neljapäev, 10. november 2011

NAANI TEADUS

Sovetiaja Eestis enim kummardatud rahvaakadeemiku ja veel kõvemini kirutud valeprohveti Gustav Naani (1919-1994) uuesti sündiva kultuse tasakaalustamiseks taasüllitab Isekiri AD1988 Raadio Vaba Euroopa eesti saates kõlanud ja almanahhis Põrp! (München, 1988, lk 111-113) ilmunud ülevaate leviakadeemiku kosmoloogilisest produktsioonist — «Ammendav käsitlus akadeemik Gustav Naani teaduslikust tööst»


--------------------------------------------------------------------------------

Valdar Oinas:

Ma sooviskin anda põhjaliku ülevaate selle osa kohta Eesti NSV Teaduste Akadeemia akadeemiku Gustav Naani bibliograafias, mis hõlmab tema teaduslike artiklite toodangut astrofüüsika alal.

Esimene artikkel, pealkirjaga "Võitlus materialismi ja idealismi vahel kaasaegses kosmoloogias" ilmus 1952. aastal Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetistes. Nagu pealkirjast selgub, on siin tegemist peamiselt poliitiliste ja sotsioloogiliste küsimustega.

Järgmise artikli leiame žurnaalis Fragen der Kosmogonie [Вопросы космогонии] 1958. aastal vene keeles kirjutatult. Selle pealkirjaks on "Olukord kaasaegses kosmoloogias", millest nähtub, et tegemist on ülevaatliku tööga. Sama artikkel ilmus aasta hiljem ühes Rumeenia TA publikatsioonis rumeenia keelde tõlgituna.

Gustav Naani ainuke Tartu Astronoomia Observatooriumi publikatsioonide seerias ilmunud artikkel "Sümmeetriline universum" 1964. aastast käsitleb aine ja antiaine suurt ebasümmeetriat ja postuleerib antimateeria eksisteerimist, kus kõik füüsikalised suurused oleksid meid ümbritseva maailmaga võrreldes vastandmärgilised. Käsitlus on pigemini filosoofiline kui täppisteaduslik.

Aastal 1969 ilmus venekeelne raamat "Lõpmatus ja universum", mille üheks kaastoimetajaks oli Gustav Naan ja mis sisaldab esseid kosmoloogiast eri autorite poolt.

Ja lõpuks 1979. aastal on Gustav Naan ühe artikli kaasautoriks koos kahe geofüüsikuga, žurnaalis Geomagnetism ja Aeronoomia, milles käsitletakse päikeselt tulevaid prootoneid maakera läheduses.

Niisiis on Gustav Naani sulest ilmunud viis artiklit astrofüüsika alal. Kolmest iseseisvalt kirjutatud artiklist on üks ülevaatlik, teine tegeleb poliitikaga ja kolmas pakub oletusi antimateeriast koosneva maailma võimalikkusest.

Käesoleva ülevaate allikaiks on Ameerika Ühendriikides avaldatud "Astronoomia ja Astrofüüsika Lühikokkuvõtted", ka Saksamaal ilmunud "Astronoomia Aasta Ülevaade". Mõlemad avaldavad igal aastal teaduslike tööde põhjaliku nimekirja.

Nõnda on täielik alus väita, et rohkem teadusalaseid publikatsioone akadeemik Gustav Naanilt ilmunud ei ole.
  1. G Naan, Der Kampf der Materialismus und Idealismus in der moderne Kosmologie. Nach. Acad. Wiss. Est. Sowietrepublik, 1952, lk 81-89 (vene k)
  2. G Naan, Über den gegenwärtigen Stand der kosmologischen Wissenschaften. Fragen der Kosmogonie, VI, 1958, lk 277-329 (vene k, sks ref; vk: О современном состоянии космологичческой науки)
  3. G Naan, Über den gegenwärtigen Stand der kosmologischen Wissenschaften. Acad. R. P. Romine. An. Romino-Soviet Ser. mat. fiz. (30) 14, nr 1 (32), 1959, lk 154-194 (rum k)
  4. G Naan, The symmetrical Universe. Tartu Astr. Obs. Publ, vol 34, 1964, lk 423-444 (vk: Симметричная Вселенная)
  5. V Kazjutinskij, G Naan, M Omel'janovskij jt (toim-d), Infinity and the Universe. M, 1969, 325lk.
  6. A Borisenko, A Kolomenskij, G Naan, Methodical questions of an analysis of effectivity of the criterion of appearance of solar flare protons in the near-earth space from radio bursts at 9400 MHz frequency. Geomagn. Aeron, vol 19, 1979, lk 222-226 (venek)

--------------------------------------------------------------------------------
EELNEVA LOETELU LISAKS TEOS RELATIIVSUSTEOORIAST: Г Наан, Проблемы и тенденции релятивисткой космологии. — Rmt: Эйнштейновский сборник. М, 1966, lk 339-375 (ek: Relativistliku kosmoloogia probleeme ja suundumusi)

Kommentaare ei ole: