reede, 1. juuni 2018

Lennusangar Rust

Mathias Rust 50!Kuulus video Cessna D-ECJB maanduskatseist ja piloot Rustist Punasel väljakulGuardian, 2012, 7' ) Filmija dr Robin Stott Inglismaalt oli parasjagu arstide üleilmsel rahukogul👽 Rossija hotellis. Ent tol päeval hülgas ta igava numbritoa ja läks argiõhtust süda-Moskvat jäädvustama. Hobioperaatorina seni vaid kodukandi Greenwichi loodusvõtteid teinu säärast üllatust nüüd küll ei oodand… Veel samal õhtul otsis dr Stotti hotellis üles ja ostis ülesvõtete esmaesituse õiguse meediakorporatsioon NBC.

PÄEVAKANGELANE MATHIAS RUST ( *1. Ⅵ 1968 ) sisenes N Liidu õhuruumi 1987. aasta 28. mai kolmandal lõunatunnil Virumaa kirderanniku kohal ja lendas üle Narva jõe ja Ilmeni järve otsejoones sovetiimpeeriumi südamesse. Punasel väljakul maandunud, rääkis Rust kogunenud uudishimulikele, et ta lend kestis 5 tundi.

Teekonna sirgjoon on tõsi
ARD Rusti lennust
Helsingi Malmi lennuväljalt väike pettenõks Stockholmi poole — vastavalt Soome Lennuametile esitet lennuplaanile — ja edasi otse Viru rannalt Moskva Kremlini = pisut üle 1000㎞. Et jõuda pärale nii ruttu, on vaja 190-st tunnikiirust. Piloodi enda sõnul liikus ta 180-185㎞/h, hoides lennukit 600m kõrgusel. Tiibade jäätumise pärast laskus ta paar korda 300m allapoole.

Sel päeval valitses Läänemere õhustikku kõrgrõhkkond ja nähtavus oli väga hea. Ida-Euroopa lauskmaad kattis vahelduv pilvitus, mis tihenes lennu lõpupoole lausaliseks. Rusti lennu piirkonnas puhus kõikjal kerge ( <10 ) külgtuul ja seda kirdest, mis võis pisut pärssida lennusihti, kindlasti mitte -kiirust. Cessna-172P oli liikunud seekord oma piirkiiruse ( 228㎞/h ) mõõduka varu piires. Täis kütusepaak tagas 8 lennutundi ≈ 1450㎞.

Otselend hobipiloodi valitud kursil asimuudiga 117° kulges üle maamärkide nagu põlevkivi-tööstuse korstnad, suuremad järved ja raudteed… Kõik vene jm massimeedia kõvera marsruudiga kaardid hämavad ega ole kooskõlas Rusti ühegi endapoolse lennukirjeldusega.

Helsinki Malmi — Moskva Krasnaja Ploščad' 28.5.1987

Siinkirjutaja enda mälestusi. Minu igapäevane bussitee tööle möödus samal ajal õhuvalve- ( ΠВO ) -jaamast Edisel. Sestap on tänaseni silme ees järsk muutus lokaatorite töörežiimis, täielik rahu enne ja meeletu agarus pärast Mathias Rusti ülelendu. Nimelt pöörlesid need Tallinna—Narva maanteelt liikujaile Jõhvi kõrgustikul silma torkavad radarilokaatorid juba järgmine päev tõepoolest nagu hullunud, kuna eelneva nädala oli enamik neist seisnud sõna otsetähenduses tööta. Ei siis ole imestada, kui keegi N Liidu pagunikandja satub pärast kohtu alla.

KAOS NÕUKOGUDE ÕHURUUMIS. Rustil vedas ka seetõttu, et sovetisüsteem üldiselt puperdas. Süsteemi kõige olulisem lüli — inimtegur puksis aga katastroofiliselt ( Čornobyl ) ammugi sõjatööstus-kompleksi keerukate infra- ja ultrastruktuuridega ühtimata. Õhukaitse territoriaalseid vastutusalu, sh ka Rusti teekonda puutuvad Balti, Leningradi ja Moskva väeringkondi, eraldasid ilmsed koordinatsiooni-häired. Nähtavasti ei toiminud korralikult ka militaarraportide ahel ega käsuliinid. Vene sõjaajaloolase kindral Leonid Ivašovi järgi:
… hooletus ja ebakõla meie [CCCP] õhujõudude ja õhukaitse valvekorrapidajate töös, vastutuse selge reeglistiku puudumine, halb sõjaline koolitus, relvastuse ja tehnika ebatäiuslikkus…
Leonid Ivašov, Оt Junkersa 1941-го к Cеssnе 1987-го. Voenno-istoričеsкij žurnаl, 1990, N°6, lk 44.
… Poliitbüroo [arutas 30. V 1987] N Liidu kaitseministeeriumi ettekannet Saksamaa LV kodaniku Mathias Rusti juhitud lennuki poolt N Liidu õhupiiri rikkumise asjaolude kohta… [ja tegi kindlaks], et ühele Hamburgi lennuklubile kuuluva lennuki olid avastanud õhukaitse radariseadmed N Liidu riigipiirile lähenemisel. Nõukogude hävituslennukid lendasid 2 korda üle Lääne-Saksa lennuki.
NLKP KK Poliitbüroos. RH 2. Ⅵ 1987.
Poliitbüroo samas teadaandes loetleti riigikaitse nurjumise praktiliselt kõik subjektiivsed asjaolud, nagu «kaitseministeeriumi suured vead vägede juhtimisel», «lubamatu hooletus», «vajaliku valvsuse ja distsipliini puudumine», õhukaitseväe «lohakus ja organiseeriumatus», «küllaldase kontrolli puudumine õhukaitse tegevuse üle» ja «madal lahinguvalmidus»…

Helsinki Malmi — Stockholm Bromma
Rusti lennuplaan:
Malmi—Bromma
Pealeselle — ja need objektiivsed asjaolud jäeti mainimata — oli Rusti lennuruumis sama päeva ennelõunal Valdai kõrgustikul alla kukkunud raketikandja-pommituslennuk ning Kalinini/Tveri juures päev varem kokku põrganud kaks sõjaväe-lennukit ning nüüd käisid neis piirkonnis õhuliikluse argipäeva häirivad päästetööd. Sel päeval toimusid Kohtla-Järve rajoonis langevarjurite ja Pihkva oblastis õppurpilootide harjutused. Eesti õhuruumis oli Rustiga samal ajal kuni tosin ja Venemaa Euroopa osas sadu liiniväliseid tsiviil-õhulaevu… Üle Eesti kirdenuka lendas Rust kümmekonba minutiga.

Kõik aeroplaani päritoluga seotu — et tegemist oli Saksamaa ( BRD ) + Hamburgi klubi lennuki + piloot Rustiga, selgusid loomulikult pärast lendu, alles KGB juurdlusega. Poliitbüroo jättis oma 30. mai istungi avalikust kokkuvõttest välja kõige piinlikumad seigad: et riigipiiri rikkunud Cessna D-ECJB jälg nelja lennutunni ajaks kadus, et tuvastamine nurjus ja Cessnat näinud hävituslendurid või nende komandörid ei saanud sotti, kelle või millega on tegu.

TOTAALTÕRJE MUST NELJAPÄEV. Tapa paarikümne hävitajaga 656. õhukaitse-polgu lennuväljalt tõusis MiG-23M. Seda piloteeriv vn-ltn Pučnin leidis kahtlusaluse sihtmärgi teisel katsel Narva kandis. Tegu oli ühega õhujõudude kahest kindlalt teada lennukist, mis õhku tõsteti Rusti ( õieti vahistamiseni tuvastamata ) õhurännaku tõttu.

Lennukite värvigamma ja väliskuju võrdlus
Jak-12 | Cessna-172P
peamine eripära: voolujoon +
kiilu kuju + rattaasend
Radarinäidust ei saanud Pučnin täpselt aru, oli see kopter või lennuk. Lähemale, objektist umbes 700m kaugusele jõudes nägi aga ära valge helesinise kerevöödiga Jak-12 ja sõna-sõnalt nii ka ette kandis. Kuna raport õhukaitse komandopunktis kinnitamata jäeti ja täiendavaiks ülesandeiks poleks MiG-il jätkunud kütust, ei tulnud piloodile objekti osas ka ühtki käsku. Sihikule ta seda ei võtnud. Siiski “Lahinguliste teenete eest” ta hiljem aumärgi sai. Ent nagu Anatoli Vladimirovič Pučnin juba Stalingradis/ Volgogradis oma elu lõpusirgel NTB vandenõu-teoreetikuile ikka veel kinnitas, erilist uhkust ta sest ei tunne, medalit rinnas ei kanna — solvumisest ülemuste peale. Kaks kümnendit pärast n-ö Rusti-juhtumit polnud ta oma paha meelt lahutada suutnud! Kuna komandörid õhukaitse tippudeni välja tol impeeriumile märgilisel tunnil olid julenud kahelda, et nende piloot tuvastas lennumasina… mitte haneparve.

Pekka Suikka varamust Rust oli õhus olnud vähemalt 1½ tundi ja tõenäoselt kusagil Leningradi ja Novgorodi oblastite piiril, kui puutus esmakordselt kokku N Liidu relvajõudude reaktiivse võimsusega. Usutlusis on ta järjekindel ühes ainsas õhukohtumises N Liidu hävitus-lennuväega, kusjuures piloote näinud ta kaht. Nii ei saa ilmselt rääkida 1-mehelisest 23M-ist, vaid see pidi olema 2-liikmelise ekipaažiga MiG-23UB. Sellist Tapalt välja ei saadetud.

Mathias Rusti enda sõnadega:
Ligi kaks tundi lennanud — meenutab Rust — nägi ta päikselises "taevas tuhisemas tumedat varju, mis ka kohe kadus". Mõni hetk hiljem ilmus pilvekihist tema ette lennuk. "See lähenes mulle suure kiirusega ja täpsel sihil," meenutab Rust. "Ja läks mühinaga otse üle!"
"Mu süda vajus saapasäärde," jätkab ta. "Sellisel hetkel adud: nii nad siis alla su lasevadki!"
Vasakult alt kerkis kõrvale sovettide MiG-23 tüüpi püüdur—hävitaja. Pea 3 korda Rusti Cessnast suurema tiivaulatusega ja rohkem kui 10-kordse kaaluga MiG tundus hiiglasena. Loodud enam kui 2-kordse helikiiruse ületamiseks, tuli sel pöördtiibadega hävitajal viia end maandumise täisrežiimi, vahetades käiku, pikendades klappe ja sirutades tiibu, aeglustumaks Cessna kiiruseni. Õhulaeva nina kerkib pidurdusel kõrgele üles.
"Kuna nad mind alla ei lasknud, sain aru, et nad tahtsid vaid kontrollida, mida ma siin teen," ütleb Rust. Ta jälgis hävituslennukit, "kuid ei olnud ühtki märki, mingit signaali piloodilt, et talle tuleb järgneda. Mitte ainustki!" Rusti kriminaalasja uurijad seletasid hiljem talle, et MiG-i piloot proovis raadioühendust, aga vastust ei saand. Alles hiljem mõistis Rust, et sovettide hävituslennuk peab sidet üksnes kõrgsageduslikel militaarkanaleil.
Pärast minutipikkust silmsidet pilootidega lülitus hävituslendur reaktiivkäigule ja tõmbas klapid tagasi. Ent MiG kiirendas ja eemaldus vaid selleks, et naasta ja teha kaks pikka, umbes poolemiilise raadiusega tiiru ümber Cessna. Lõpuks hävitaja kadus.
Tom LeCompte, The Notorious Flight of Mathias Rust. Smithsonian Air&Space Magazine, juuli 2005.
Soveti/vene ametlikel andmeil omistati Rusti lennukile sellaste õhukaitse sihtmärkide üleliidulises nomeklatuuris numbertähis 8255. Hiljem avalikustet radariandmete eritlusest nähtub, et lõplikult kaotati oletatava piiririkkuja radarijälg kella kolme aegu pärastlõunal ( 14:53 Moskva aja järgi ) ehk paarkümmend minutit pärast avastamist Loksa raadiolokatsiooni-roodu poolt. Samade andmete kohaselt teinud 8255 seejärel Narva lahe kohal oma idakursilt järsu pöörde lõunasse. Mida Rusti sõnust küll ei nähtu…

BALTI ÕHUKAITSERINGKONNAS õhku tõusnud kahest hävituslennukist üks — vn-ltn Kljuevi piloteeritu — läks kontrollima õhuruumi riigipiiri kohal ja teine — vn-ltn Pučnini piloteeritu — piirist lõuna pool ehk objekti 8255 oletataval lennusihil. Pučnin avastas helesinise triibuga Jak-12, mis sai lennurežiimi ( mitte piiri- ) rikkuja sildi. Kaardil ↑ näitab tolle oletatava sini-valge värvikujundusega Jak-12 teekonda punane noolega joon. Piiriületuskohaks sai tagantjärele-analüüsides Sillamäe ja Narva-Jõesuu vaheline koridor. Kõik aktuaalsed, k. a TASS-i teated osutasid sissetungile teises kohas — üle Kohtla-Järve ( täpsemalt Saka—Ontika-Toila pankranniku )

Üheski seni avalikuks saanud sõjaväe raadiokommunikatsioonis ega õhukaitse korrapidajate tunnistusis ei ole mainitud Cessnat, ega selle välismaist päritolu, ammugi mitte võimalikku päritolumaad. Sest puudusid ilmselgelt andmed. Jutt a posteriori humaansusest välismaise piiririkkuja vastu on seega väljamõeldis.

Siit lendas Mathias Rust üle 28. mail kl 14:45 AD 1987


Kummati ei kajastu vene sõjaväelaste tunnistusis ega radari-analüüsides ka Mathiasega silmside loonud MiG-i õhu-randevuu. Ajalugu esialgu vaikib ning vaid oletada võib, kas see oli tõusnud Leningradi või — mis tõenäosem — Kalinini oblasti mõnelt lennuväljalt. Seega Moskva õhukaitse-ringkonna saadetud püüdurhävitaja?

KOKKU JOONISTUB PILT, mis on militaaraviaatika vaatevinklist ülimalt mage. Küllap leidub õhujõudude aabitsas maksimaalne hulk iga vähegi võimaliku vastase lennukite siluette. Neid peaks une pealt eristama isegi selline raudhammastega sovett, kes saksa tähti ( vk: nemeckie bukvy — loe: ladina tähestik ) ei tunne. Erineva moe, eri ajastusse kuuluva välimuse ja täiesti vastupidise rattaasetusega Cessna ja Jaki vahe peaks olema elementaarne igale professionaalile. Vanemleitnant Pučnin pigem nägigi muud lennukit, kuna Mathias Rust lendas sootuks teise värvikujundusega ( vt kirjeldust lennuplaanil! ) + BRD eraldusmärki kandva lennukiga.

Militaarkollpsi sümptom kahandas hirmu N Liidu sõjalise ähvarduse ees. Veel Stalini ajast piiratud kantsi retoorikale rajatud kaitsevõime osutus ropagandaalseks kolossiks, mis nüüd oma riivatud tõsiduse koorma all + häbiga toime tulla suutmata vajus vihase visinaga kokku.

Nagu lääne piloodi noorus vastandus lubjastunud sovetisüsteemi igandlikkusele, nii sai sangari Ida-hemisfääri peaväljakule toonud aeroplaani must-valge põhikujundus + saksa lipu kullakoldne triip keskel = läänemaailma veenva ülevõimu tähiseks. Cessna D-ECJB on täie õigusega Saksa Tehnikamuuseumi keskne eksponaat Berliinis.

28. mai 1987 Moskva aeg 18:45
Moskvas pool tundi õiget sihtkohta otsinud ja selle viimaks leidnud, oli piloot vähemalt 30㎞ linna kohal tiirutanud. Rust maandus kolmandal katsel, laskudes trolliliinide kahe kandetrossi vahelt täpselt Moskva-jõe Suursilla keskele. Ja juhtis õhusõiduki D-ECJB miilitsa osutet vabale kohale parklas Kremli külje all… Punasel väljakul pargitud Cessna fotot sain näha samal õhtul Soome teleuudistes ( video ↓ on ühest järgmisest teleõhtust )


DEMORALISEERIV FAKT. Ja millest sabariigi tähtsaim uudistesaade Aktuelle Kamera sel õhtul rääkis!?👽👽 Vrd Yle-TV-korrespondendi ↑ reportaaži ☞ ETV 28. V 1987 AK põhisaatega!

Sovetlik massimeedia oli järgnevail päevil ülimalt kidakeelne. Seda enam hämmastava valingu oletusi lõi letti Tallinna ja Tartu päevalehes glasnost'imeelne väliskommentaator Tõnis Avikson.👽👽👽 «Moskva, mida peaks valvatama nagu silmatera [sic!]» — kordas ta ühtevalu, avaldades samas nii militaarreformide ootust N Liidus kui lootust M Rusti karmiks karistamiseks. Eestis sai just Avikson läänesaksa noorukit konspiratsiooniga siduvate vandenõu-teooriate maaletoojaks. Tõestuseta pikalt need siin kesta ju ei saand. Vene sõjaväelaskonnas huumasid aga edasi. Küüneviha Rusti vastu kipub võtma Venemaal just nagu rahvusliku katastroofi mõõtmeid — vist Putini XX sajandi katastroofi meemi virves?

VA PILOODI-MATJUSELE ei anta mingit asu ka AD2013 Venemaa TV riigikanali petlikult "Otse-eetriks" nimetatavas showssaate kokkuvõte inglise keeles ) Raevukalt valati küllakutsutu seal üle üksteist välistavate vandenõu-teooriatega, nii et ämbrid kolisesid ja pikk järellaine ka siinse Ekspress-Grupi lõita ulatus ☛ Jüri Ehasalu kirjutis 25. V 2017 Maalehes.

