera määratluses — ilma pehmumiseta liberaliseerumise ajal) õigus elule.

Eestis poliitiliste kollaborantide (punausu-rituaali) ohvriks langenud 3 mehest on ses raamatus käsitletud 2 juhtumit: Sven Kreegi ja Jüri Kuke oma.
Tehnikateaduste dr Hindi tõrjumine Pesti-juuniori dissidentlusteooriast ja vastavalt ka «Dissidentlikust liikumisest...» on selle teose vahest skandaalseim puudujääk.
VEEL ÜKS RAHVUSLIK DISSIDENTLUSE TEOORIA, mis samavõrra on sädelev kui arendamata ja erilise levikuta. Olen must-valgel vihjet sellele kohanud juhuslikult Priit Põikliku bakalaureusetöös "Muutused ER-i saadetes 1988-1994 ja neid mõjutanud tegurid" ja seal leidub järgmine dissidentide käsitus:
Paljuski andis ER-i saadetele [1988. jj aastail] näo dissidentide ja seni ebasoovitavate isikute esinemine. Näiteks hakkasid sellel perioodil ER-i saadetes esinema Lennart Meri ja Enn Põldroos.**
Ilma igasuguse irveta on selle vähemasti mõisteliselt paikapidava teooria järgi Eesti dissidentide sädelevamaid näiteid riigireeturite Olga ja Johannese tütar Marjustin jpt n-ö kuldsete kuuekümnendate komsomoliopositsiooni tegelased, kelle tähetund tuli koos liidulepingu jms sovetiimpeeriumi reformivate projektidega...
Kui dissidendid soovisid süsteemi parandada, klammerdudes sovetlikku paradigmasse, siis vastupanuliikumisele, eriti Balti riikides, dissidentlus kohe mitte kuidagi ei sobinud.
* Dissidentlus ja Niitsoo. Tema on selle küsimuse lahti kirjutanud põhjapanevas raamatus Vastupanu 1955-1985, aga ka mujal: "...Eesti vastupanuliikumise eesmärgiks [on] olnud läbi aegade Eesti iseseisvuse taastamine ja demokraatliku riigikorra kehtestamine. Ka ei ole Eesti vastupanuliikumise suhtes õige kasutada mõistet dissidentlus põhjusel, et vastupanuliikumise sihte toetas eesti rahva enamus, kes küll ise ei julgenud avalikult välja astuda. Venemaal oli olukord teine. Inimõiguslaste—dissidentide toetus vene rahva seas oli väga väike." - Viktor Niitsoo, Vastasseis iseeneses [arvustatav rmt: Tiit Madisson, Vastasseis. Tallinn 1996] — Eesti Päevaleht (Tln), 9. september 1996.
** Priit Põiklik, Muutused Eesti Raadio saadetes 1988-1994 ja neid mõjutanud tegurid (diplomitöö Tartu Ülikooli sotsiaalteaduskonnas, Tartu, 1996, lk 37)

esmaspäev, 8. veebruar 2010

Eesti Meedia hiina õppetund

Täna esitles Eesti Meedia oma lõitade kaudu (Elu24.EE, Kuku-raadio) ning kordas Teavameedia (Raadio Sky+) ja Õhtuleht värske uudisena u 9 kuu tagust sündmust — nagu oleks Pekingi raadio (China Radio International, CRI) täna (8. II 2010) avanud eesti- ja leedukeelse veebivärava. Mis on mitmeti eksitav sõnum.
 • Esiteks pole tegu mitte Hiina välisraadio CRI-ga, vaid surrogaatse Pori KL-saatjat kasutava Soome — Hiina RV segaettevõtte FutuVision Media Oy Raadio86-ga, mis nimetab oma saateid eesti keeli "Hiina tunniks". Toimetusega mitte Beijingis, vaid Tamperes ja saadete koostajaiks Soomest värvatud eesti keelt oskavad robot-ajakirjanikud (Taavi Niinimaa, Agneta Land-Koskinen, Anu Lohk, Riho Laurisaar jmt), kelle töö piirdub teiste ja mujal koostatud Hiina RV-d puudutavate sõnumite raadio- ja veebivahendusega.
 • Teiseks on kõne all mullune fakt, mainitud eestikeelne raadio+veeb toimib ammu, hiljemalt 15. aprillist ja nt World Radio & TV Handbook avaldas teate uuest eestikeelsest välissaatest läinud aasta maikuises lisas (PDF) Isekiri on samuti sest rääkinud mitu korda. Näiteks kommentaaris Taevase rahu väljaku veresauna meenutuseks. Ka Raadio-86 eesti+leedu toimetuse ametlik avamine 4. VI 2009 — seni käis katsesaade — ühitati kurikuulsa verevalamise aastapäevaga.
Miskipärast magas nii suure kui väikese algustähega (E)esti (M)eedia selle märkimisväärt sündmuse õigel ajal maha ja vist püüab nüüd toda mullukevadist lund pakkudes tasa teha, võttes lätteks vahepeal varjusurmas suikunud Sõltumatu Infokeskuse teabe:
Esmaspäeval, 8. veebruaril avati Pekingis eesti- ja leedukeelsed internetiportaalid http://ee.radio86.com ja http://lt.radio86.com...
Ega keegi eeldagi, et Elu-24 ajakirjanik peaks neid varahommikuti üle lahe kostvaid saateid kuulnud olema. Ju võinuks aga seda, kas portaal oli tõesti sünnitatud täna või 9 kuud varem, tuvastada portaalinuppude sisust ja avaldamisajast. Viimati eesti teabevälja täiendanud välismaiste ringhäälingusaadete auks võib küll märkida, et need on vahepeal kulunud kuudega parenenud, nn päevauudiste vanus "Hiina tunni" saateis on pisut kahanenud, nii et viivitus on praegu keskmiselt 8 päeva. Ent kordussaadete osa on ikka kolossaalne. Eesti ringhäälingu ajaloos ei ole nii veidraid välissaateid veel kunagi varem olnud.

Siit võiks jätkata irooniliselt nii hiina alahoidlikkuse teemal kui ka selle mõjudest Eesti Meedia AS-ile. Ennekõike teeb Isekiri aga tõsiselt 3 olulist järeldust nn uudisloome toimisest eesti teabelevis.
Isegi juhtivad massimeediumid Eestis...
 1. EI OLE TUNDLIKUD piisavalt märkamaks olulisi uudiseid nende toimumishetkel...
 2. EI KONTROLLI enda vahendatud sõnumite sisu tõelevastavsut...
 3. EI OTSI KINNITUST neile sõltumatu(i)st allika(i)st.
Radio86 eesti—leedu toimetuse avamispidu peeti niisiis mullu 4. juunil Helsingis. Selle leedu- ja eestikeelne nn Balti toimetus asutati juba 2009. aasta aprilli algul. FutuVision Radio86-l Tamperes Pinninkatul on praegu audiovisuaalne väljund, sh ring- või taskuhääling (CRI v Radio86) olemas 7 keeles: soome, rootsi, inglise, prantsuse, taani, leedu, eesti keel. Lisaks mõnesugune veebitoodang veel kolmes (norra, hollandi, islandi) keeles.

