teisipäev, 16. veebruar 2010

Eesti Vabariigi XCIII aasta

EURO! TORU & UUS IDENTITEET? Eesti rahva süda ja hing pannakse lähiaastail vee- ja tuleproovile. Krooni euroga asendamise ideoloogilisest kitsikusest — mille teostumisel jaanuaris 2011 on erinevail hinnangul šansse 85... 1oo% — kipub Eesti valijail varsti villand saama. Seni ei ole võimuladvikul paraku õnnestunud majanduskeskset valitsemist toetada sise- ja välist turvatunnet tõstvate sammudega. Võimusniku kitsarinnalisuse tulemus võib olla ränk.

Veeproov. Kevadel stardib suurejooneline Põhjavoo operatsioon (Nord Stream AG versus NATO), mis leeb Baltikumile eeskätt sõjalise blokaadi ja EV-le — Põhjalast eraldamisega. Kinnituseks pakuvad näiteid nii tõsielu kui ka autoriteetsed julgeolekuhinnangud.
Lugegem nt Jüri Estami ettekannet "Nord Streami gaasijuhtme projekt: kõige enam ohustab see eestlasi" ESTO mullusel Rahvuskongressil ja kirjutissarja (I-XV osa) sellest 6. augusti... 26. novembri Vaba Eesti Sõnas
Või Mikk Kündre hoiatust: Eesti tulevik on tohutus ohus!
... Eelmisel aastal [2009] avastas Eesti piirivalve, et Venemaa merepiiripoisid on Eesti poole nihutatud. Meie piirivalvel pole selliseid aluseid, mis suudaks neid poisid nihutada. Laadoga-2009 õppustel Põhjamere laevastiku väeosad juba harjutasidki tegutsemist võimaliku relvakonflikti ja terrorirünnaku korral. Soome analüütikute arvates oli see õppus mõeldud NS-gaasitrassi rajamise turvamiseks. [...] Venemaa relvajõududele on antud ülesanne kaitsta NS-gaasijuhet ning Eesti kaitseväe juhataja Ants Laaneots on maininud, et NS-gaasitoru turvamist ettekäändeks tuues on Venemaa hakanud oma Balti laevastikku oluliselt kasvatama. [...] Venemaal on plaanis mereväge varustada kõige uuema tehnikaga. Kui Venemaa sõjalaevad seisavad gaasijuhet turvates Eesti merepiiril, siis rünnaku korral NATO ei jõua silmagi pilgutada enne, kui venelased Eestis on. [...] Seadus lubab Gazpromil luua tuhandeist võitlejaist koosneva hästirelvastatud eraarmee, kasutada tulirelvi ja märulipolitsei varustust, sh pisargaasi, et takistada rünnakuid torujuhtmetele ja teistele rajatistele, mis on riigile olulised. Firma võitlejad saavad õiguse inimesi ja sõidukeid läbi otsida ning relva kasutada mitte üksnes objektide, vaid ka territooriumi kaitsmisel. Gazpromi eraarmee suurus jääb firmareeglite kohaselt saladuseks.
Vt Kündre kirjutisi 15. II 2010 Õhtulehe arvamusküljel ja kommentaariumis, samuti 11. II 2010 Äripäevas
Tuleproov. On selgunud, et rahvastikupoliitikat on valitsus samuti ajanud, roosad prillid ees, kuna ealiselt manduva Eesti loomulik iive AD2009 kahanes ikka edasi — sündivus jäi läinud aastal eelnenule alla (-3%)

Demokraatia gerontokraatiaga asendumise perspektiivi kõrval tugevdab see praegu sovetinostalgiaga mängivate populistide ülevõimu, tõhustades demokraatia püsimisegi korral Kesk- jms erakondade löögivõimet lähemail parlamendi ja presidendivalimistel.

Postimehe jõuluaegne küsitlus kuulis Eesti parteide esindajailt vastuseks enamasti ebamäärast ja vähem kindlasõnalisi auspiitse, ent sai ka mõne tingimusliku prognoosi (kui... siis...) Neist jäi sõelale Marek Strandbergi oletus, et...
halbade eelduste korral saame kas sel või tuleval 2011. aastal näha taasühinevate punaste tandrile ilmumist.
Tulevikuküsitluse kindlasõnalised ennustused toonitavad parlamendiparteide (etableerunud partokraatide) suurt üksmeelt istuva valitsuse käekäigu osas ja läbilõikes olid need ettekuulutused järgmised:
 • valitsust juhtiv Reformierakond lubas stabiilsust
 • valitsuspartei Isamaa & Res Publica Liidu nägemuses jäi nii valitsusliit kui iive püsima ning süvenes ajutiselt (ajutine) tööpuudus
 • vastasrindlik Keskerakond kuulutas ette töötute hulga juurdekasvu 1/3 võrra, kuna
 • n-ö depositsioonilised rohelised samuti ennustasid valitsuse püsimist
 • poliitilise lauka veerelt kuulutasid streike ja ministrivahetusi vaid sotsialistid
 • taanduv Rahvaliit ennustas aga rahvatervise seisundi ja (loomuliku) iibe langust, mis püsiva trendina on ju kinnitust leidnud.
Partokraatlik uim ja koosmeel riigipiruka ümber koondunute ringis püsivad ilma meeleparanduse lootuseta kogu käesolevagi aasta — raske on poliitikuilt meeleparandust oodata, ehkki aasta astroloog Pauksoni järgi peaks olema...
... õnnis... neile, kel võimet oma väärtushinnanguid... üle vaadata.
Edda Paukson 2010. aasta ei tule möödunust etem - Õhtuleht, 20. I 2010

Igasugu esoteerikasse kaldumata mullu augustiks Narva separatismi kulminatsiooni kirjandusliku ennustuse teinud Tiit Madisson on aga vahetanud järsult registrit ja kuulutanud TMS-is aastaks 2o1o Eestile:
 • töötuse laienemist veel 1/4 võrra
 • kuni 2 tuhande inimese jäämist eluasemeta
 • krooni kursi drastilist alandamist [NB! lubatud piirmäär on siiski 15%] eurole üleminekul
 • Keskerakonna mõju vältimatut kasvu ja
 • valitsusmeelse massimeedia alternatiivi sündimist "informeeritud ja kodanikujulgusega süsteemivälise vähemuse" poolt, kelle hulka liigitab Madisson ka end, ja...
kelle hoiakud alanud aastal [muutuvad] määravaks. Mistõttu võivad nt kaks—kolmsada aktiivset rahvuslast olla mootoriks ühiskonna protsessidele, mis määravad Eesti saatuse aastaiks [...] Eesti ei viibi suletud ruumis ja maailmas asetleidvad protsessid [...] annavad süsteemivälistele jõududele õiglase ühiskonna lootust.
Nende üleilmsete jm välispoliitiliste protsesside mõjude kroonina tabab käesoleva aasta keskel Eestit tema sõnul külma dušina arusaam, et...
Euroopa Liit ei ole Vene Karu ülemvõimu eest kaitsev organisatsioon [...] Euroliidus valitsevate Venemaa-sõbralike meeleolude ja teatud informatsiooni olemasolu tõttu võib ennustada, et [siis] kehtestatakse Venemaa kodanikele viisavaba liikumine EL-is.
Tingimuslikult möönab Madisson oma ennustuses ka Lähis-Ida ja eriti Iraani ümbritsevaist arenguist sündivat Venemaa—NATO "diili" ja selle järelmeid Eestile. Seegi tähendaks Läänemere piirkonnale USA geostrateegilise taandumise jätku ja turvatunde süvenevat mõõna. Kõik kokku aga hoiatab, et Eesti ponnistused majandusedu (loe: eurokriteeriumide) nimel võivad varsti tühiseks osutuda ja EV tervikuna poliitilisse ummikusse jõuda. Kuhu edasi?

Rohurahvuslus ja ökoloogia? Andres Raid kirjeldas Ekspress.EE 18. I 2010-s niisuguse uue suundumusena ökoloogiat, mis võiks targu asendada ökonoomika:
Uusimate teadussaavutuste sümbioos pärimusliku ja loodushoidliku suhtumisega ei ole midagi irreaalset. Kui loobume majandusest eesmärgi ja paratamatuse mõttes, siis sellisena see kaobki, muutub teisejärguliseks ega evi enam absoluutset väärtust. See muutub rakenduslikuks ja hakkab sõltuma hoopis [...] mitte-majanduslikest süsteemidest, milleks võivad vabalt olla rahva eetilised tõekspidamised. See nihe eeldab aga sügavat muutust teadvuses ja — kui soovite — ka südames ning selle realiseerimine nõuab tõelist pingutust. Kriis loob, muide, soodsa pinnase ning võimalikud ebamugavused—tagasilöögid—kannatusedki suunavad Eestit põlisrahva vaimse alge juurde tagasi.

1 kommentaar:

Anonüümne ütles ...

Sakslased tahavad oma uusvanale liitlasele — st Venemaale — euroatlantilist tunnustust. Der Spiegel, nr 10/2010, avaldas 6. III 2010 debatirubriigis (lk 100) Saksamaa LV nelja endise sõjandustegelase ja/või diplomaadi avaliku kirja üleskutsega esitada Venemaale kutse NATO liikmeks.

Kirja autorid on Volker Rühe, Saksamaa kaitseminister 1992-1998, erukindral Klaus Naumann, Saksamaa relvajõudude peainspektor ja NATO sõjanduskomitee esimees, endine suursaadik Frank Elbe, SLV välisministeeriumi Plaanikomitee endine direktor ja saadik mitmes riigis, eruviitseadmiral Ulrich Weisser, SLV kaitseministeeriumi Plaanikomitee endine direktor.

Vt seda kirja inglise keeles http://burya-yaga.ru/mp3/mp3.php?u=Oi8vd3d3LnNwaWVnZWwuZGUvaW50ZXJuYXRpb25hbC93b3JsZC8wLDE1MTgsNjgyMjg3LDAwLmh0bWw%3D&b=5
Vt originaali, nagu see ilmus Spiegel-Onlineis 8. III 2010 http://www.spiegel.de/spiegel/0,1518,682256,00.html
Vt vene keeles http://www.inosmi.ru/europe/20100309/158512473.html