RUSTI-VANDENÕUDE PÕHITÜÜBID

🅰️ Kurjuse impeeriumi vastu… Reagan/ Ühendriigid/ NATO/ Lääs testinud Rusti lennuga N Liidu kaitsevalmidust ja/või õhujõudude võimekust N Liidu õõnestamiseks ja/või Gorby ( МСГ ) perestrojka kaudseks/ otseseks toetamiseks; viimasel juhul mahitas NLKP peasekretär toimunut või tegi mingil määral koostööd KGB peavastasega ( riigireeturina ); esimesel juhul olnuks tõenäoselt Rusti määrat surmalapseks ja ta võimalik allatulistamine — Ida—Lääne suhete pingestamiseks; Moskva Kremli vahtkond sai häire koos korraldusega otsida nende valvealale Cessnalt heidet antisovetlikke lendlehti ja viitsütikuga pommi.
Peamine vastuargument: N Liidu õhujõud ja tõrjevahendid olid sea(dista)tud vastustama massiivset sissetungi, mitte niivõrd piskut ähvardust nagu üksainus kerge sportlennuk.
Märksõnad: löök N Liidu kaitsevõimele, N Liidu lagundamine, sovetiimpeeriumi hukk, antisovetism, antikommunism, Külm sõda, auk raudkardinas, diversioon, SDI, Rusti koostöö Lääne salatalitustega, CIA, luure-satelliidid, Rootsi luurelennukid, pettemanööver õhupallidega, salaluure-meteosond, allveelaev, Junkers Ju-52 AD1941, Cessna D-ECJB tiibade sünteetiline erimaterjal, lennuõnnetuse simulatsioon, tiibraketi teekond, madallend, automaadivalang D-ECJB-le Saka kordonist, halvad ilmastikuolud, Rusti salajane väljaõpe, salastet maakaardid, spionaaž, Nobeli rahupreemia = pistis Gorbyle, KAL-007, viitsütikuga pomm, lendlehed "Vabadust Rudolf Hessile!", Greenpeace, D-ECJB-ootel profikaamerad Punasel väljakul…

🅱️ Kurjuse impeeriumi poolt… Just KGB ise korraldas Rusti lennu toetamaks Gorby sise- ja välispoliitikat, kõrvaldades ametist teda + rahvusvahelist pingelõdvendust põlgavaid vanameelseid relvajõudude ladvikus; Rustil olid salajased kaastöölised ja/või tugitiim N Liidus, kes aitasid nt (vahe)maandumisel/ infrastruktuuriga/ vari-/ petumanöövreiga/ lisavarustusega vms.
Peamine vastuargument: relvajõudude juhtiv-koosseisu kaadrivahetus ei kaasa süsteemi teisenemist ega militaarreformi, v. a koosseisu-kärbe, vastupidi — uus minister marssal Dmitri Jazov toetas A-tüüpi vandenõuteooriat ja varsti ohjas ise üht teistmoodi vandenõud = augustiputši;
Märksõnad: N Liidu kaitsevõime tugevdamine, Gorby-maania, sihilik ajastus, piirivalvuri päev, Eduard Ševardnadze, Viktor Čebrikov, Rusti koostöö Ida salateenistustega, Rusti eelnev Moskvas-käik, tohutu valuraha, lennu keerukas marsruut, totaalse raadiolokatsiooni-välja sürdamine, provokatsioon, kaadripuhastus, AD1937, 300 õhukaitse-ohvitseri vallandamine, marssal Sergei Sokolovi tagandamine, Afganistan, D-ECJB saabumiseks Moskva Suursillal ärastatud trolliliini toitetraadid, ГAИ, madallend, vahemaandumine Staraja Russas, lisakanistrid, vahetusrõivad, eestlasest tunnistaja, Vladimir Pool…

🍎 Cherchez la femme… Rust armunud Helsingis kõrvuni vene modelli, keda ta lootnud näha Moskvas taas; Rustil olnud keegi muu naissoost kaassõitja ning Punasel väljakul maandumisjärgses segaduses kadunud too rahvasumma.
Peamine vastuargument: vandenõuks kvalifitseerub see tüüp vaid ameerika õigustava järgi, st kui conspiracy = kuritegelik tahe, seevastu kontinentaalne õigus käsitaks sellist motiivi kattena, nt varjamaks vandenõu eelmist tüüpi.
Märksõnad: apoliitiline Rust, odav populaarsus, mannekeen Niina Kané aka Vešalka, kihlvedu, tundmatu naisterahvas, romantika, armastus, Cessna reklaam, bränd, turundus, glasnost'


Vandenõude põhimõtteline nõrkus = iga vandenõu saab lihtviisil põrmustada… vastuvandenõuga. Enamasti ongi üht ja sama sündmust ümbritsevad vandenõuteooriad erinevate eeldustega ja sestap loomuldasa omavahel vastuolus. Kui vandenõu 🅰️-variant arvestab kamikazeliku missiooni = piloodi surmasaamisega, siis 🅱️-variant sootuks vastupidise — õnneliku triumfiga. Kui vandenõu 🅰️- ja 🅱️-variandid kumbki ei eelda Rusti teadlikkust enda suun(ist)amisest teda pimesi ära kasutades, siis kolmandas saab tast lausa taltsutamatu kirgede mängukann. Viimase kinnituseks saab tõesti esitada Mathias Rusti hilisema elu vahejuhtum(e)i(d) nagu kriminaalne noarünne tema [mehelikku] väärikust solvanud kolleegi vastu novembris 1989. Ta aususele võivad varju heita ka hilisemad süüdistused kelmus(t)es ja poevarguses. Aga samuti võib kõike pärastist tõlgendada saatusliku lennu järgsete asjaoludega nagu — elupööre — aatepettumus — 432-päevane vangistus Lefortovos — kurnava kuulsuse ja/või KGB surve tagajärjed.

Moskva 28. mai 1987
Rust+Cessna+planeet/pomm
Nooruk andis taotluslikult või tahtmatult, kuid kahtlemata ise tõuke vandenõu-teooriaile oma Islandi vahemaandumisel, kui manustas Cessna-172P nelja samasuguse kahe jala kõrguse kaitsevärvi aplikatsiooniga. Neid vägagi priske tuumapommi moodi isetehtud lisakaunistusi sai lennuk neli tükki: 2 kiilu külge + 2 kummagi tiiva alla. Kiilul paiknes see otse saksa lipu all, Skyhawki brändi- ja vabrikumärgi Reims/Cessna vahel.