Balti toimetus avati Taevase rahu meeleavalduste verise mahasurumise XX aastapäeval väga pidulikult — Hiina suursaadiku jm VIP-ide osalusel ja eestlasest laulja (+robotreporteri) etendatud eeskavaga — tsitaat mullusest pressiteatest (vt siit):
The celebration culminated in the performance of "One World, One Dream," a theme song from the Beijing Olympics, by Radio86 journalist Taavi Niinimaa. After his performance, the Estonian opera singer (!?) received accolades for his pronunciation of the Chinese language.
FutuVision Media Oy:n toimitusjohtaja Zhao Yinong oli varem 11. V 2009 teatanud aga järgmist:
Radio86 on aloittanut kiinalaiseen kulttuuriin keskittyvän radiokanavan lähetykset. Lähetykset kuuluvat keskiaaltotaajuudella 963kHz. Ohjelmaa lähetetään päivittäin aamulla klo 5.00-9.00 sekä illalla klo 18.00-01.00 välisenä aikana. Digita toimittaa palvelun Porin keskiaaltoasemalta. Uuden radiokanavan ansiosta keskiaaltoradiolähetykset alkavat jälleen Suomessa.

Radio86 Tampereen keskustassa rautatieaseman tuntumassa...
...is made up of a multinational team of media professionals who strive to stay on top of latest events in China and who chart what the Western audience wants to know about China...
...Tuotanto alkoi vaatimattomasti Suomesta, ja nyt meillä on viikoittaiset ohjelmat Ranskassa, Ruotsissa, Tanskassa ja Belgiassa. Radio-ohjelmat ja nettisivut on tehty yksilöllisesti kunkin maan kohdeyleisön mukaan.
”The aim of Radio86 is to provide ample and diverse information on China and its culture to our audiences in the Nordic and Baltic countries. We are committed to this mission in the long-term," Zhao Yinong, Managing Director of FutuVision Media Ltd. says. The shows, presented in a Estonian, Lithuanian, Russian, Polish and German, all focus on China. The Estonian and Lithuanian radio programs are produced by Radio86 in Finland, and additional content is provided by China Radio International.

All the programs and websites are tailor-made to suit the interests of the target groups in each country.

The content of the websites and radio shows consists not only of the efforts of our European journalists, but also of material we receive from our corresponding journalists in China.
Kvaliteetmeedia häbimärgid
Ülatoodud katkeist FutuVision Media Oy soome- ja ingliskeelseist pressiteateist piisab küllaga, et Eesti peavoolumeedia kesksemad "uudiste"-vabrikud lohakuse ja kergeusklikkuse eest häbiposti naelutada. Kvaliteetmeedia mandumine annab võimaluse teistelegi, võib-olla sootuks uutele vaenlastele, sarnaste või hullemate psühholoogiliste operatsioonide korraldamiseks. Kui punahiinlased ja nende (roosa)soomlasist uimasevõitu käsikud on jala meie erameedia ukse vahele saadud, siis on Kremlil see korda läinud ammugi.

Täiendus 9. II 2010 Tähelepanuväärse aegumise + punahiinalikku (Xinhua) näivtõelust tekitava sisu kiuste avaldasid selle nn uudise eilset BNS-i tsiteerides ka luterlik uudisteportaal Uus Eesti ning Eesti Meedia AS-i tütarettevõtte Ühinenud Ajalehed maakondlikud lõidad:
 • pealkirjaga "Hiina riiklik rahvusvaheline raadiojaam CRI avas esmaspäeval eesti- ja leedukeelsed veebiküljed..." kirjutas mullusest sündmusest tänane Pärnu Postimees ja...
 • pealkirja all "Hiina riigiraadio avas eestikeelse veebikülje" ka tänane Järva Teataja.
Ja täiendus 10. II 2010 Eesti Rahvusringhääling ja ETV-1 saade "Terevisioon" lisasid täna oma poolt:
Esmaspäeval (õieti: aprillis 2009) avati Pekingis (loe: Tamperes) eesti- ja leedukeelne internetiportaal ee.radio86.com ja lt.radio86.com, mis pakuvad Hiina (RV) temaatikale keskendunud infomaterjali. China Radio Internationali ametlik portaal CRI-Online on alates 1998 avanud eri keeltes 61 veebilehte ja 18 online-raadiot. Juba pealiskaudsel vaatlusel on selge, et tegemist on Hiina riikliku propagandakanaliga.