teisipäev, 9. august 2011

Külm sõda korea moodi, II

Seoul täiendas mullu internetis rakendatud riiklikke tsensuurimeetmeid ja võttis nüüd riikliku kaitse alla kogu küberruumi.

Lõuna-Korea ametliku välisraadio KBS-i kommentaari kohaselt oli riigipoolse koordinatsiooni vajadus ilmne, kuna tänavu kevadel langesid DDoS-rünnakute alla mitu riigiasutuste veebikülge, samuti ühe suure erapanga veeb. Riigiraadio kommentaator osundas valitsuse 8. VIII 2011 teadannet:
Maismaa, õhu- ja mereruumi kõrval lisatakse [küberkaitse-] kava kohaselt riigikaitse-objektide hulka ka küberruum. Infotehnoloogia kiire arengu taustal on see plaan igati õigeaegne. Maailm on ammu muutunud küberlahingute näitelavaks. Ka Korea Vabariiki tabavad aeg-ajalt tõsised virtuaalrünnakud ja kahju neist aina kasvab.
FOTO: KBS World
Küberkaitse eest vastutab riiklik salaluureamet NIS, kusjuures küberohu korral ühitatakse era-ettevõtete ja riigi pingutused. Uues julgeoleku-korralduses on ette nähtud ava- ja erasektori esindajaist koosnev töörühm tegelemaks organiseeritud häkkerünnete seire ja ennetuse, samuti ründejärelmite kõrvaldamisega. Lisaks lubas KBS-i kommentaator, et…
Ametivõimud tugevdavad kontrolli ka Põhja-Koreast [Lõuna-Koreasse] leviva ebaseadusliku tarkvara üle. [---] Kui need küberjulgeoleku-meetmed käiku lähevad, saab Lõuna-Korea küberruum hästi kindlustatud.
Isekiri: Külm sõda korea moodi, I

1 kommentaar:

Anonüümne ütles ...

Eesti Vabariigi Valitsuse 25.8.2011 korraldus
nr 372 „Ulatuslikust küberrünnakust põhjustatud hädaolukorra lahendamise plaani“ kehtestamine

„Hädaolukorra seaduse“ §7 lg4 alusel kehtestada „Ulatuslikust küberrünnakust põhjustatud hädaolukorra lahendamise plaan“ (asutusesiseseks kasutamiseks).
Alla kirjutanud: Kaitseminister peaministri ülesannetes Mart Laar ja Riigikantselei õigusloomeosakonna juhataja riigisekretäri ülesannetes Margus Matt