laupäev, 12. juuni 2010

Eesti jäljest Arctic Sea operatsioonis

SOMAALI, VENE VÕI EESTI STSENAARIUM? Venemaa prokuratuur ei saa muidugi olla usaldusväärsem Eesti omast, kuid on arusaamatu, miks kumbki neist pole tänaseni küsitlenud Eerik-Niiles Krossi ennast.

Eerik Krossi mereröövli-uudised jõudsid siia pärast reede, 11. juuni lõunat kõigepealt vene ringhäälingust — Moskva Kaja, Majaka ja Venemaa Hääle raadioist, mida teatavasti nii kaabli (Starman, STV jmt) kui eetri (Evro-FM) kaudu Eestis üle kantakse. Sama kinnitasid hiljem Venemaal silma peal hoidvad rahvusvahelised lõidad, nagu BBC ja Vabadusraadio:
Venemaa prokuratuuri juures asuv uurimiskomitee kontrollib teavet, nagu oleks laeva Arctic Sea hõivamise tellijaks olnud Eesti salateenistuste endine koordinaator Eerik-Niiles Kross. Kross ise on süüdistused tagasi lükanud, väites et tunnistused võidi saada Venemaa uurijate survega kohtualusele.
Õigusabi-taotlus läks Venemaalt samal päeval Eestile ja ka nt Saksamaale. Peale Eerik-Niiles Krossi tuntakse huvi veel 2 ärimehe vastu, kelleks on Sergei Demtšenko ja Aleksei Kertsbur (Алексей Керцбур) — kõik nad on asjasse segatud tunnistuse järgi, mille eeluurimisel oli andnud Dmitri Savins, kes võttis kohtu ees ka enda rolli mereröövlite pealikuna kahetsusega omaks.

MÜSTILISE LAEVARÖÖVI AJU — kinnitab Moskva ingliskeelse TV üleilmne teenistus — oli aga Kross:
Savins ütles Moskva kohtus, et ta aitas Krossil, oma äripartneril ja sõbral, rünnaku tarvis inimesi palgata, ja oli ise üks operatsiooni juhtijaid. (---) Kui Kross ei suutnud piraate evakueerida, otsustasid nood laevapere Guinea lähedal vabastada, aluse uputada ja põgeneda. Kuid Venemaa mereväe lahingulaev pidas nad kinni enne, kui kava sai teoks. (---) Arctic Sea haihtumine tekitas kõmu teatud meediaoletuste tõttu, et alusel võis olla mingi ebaseaduslik salalast — relvad, narkootilised või radioaktiivsed ained. (---) Vahejuhtumi ajel nõudis president Dmitri Medvedev kadunud laeva viivitamatut üles otsimist ja päästmist relvajõududelt, mis andis hoogu vandenõu-teoreetikutele.
JUTUKAS SAVIN. Kohtualuse ütluste järgi algas kaaperdamise ettevalmistamine Tallinnas aasta varem, seega suvel 2008. Seejuures seadis Kross kandidaatitele ka nõudeid, eeskätt füüsilisi — eelistati alla 44-aastaseid ja seadusega pahuksis olijaid. Ent mitte lausa mõrtsukaid — tüüpidel ei tohtinud olla karistatust tahtliku tapmise eest. Savins, 35a, värbas rühma ka oma poolvenna Vitali Lepini. Aga piraatide castingu oli ta teinud Tallinna pubis Scotland Yard. Tema sõbra, ärimees Sergei Demčenko rolliks olnud rühmituse varustamine ja väljaõpe, mis mh olla toimunud EV kaitsejõudude polügoonil. Iisraeli (vt Iisraeli jälge 31. VIII Time Magazine'is ja 2. IX 2009 Russia Todays) kodanik Alex Kertsbur jälginud väljavalitud aluse liikumisi, kuna rünnatava laeva olla välja valinud jälle Eerik-Niiles Kross, kes pidanud piraadijõuguga ühendust kosmosetelefoniga, seda ka pärast laeva hõivamist. Ta viivitas aga seejärel, Savinsile arusaamatult, jõugu laevapardalt evakueerimisega. Lisaks kahtleb Savins tagantjärele selleski, kas kaaperdamise taga oli ikka lunaraha-vajadus:
"Mul endalgi tekib kahtlusi selles, mis oli laeva hõivamise tegelik eesmärk," ütles Dmitri Savins kohtule oma viimases sõnas.
MURTAKSE ÜHEKAUPA? Seni on 8 vahialusest süü omaks võtnud vaid 2 — need on Lätis sündinud Dmitrijs Savins ja Tallinnas sündinud 44a Andrei Lunev (Андрей Лунёв), kelle Moskva Linnakohus pani piraatluse pärast 5 aastaks vangi kuu aja eest, 7. V 2010. Nii eelmisel kui sel korral viidi läbi lühimenetlus, mis eeldab kohtualuse leplikkust ja mispuhul pole tõenditega mässamist. Nii lootis Luneviga sarnast tärminit ka Savins, kes 11. juuni istungil oma vigu tunnistades ja kahetsedes palus kohtult 5 ja poole aastast "õiglast" vangistust. Tema sõnul oli Lunev pärast laevahõivet täitnud pootsmani ja Savins ise laevakapteni ülesandeid. Kohus mõõtis Savinsile (KrK "Piraatluse" §227 lg 3 järgi) ikkagi kui piraatide grupi juhile mõnevõrra karmimalt, 7 aastat range režiimiga kolooniat, mis on siiski vähem süüdistaja nõutud 9 aastast.

Piraatluse kõrval ähvardab ülejäänud 6 uurimisalust ka rängem süüdistus — piraatlus seotuna grupiviisiliselt organiseeritud inimrööviga (VF-i KrK §126 lg3)

KES NEED JÄLJED JÄTTIS? Merendusbülletääni Sovfracht peatoimetaja, Arctic Sea afääri esmapaljastaja, praegu Venemaa valitsusvõimude surve tõttu paguluses viibiv Mihhail Voitenko avaldas Kommersant''FM-is telefonitsi Taimaalt (?) arvamust, et piraat Savini jutt on paras väljamõeldis. Venemaa ametivõimud on Voitenko meelest otsustanud...
... proovida oma kätt haaravate piraadilugude kallal (ehkki) mõte piraadirünnakust Euroopa laevaomanikule Euroopa vetes on täiesti jabur, sest see on teostamatu. (---) Olen veendunud, et see on mõne osapoole operatsioon, kellele oli hirmus vastumeelne Arctic Sea last, mida see alus ei vedanud mitte esimest korda, vaid pidevalt. Ja keegi oli sest äärmiselt häiritud. (Vrd M Voitenko — venekeelse — kommentaariga "Romaan Arctic Seast")
Mõistagi on muidki arvamusi. On lihtsakoelist närvikõdi, nagu Postimehe ajakirjaniku Argo Ideoni repliigis, mis juba pikisilmi ootab mariinse krimka järge:
Krossist sobivamat Venemaa riigimeedia peksupoissi on raske leiutada — Iraagi ja Gruusia julgeolekualane nõustaja, Eesti endine luurekoordinaator, aja jooksul mitmes kohalikus skandaalis näppupidi sees olnud ärimees (---) Ootame huviga, mis nimesid ja seoseid Eesti võimudega Arctic Sea protsessil veel välja kaevatakse.
Argo Ideon "Sobiv piksevarras" 12. VI 2010 Postimehes


Kohtusõnum Venemaa tähtsamalt riigitelekanalilt, kus esimest korda mainiti lunaraha väljapressimisele sihitud teo — "piraatluse (---) tellijat eesti ettevõtjat Eerik Krossi" — Pervyj Kanal kl 14 Eaj 11. VI 2010. Tund hiljem oli Krossist juba märksa pikem käsitlus NTV-s.

5 kommentaari:

Anonüümne ütles ...

Mille eest Eerik-Niilesele kätte tasuda, seda selgitas RIA Novosti Tallinna kirjasaatja 11. juunil:

«Tema konsultatsioonifirma Trust Corp 2008. aasta Eestis registreeritud kasum oli 492 000 €, mis oli 96% ulatuses Gruusia nõustamise tulem. Aastani 2001 oli Kross Eesti luurepealik. Eestis on ta tuntud ajalooliste teoste autor, kes kirjeldab võitlust Nõukogude võimu vastu Balti riikides 1940. ja 1950. aastail.»

http://www.de.rian.ru/postsowjetischen/20100611/126676232.html

Anonüümne ütles ...

Faktid: kaubalaeva Arctic Sea (kandevõime üle 4000t, pikkus 98m) viimane ametlik last metsamaterjal väärtusega 1300000€, väljus 22. juulil 2009 Soomest Pietarsaari (Jakobstad) sadamast sihtkohaks Alžeeria Bejaia sadam. Enne seda reisi viibis 2 nädalat Kaliningradis remondidokis.

Aftonbladet/Spiegel-Online teatas 31. juulil 2009 Arctic Sea ründamisest piraatide poolt nädal varem, ööl vastu 24. juulit Rootsi territoriaalvetes. Mereröövlid 8-10 meest ütelnud 15-liikmelisele vene (Arhangelski) laevaperele, et nad on politseinikud ja otsivad narkootikume ( http://www.aftonbladet.se/nyheter/article5585596.ab )

Laeva edasine saatus on segane, kuid Moskvast laekunud ametliku teabe järgi oli kaubalaeva Arctic Sea, otsingusse lülitatud Venemaa laevastik kuni 20 sõjalevaga, sh 2 tuumaallveelaeva. Seejärel 13. augustil teatati, et Arctic Sead jälitab Gibraltari väinast Atlandi ookeani väljunud Venemaa patrull-laev Ladnyj. Päev hiljem, 14. augustil teatas Euroopa Komisjoni transpordivolinik Antonio Tajani äkki, et pärast salapärast intsidenti Läänemerel oli laeva Arctic Sea tabanud järjekordne rünnak, aga siis juba Portugali rannikuvetes.

NB! Piraadirünnakuid ei olnud Läänemerel ega Biskaia lahes viimase 100 aasta jooksul registreeritud.

Venemaa saadik Cabo Verdel Aleksandr Karpušin teatas samal päeval, et Venemaa mereväe patrull-laev liigub, kadunud kaubalaeva otsides selle saare suunas. Venemaa alaline esindaja NATO juures Dmitri Rogozin kinnitas aga Eho Moskvy raadiole, et Venemaa ja Põhja-Atlandi allianss on laeva asukohta kindlaks tehes pidevas kontaktis olnud.

Õiglane küsiks: kas laev oligi üldse kunagi kadunud?

Anonüümne ütles ...

Eesti osa Arctic Sea kaaperdamise juhtumi uurimisel

Selleks moodustatud rahvusvahelise uurimisrühmaga (Joint Investigation Team) liitus Eesti 21. augustil 2009. Eelnevalt kuulusid sinna Soome, Rootsi, Malta ja Venemaa. Eestist said uurimisrühma liikmeteks Riigiprokuratuur ja Kaitsepolitseiamet. Viimase uurimisalluvusse kuulub Karistusseadustiku piraatlust käsitlev §110.

Rahvusvahelise uurimisrühma loomise mõte oli rahvusvahelist õigusabi Arctic Sea asjas kiirendada.

Päev varem, 20. augustil teatas Kaitsepolitsei piiar — seoses Arctic Sea piiraatkallaletungiga Eestis 18. augustil 2009 algatatud kriminaalasjaga — et Venemaa on Kapo andmeil pidanud Arctic Sea piraatidena kinni ka 6 Eesti elanikku, sh 2 Venemaa kodanikku, 1 Eesti kodanik ja 3 määratlemata kodakondsusega isikut —
kõik ajavahemikul 1964... 1980 sündinud kuritegeliku taustaga mehed, keda varem oli karistatud narko-, isiku- ja/või varavastaste kuriteo eest.

Holger ütles ...

JÄLLE PUIT JA RAKETID — SOOME KAUDU AASIASSE
Soome keskkriminaalpolitsei uurib Kotka sadamasse saabunud laeva Thor Liberty, kuna lisaks militaarotstarbelisele lõhkeainele on selle pardal illegaalseid rakette. Soome meedia andmetel on laevas 10 Patriot-raketti.

Lõhkeaine ja militaartarvikute transportimiseks läbi Soome pole mingeid lube.

Ilta-Sanomate andmetel oli laev teel Saksamaalt Lõuna-Koreasse, kuid eelmisel nädalal ilmus hoopis Kotka Mussalo sadamasse.

Kinnitamata andmete järgi pidi laev võtma Kotkast peale puidulasti. Seejärel oleks teekond jätkunud Hiina ja Lõuna-Korea suunas.

Laev peeti 15. detsembril 2011 kinni turvalisusega seotud puuduste pärast.

(PM 21.12.2011 kl 13:15)

M/S Thor Libery kuulub firmale Dania Marine, see on registreeritud Mani saarel.

Holger ütles ...

Kotka Mussalo sadamasse detsembris saabunud kaubalaevas M/S Thor Liberty oli Soome keskkriminaalpolitsei teatel koguni 69 Patriot-raketti. Kaubalaevas oli ka 150 tonni nitroguanidiini, mis on pakitud 25kg kaupa kastidesse, selmet konteineritesse nagu lõhkeaineid õieti pakkima peaks.