pühapäev, 16. mai 2010

Julgeoleku-hoiatusi USA-st

Ameerika avaliku arvamuse liberaalne spekter, mida alljärgnevas esindavad New York Times (NYT) ja Washington Post (WP), on üha murelikum Euroopa kesk- ja idaosa geopoliitilise käekäigu pärast. Kahest sel nädalalõpul (keset maid 2010) ilmunud kirjutisest õhkub kõhklusi — ühel Valge Maja, teisel juhul NATO — valmisoleku üle tulla toime Moskvast lähtuvate ähvardustega.


Judy Dempsey sõnum 14. mai International Herald Tribune'is ja 16. V 2010 NYT-s võttis kokku Ronald Asmuse jmt aruande, mida meil tuntakse rohkem NATO nn tarkade klubi raportina:
Mõned NATO liikmesmaad jagavad usku, et Venemaa võib provotseerida väikesi lokaalkonflikte, mille vastu on raske plaane teha, veel vähem neid ära hoida, — nii leiab Londonis paikneva sõltumatu uurimisinstituudi Euroopa Reformikeskuse (CER) aruanne. Selle järgi polnud NATO valmis Venemaa sissetungiks Gruusiasse 2008. Luureandmete vahetamise ja kriisijuhtimise üksikasjalik mehhanism puudub. Samuti on eiratud sellise mittesõjalise heidutuse võimalikkust nagu küberrünnak, millega oli 2 aasta eest vastakuti Eesti.
NYT: Raport: Ida-Euroopa ei tunneta NATO tuge (East Europe Feels Ignored by NATO, Report Says)
Politoloog David J Kramer Saksamaa Marshalli sihtasutusest kommenteeris WP-s 15. V 2010 ilmunud kirjutises USA presidendi jt tippametnike poolt korrutatud mantrat, et:
... Nad ei tunnusta Venemaa mõjusfääre. Aga sõnadest kõnekamad on nende teod või tegematajätmised. (Valge Maja) Hoolimatus sama piirkonna ülejäänud riikide suhtes — peale Venemaa — on just see, mis Moskvale tema mõjusfääri tagab.

Barack Obama on levinud hinnangul oma sõna juba öelnud, võttes mis tahes muu riigi juhtidest sagedamini ühendust "sõbra ja partneri" president Dmitri Medvedeviga (...) Ta peaks neil puhkudel (Kremlisse helistades) selgelt märku andma, et USA ei talu Venemaa sõjakust ja anastuskihku naabrite suhtes. Samuti tuleks "sõpru ja partnereid" otsida ses kandis ka mujalt. Mõnega neist oleks keerukas läbi saada — palju neid demokraatia ja inimõiguste musterlapsi ikka on?! Kuigi Venemaa presidenti ja peaministrit seepoolest kah kiita ei saa.
WP: David J. Kramer: Ühendriigid hülgamas Venemaa naabreid (US abandoning Russia's neighbors)

3 kommentaari:

Anonüümne ütles ...

Asmuse Raport lisab samas ka järelduse, et Ida-Euroopa riikide kindlusetus ning Norra ja Islandi määratlematus raskendavad NATO—Moskva suhete parendamist. Põhja-Atlandi pakt on löödud 2 leeri: üks tahab idapoolsete liikmete kindlustunnet, teine Venemaaga suhteid edendada.

See väljakujunenud vale dilemma tuleks raporti järgi asendada huvide poolest lõikumatu rööpse strateegiaga, mis kõiki pooli rahuldaks.

Anonüümne ütles ...

Veel CER-i raportist: Venemaa signaalid enda koostöö kohta NATO-ga on vastuolulised ja eeted Euroopa alternatiivse julgeolekukorralduse tekitamiseks võivad olla suunatud hoopis NATO tegevuse piiramisele.

Murelikuks teeb tõsiasi, et Gruusia 2008. aasta konflikti ennetamiseks ei kasutatud ära NATO—Venemaa nõukogu...
Miks?

Anonüümne ütles ...

Vt ka Obama on valmis Moldovat ja Georgiat müüma Äripäeva veebis:
http://www.ap3.ee/?PublicationId=435596ac-7bd0-484b-a8ef-940d932ab802