Hiljem ülekuulamisel KGB-s, samuti nagu mõnes intervjuuski käsitas autor oma disainielementi isikliku missiooni kujundina: see pole pomm, vaid maakera + selle kolm alustuge: ① lootus + ② vabadus + ③ rahu + ④ kroonib kõike paremat elu sümboliseeriv kolmnurk. Tähenduskoorma tulemiks oli haljas infopomm. Selle plahvatust võimendas deemonliku lennu + ajaloolise maandumise aeg—ruumiline kontekst: ⑤ fritsude õhusild otse moskoviitide pealinna südamesse — põlisvaenlase pühapaika. Lõpuks ajaline topeltraamistus = ⑥ piirivalvuripäev + ⑦ taevaminemispüha. Viimast vürtsitab IIMS õhuässade kõnekäänd, kus Luftwaffe lendurile just nimelt neist aegruumi-elementidest moodustub ilmvõimatu missiooni liitkujund: Himmelfahrt zum Roten Platz = «… nagu taevaminek [loe: ristiretk] Punasele väljakule».

Moskva Punane väljak 28. mai 1987
Rusti õhulaevuke hotell Rossija taustal 28. mail kl 20
Cessna aplikatsioonide klants kilekate läikis nii, et neid iga nurga alt ei märkagi. Ka pole too pomm Cessna paremal küljel nähtav kuulsaimal Spasski torni ja Kremli müüri taustal pildistet ☞ lennufotol — päevapeegeldus hajutab kujutise olematuks. Küll ilmutab vahepeal justkui kaotsis ( alla heidetud 7 lõhkepeaga info- ) pommi taas KGB uurimisvaatluse 📼 videodokument. Gebistid tõlgitsesidki aplikatsiooni kui vihjet Rusti lennu järgsele teabeplahvatusele.

ÜLEKUULAJATE KÜSIMUS, miks ta maailma-rahule sobivamat sümbolit ei leidnud — nt rahutuvi vms — sai napilt 19-aastase Rusti vastuse, et valge tuvi = püha vaimu piibellik tähendus oli talle kui ateistile kõlbmatu. Repliigina sobinuks ka põhjendus: lennukisabal oli ju ühe linnu — taevahauka ( skyhawk ) kuvand. Teine tolle kõrvale ei oleks sobinud. Ka psühholoogiliselt olnuks konkureeriva linnu sümbol talle vastuvõetamatu, kuna Mathias ise oma punast värvi kombinesoonis + valge rendilennukiga oli globaalse lepitussõnumiga rara avis. Venelased arvatagi mõistsid seda, kui teda mõnitavalt lendavaks kanapojaks ( aerokurёnok ) kutsuma hakkasid, kuna Mathias oli kõike muud kui lennuvõimetu igavesti argipõrmu sees siblijaks loodud tibuke.

Mõniteist aastat hiljem, siis juba ise Kristuse-eale lähenedes reklaamis ta oma veebilehel www.mathiasrust.com Iisraeli—Palestiina jms konfliktide lepitusele pühendet täiesti anonüümse osalusega globaalprojekti Orion & Isis, lugedes ürituseks tarviliku rahutunde lätteks oma arvatagi nooblit ajutrusti, sh iseend. Seitse aastat hiljem, kui too projekt ühes veebilehe kadumisega rauges, vahetanud ta kodukandi Hamburgi külje all Wedelis ajakirjanduse andmeil Berliini vastu ja kirjeldas tollastes intervjuudes oma elatus- ja energiaallikaina vastavalt profipokkerit ja joogat ning väitis end jagavat aega võrdselt Trinidadi, Šveitsi, Saksamaa ja Eesti vahel. Tallinnas oma vanalinna apartamenti nautides olla ta muide mahtinud paadi- ja autovõidusõite korraldada ning unistada hotelli + spaaga puhkeala rajamisest kuskile Virumaale = oma legendaarse ülelennu penetratsioonipunkti piirkonda.

OMAKASUPÜÜDMATU IDEALIST Rust ei kahetse oma lendu. Postimehe pealkiri — Mathias Rust kahetseb ajaloolist lendu Moskvasse — lennu 25 aastapäeval — on ülearu sensatsiooniline ja eksitab.

Rusti intervjuust ajakirjale Stern:
«Tänasest perspektiivist hindan ma oma lendu muidugi teisiti. Ka piisavalt realistlikuks ei peaks ma oma plaani enam. Tagasivaates oli see vastutustundetu.»
Ta ei kahetse oma õhusõitu, vaid selle järelmeid. Niihästi isiklikke kui muid — ühiskondlikke, mille üle tal puudus kontroll. Mathias on tagantjärele mõistagi kaalutlevam ja noorusuljust hulluseks hinnates isegi kahevahel. Noormees ei olnud Sterniintervjuu aegu ikkagi mitte 18, juba 43a vanune. Ega ole see ka pelgalt ealine muutus. Kas elutarkus hellitab või õõnestab aateid? Rust oma honoreeritud, seetõttu harvades ja avalikkusele hästi jälgitavais usutlusis neid maha salanud kindlasti pole. Vaatamata järgneva veerandsajandi tagasilöökidele.

NAGU JUMALA TUUL. Sama aasta AD2012 usutluses Komsomol'skaja pravdaga mainis ta jumalaotsinguid, mida Rust nüüd ka oma legendaarse lennuga seostas…
Galina Sapožnikova: Ega sa lennu ajal muuseas Teda [Jumalat] ei näind?
Mathias Rust: Ei näinud, kuid tundsin Ta lähedust. Ma tundsin, et teen midagi Tema soosingul.
Kremli-lennu järgmise juubeli, selle XXX aastapäeva künnisel juba keeldus Rust usutlusist enda eluväärtuste muutumisele viidates.

Meenutagem, et avantüüri tagamõte oli kindlustada maailma-rahu ja tema loosung oli "Frieden und Verständigung" ( rahu ja üksteise mõistmine ! ) Ehkki tagamõte on siin üsna vale sõna. Nagu Rust allpool dokumentaalis räägib, oli see otsus teadlikult kavatsemata ja lennusuuna Soomest Moskva poole valis ta endale käsitamatu üliteadvuse ajel. Kuis ka polnud, kahe päeva pärast tuli tal 19. sünnipäeva tähistada fotosessiooniga KGB peakorteris. Lennukist väljunud nooruk oli Kremli müüride taustal tervitusi ja tähelepanu nautida saanud ( sovetipropaganda väitel ) 10 minutit, kuna TASS-i teatel kl 19:20 ta vahistati. Tegelikult sai ta oma triumfi Punasel väljakul vabana nautida mitte kümmekond minutit… Mitte tunniveerandiku… Vähemalt kolmveerand tundi. Moskva türmis tuli Rustil veeta 14 kuud. Hamburgist 13. V 1987 alanud sensatsiooniline reis lõppes 3. Ⅷ 1988, mil Rust Moskvast Lufthansa reisiliiniga Lääne-Saksamaale tagasi jõudis.


Taani avaõigusliku TV tõsielufilm "Rust Punasel väljakul" ( DR, 2007, 24' )

AJALOOLINE NELJAPÄEV — 28. mai oli Mathias Rusti kodumaal riigipüha Christi Himmelfahrt = Jeesus Kristuse taevamineku päev = taevaminemispüha = ristipäev. Aga aimugi polnud tal Nõukogude piiriväelase päevast, mida pühitsev KGB = Riikliku Julgeoleku Komitee ja tollele alluva piiriväe väärikad esindajad olid just Rusti maandumistunniks kogunenud Kremli kongresside paleesse tähistama. Piduliku kontserdi vaheajal valdas Kremli suurt saali ja kuluaare kõigepealt sigin—sagin ja siis meeleolu-langus. Hulk ülemusi lahkus. Veel üks osa publikut haihtus enne kontserdi teist poolt saalist uudistamaks hoopis saksa kergelennukit Punasel väljakul.

Kas pühast vihast või kohusest vaid, aga veel samal 28. kuupäeva õhtul andis N Liidu Ministrite Nõukogu juures asuva Riikliku Julgeoleku Komitee ( КГБ ) vastuluure-ülem knd-plk Ivan Markelov käsu ja KGB uurimisvalitsus eesotsas knd-ltn Leonid Barkoviga viivitamatult täitis selle. Ja nimelt algatas — kriminaalasja nr 136, millega läks lahti intensiivsete ülekuulamistega juurdlus, mis vältas 58 päeva ja mille käigus selgus muu seas, et saksa nooruk oli läinud aasta augustis erapiloodi litsentsi saanud ning Läänes levivast Gorby-maaniast nakatununa, lennanud kõige parema kavatsusega Hamburgist Reykjaviki ja Helsingi kaudu Moskvasse. Tehti kindlaks, et Moskvasse-lennu lähtekohaks valis ta Islandi toetamaks nii seal 8 kuu eest МСГ ja Ronald W Reagani tippkohtumisel sündinud tuumadesarmeerimise vaimu, mis Euroopa keskmaarakettide likvideerimise küsimuses põhimõtteliselt saavutati, ent jäi veel õhku ega maandunud läbirääkimiste laule — allkirjastet lepinguna…

Ükski heategu ei jää karistamata. Rusti karistusajaks määratakse 4 aastat ja sellest istub ta ära üle kolmandiku.

Rust NSV Liidu ülemkohtus
Rust kohtupäeval
NAGU ÕNNETUS suhtes ikka — Gorbyl vastutundeid pole. Selmet toetust ja soojust tunda, koges ta südame all külma ja jalgealuse õõnestamist. Rusti tähelennu hetkil oli parteijuht Gorby koos pea-, välis-, kaitseministri jt-ga idabloki-riikide👽👽👽👽 juhtkogu 2-päevasel istungil Ida-Berliinis ning jäi ju esimese päeva õhtuks alandusse muude delegatsioonide ees, kuna sovetiimpeeriumi võimuladvik kogu täiuse kohalolu kiuste jäi jänni Kremli-lenduri-juhtumi selgitamisega. Partnerite usk venelaste suutlikusse strateegiliselt järjel püsida lihtsalt pidi sel tippkogunemisel kõikuma lööma blokki rutemini lagundades. Omakorda rahva armeesse kõikumalöönud usust rääkiv sovetipatrioot Gorbačov mõistagi ei Berliinist naastes ega kunagi hiljem Rustiga ei kohtu.

See vähendab vandenõu 🅱️-tüübi tõenäosust 🅰️ ees. Kuid küsigem 🅱️-variandi vastulausena siiski, mis vajadus oli karistada Mathias Rusti rangemalt kui vaid vormitäiteks ja teda vangistuses hoida — üle aasta?!

Poliitbüroos ei läinud läbi KGB esimehe Viktor Čebrikovi pakutud mõte👽👽👽👽👽 Mathiase üleandmisest BRD õigusmõistjaile, kel oli käigus oma lennundusjuurdlus. See tähendanuks õhuretke kui väljakutsuva priiusakti enim vaimustava osa — Kremli müüri äärde maandumise ( sovetimentaliteedis huligaansuse ) karistuseta-jättu, mistap jäi vaid mõmina tasemel artikuleeritud mõtteharjutuseks. Olnuks NLKP peasekretär siis tõepoolest õilis vabadusvõitleja, kuid vaekausi kaalus üles Gorbačovi enda kallis maine parteiladviku rangeliinlaste silmis. Rusti siidkindais kohtlemist ei oleks motiveerinud ka oma sõjaväe-ladviku vastu ilmutet karmikäelisus.

KUMMALINE SUBJEKT. Subjektiivselt osutas ta kumiirile karuteene… Nooruk oli veel teismeline ja eakohaselt naiivne poliitikas. Mathiase huvi suure poliitika vastu oli tärganud üheksa aastat pärast suurt vaimustust lennumasinaist. Viimane oli saksa poisi meeled vallanud juba 5-aastaselt. Vaid vormiliselt täisealine Mathias rakendas oma tegelikku ( lenduri- ) annet paraku profaanselt — joostes objektiivselt punaroppa. Sest tulnud Läänest, mentaalselt kuulus ta ikkagi Itta. Mathias oli oma diktofoni salvestanud sõnumi МСГ-le, mille saab lühidalt kokku võtta: maha Reagan — elagu Gorby! Salvestus oli Kremli-lenduril kaasas.

Mathias unistas Külma sõja lõpust, ent mitte asümmeetrilisest, nagu tegelikult juhtus, vaid superreaalsest = võidukast МСГ-le + СССР-ile. Ja seda ta lennuga promoda tahtiski. Tema vasakpoolse idealismi kinnituseks oli ka paari aasta eest valminud utopistlik essee, mille Mathias samuti oli võtnud kaasa ajaloolisele õhumatkale. Mathias Rusti kreedot selle paarikümnel leheküljel kujutas antiurbanistlik rohjuuure-demokraatiaga tuumarelva-vaba Lagoonia… Laiumas kusagil N Liidu ja Hiina vahel, Himaalajast Pärsia mägismaani ja pakkumas maailmalõpu asemel meile kõigile lootusrikast sihti planetaarsesse päikeseriiki. Moskva Kreml ja Punane väljak olid temale niisiis Meka ja Mediina. Mitte mingi natsimoodi huligaanile rüvetuseks paslik põlisvaenlase pühapaik. Mida Lääne publik ei võinud aimatagi, sest seda ei saanud veel aduda keegi… Mida enam võib aga mõista varsti BRD-s maad võtvat hullustust, mis ristipäeval Kremli lennanud noormehe tegi rahusõnumiga messiaks = planeedi Päästjaks termotuumahukatusest.

SANGARILOO LÕPP. Leidmata mingit ajalikku—maist vandenõud ja koostööd ühegi salatalitusega, jõustas KGB uurimistulemused Rusti kriminaalasjas NSVL-i ülemkohtu kriminaalkolleegiumi ees 4. Ⅸ 1987 süüdistuseks sovetliku karistusõiguse kolme sätte järgi, millest üks võeti ENSV jt VNFSV seadustikust: Vene NFSV kriminaalkoodeks §84 ( "Rahvusvahelise õhusõidu eeskirjade rikkumine" — karistuseks vabaduskaotus 1…10a v rahatrahv kuni 1000₽ õhusõiduki konfiskeerimise võimalusega ) + §206 lõige 2 ( "kuritahtlik huligaansus" — vabaduskaotus 1…5a ) + Eesti NSV kriminaalkoodeksi §81 ( "Ebaseaduslik sõitmine välismaale või NSV Liitu" — vabaduskaotus 1…3a ) lõige 1:
«Sellekohase passita või vastava võimuorgani loata sõitmise eest [---] NSV Liitu või piiri ületamise eest — karistatakse vabaduskaotusega 1 kuni 3 aastani.»

Gebistid säilitasid FED-jalikult külma pea + karastet umbusu kõiges ning 3-nädalasel ülekuulamiskuuril manustasid Mathiasele sünteetilist droogi, mis pidi suurendama hoolealuse avameelsust. Ligi kolm kümnendit hiljem tuleb see välja tänu noore lennukangelase järgmise kriminaalasja advokaadile — teda aasta 1989 noaloos kaitsva Yitzhak Goldfine'i mälestusraamatus. Iisraeli rahvusvahelise haardega advokaadi teos ilmus saksa keeles 2016 pealkirja all Die Wahrheit hinter der Wahrheit ( ek: Tõde tõe taga; kaasautor Peter Mathews ) Goldfine oli sattunud jälile salateabele, et Kremli-lendurit uuriv KGB oli tolle toitu salamisi poetanud tõeseerumit = psühholeptikumi, mille kõrvaltoime ulatub seedehäireist ja kaalukaotusest agressiivse käitumismallini. Dokumente oma kaitsealuse psühhotroopse mõjutuse tõendamiseks smugeldanud Goldfine oma sokisääres otse Venemaalt. Kuid anonüümne telefonikõne soovitanud seejärel Moskva jaoks liialt vastuolulise teabe Rusti kaitsmise sobivaimal hetkel avaldamata jätta — et mitte häirida ajaloo kulgu, sest Rusti tollane protsess kattus kogu saksa rahvast puudutava protsessi — riigi taasühinemisega. Nii nad ohverdasidki meie Mattiase parema käekäigu.


    》 Isekiri :  Külma sõja  lõppvaatus  Baltikumis 《    
R U S T I  Ü L E L E N N U  A J A L O O L I N E  K O N T E K S T

RUSTI ANEKDOODID

 • Kodaniku erutatud telefonkõnele miilitsasse 28. V 1987, et saksa lennuk on Punase väljaku äärde maandunud, vastas korrapidaja ärritatult: «Aga saksa tanke teile ei viirastu?!» Mathias Rust jalutas väljakul veel pool tundi, kuni teda viidi Kuhu-Vaja. Muuseas ei võtnud nad seda sõnumit kaua tõsiselt… ( miilitsaveterani Nikolai Fedotovi pajatus )
 • Moskva-jõe Suursillast ( Bolšoj moskvoreckij ) sai rahvasuus Balšói-Mathias-Rustski sild.
 • Punast väljakut hakati kutsuma Šeremetjevo-3.
 • Kaks lennuväelast punaväljakul. Üks küsib teiselt suitsule tuld. — «Oled sa peast põrunud? Lennuväljal‼️ Siin kehtib ju suitsukeeld.»
 • Militsionäär peatab Kremli mälestise juures välisturisti ja palub mitte suitsetada. Turist: «Oh-muidugi, minu süü! Teil siin ju lennuväli.»
 • Uus silt Punasel väljakul: SUITSETAMINE LENNUVÄLJAL KEELATUD!
 • Punasel väljakul seisab terve punt reisipagasiga rahvast, kes küsimusele «Mis siin oodata on?» nagu ühest suust kostab: «Hamburgi lennukit!»
 • «Kas tead, et Suure teatri väljak sai purskkaevu juurde täiendava miilitsaposti.» — «Misjaoks?» — «Igaks juhuks! Äkki ujub sealt välja NATO allveelaev?»
 • Cessna vahetanud Skyhawki brändinime Marssali-Hävitajaks.
 • Моskva—Lеningrаdi maanteel on nüüdsest kõige pehmem sillutis, see sai polstri polkovnike ja kindralite papaahadest.
 • Aasta 1987 lõpus sai Moskva liiklusmiilits uued kooditabelid ( sõnumite edastamiseks raadio kaudu ), kuhu mh ilmus uus punkt: "95 — maandunud lennuk". ( Miilitsaveterani mälestustest )

Modern Trouble'i hea pildireaga keskpärane laul "Lenda Moskvasse"

FOTOD & ILLUSTRATSIOONID: Nõukogude õhukaitse-radarite jm lennukaardid Pekka Suikka kogust — Reims Aviationi valmistet spordilennuk Skyhawk-II Cessna-F.172P Kremli müüri taustal 28. mai õhtul kl ¾ 7 — Mathias Rust otsib sobivat maanduspaika — lennuk 28. mai õhtul Kitaigorodi kaldapealsel Moskva jõe Suursilla, Kremli ja Basileus-Õndsa katerdraali vahel.

VIITED & MÄRKUSED:
             👽 Aastal 1985 Nobeli rahupreemia pälvinud liikumise Maailma arstid tuumasõja vastu ( IPPNW ) Ⅶ iga-aastane koosolek toimus 29. V — 1. Ⅵ 1987 Moskva hotellis Rossija.
          👽👽 Sel päeval, 28. mail ETV ega E(R)R-i ükski saade, ka mitte AK põhisaade, teavet Rusti lennust ei sisaldanud. Mis hämmastab seda enam, et siiski esitati teisi teemariivega ETA/ TASS-i sõnumeid, nagu ebaseaduslik piiriületamine 27. mai hommikul, kui 24a Roman Svistunov lendas ärandatud AN-2P lennukil Kuramaalt Gotlandile, + piirivalvuri päev — vt kl 20:30-20:58 eetris olnud AK nr 27736 videotsitaatidega kokkuvõtet! Ametliku 3-lauselise esmasõnumi tegi TASS N Liidu sisepublikule järgmise päeva õhtul, ringlevi vahendas seda samal 29. ja Pravdas ilmus see 30. mail ( "28. V 1987 rikkus Kohtla-Järve piirkonnas N Liidu õhuruumi kergemootoriga spordilennuk, mida piloteeris SLV kodanik M Rust. Lennuki ülelendu NSVL-i territooriumi kohal ei tõkestatud ja ta maandus Moskvas. Kompetensed organid toimetavad antud fakti osas juurdlust." ) Esimene teade Rusti lennust ilmus ENSV ajalehtedes alles 2. Ⅵ 1987 — nimelt RH-s ↓
       👽👽👽 Vt Tõnis Aviksoni "Mathias Rusti juhtum" ( 4. Ⅵ Noorte Hääl, Tln ) + "Mathias Rusti uskumatu reis" ( 21. Ⅵ 1987 Edasi, Trt )
    👽👽👽👽 Idablokk = idapakti e Varssavi Lepingu Organisatsioon ( VLO ) eksisteeris maist 1955 juulini 1991; NATO-t vastustama mõeldud VLO sisuliselt rauges AD1989; liikmesmaiks olid NSVL + Bulgaaria + DDR + Poola + ČSSR + Ungari + Rumeenia + kuni 1968 ka Albaania; poliitilise konsultatiivkomitee = VLO-d juhtiva kehami nõupidamine Ida-Berliinis toimus 28.-29. V 1987 ja sel allkirjastati VLO doktriin ja kommünikee, mis muu seas manas BRD revanšismi.
 👽👽👽👽👽 Algusest lõpuni juhtis Kremli-piloodi juurdlust Eesti-venelane Leonid Barkov ( *1928 Tartumaa ) MGB/KGB töötaja AD1946… AD1989. Tema lansseeris ka mõtted ⑴ Rusti vaimse seisundi uurimise ja ⑵ süüdlase + juurdluse Lääne-Saksamaale üleandmise vajadusest, ent KGB-juht Viktor Čebrikov laitis sovetliku karistusmeditsiini niigi halva maine tõttu esimese maha ja teise summutas poliitbüroos… Barkov oli Kurjuse impeeriumi sigitis = idatotalitaarse süsteemi produkt + nõutud + hinnatud represseerija, kes nn organitega liitus… 17-aastaselt. Osalenud Tartumaal hävituspataljoni tegevuses ja märtsiküüditamisel, kulges Barkovi järgnev karjäär ENSV MN-i j.a KGB-s aina tõususihil: 4. jaoskond [Trt] 1955-1958, uurimisosakond 1958-1969, seejuures osakonna ülemana alates 1959. Barkov uuris mh Balti Laevastiku ohvitseride vandenõu-asja ja represseeris KGB muude ohvrite seas ka nii kuulsaid Eesti vabadusvõitlejaid, nagu Mart-Olav Niklus ja Sergei Soldatov. Sünnimaal sai Barkov ka "teeneliseks juristiks" AD1966 ja õigusmagistriks [dr-kraadi kandidaadiks] AD1968 TRÜ-s teadustööga kollaboratsionismist sõjaaja Eestis — vrd Barkov, Mõrvarid ei pääse karistusest: Eesti kodanlike natsionalistide sidemeist hitlerlastega ( Tln, 1966, 215lk ) Barkovi edasine karjäär Venemaal: 1969-1977 juhtivuurija Leningradi oblasti KGB-s ning 1977-1988 КГБ CCCP-i uurimisvalitsuses, algul ülema at-na ja alates detsembrist 1986 ülemana. Tegeles Venemaal muu seas nii Lng/SPb kui ka pealinna M loovharitlaste tagakiusamisega. Läks KGB-st erru jaanuaris 1989 kindralleitnandina. Vt Barkov LI, Тrагеdija Boeing-707 v nеbе Каrеlii i Cessna-172-П v nebe Моsкvy. — Rmt: Slеdstviе prоdоlžаеtsja, Ⅱ ( SPb, 2008, lk 210-238 )


TASSi teadaanne Pravdas ja Rahva Hääles

Kommentaare ei ole: