kolmapäev, 10. november 2010

Holokausti-miljonärid vahi all

Ühendriikides on riisutud üle 50 miljoni dollari juutide 2 hüvitusfondist, mis pidanuks leevendama iga vaest holokausti-elujat, kelle sissetulek jääb alla 1200€ kuus või keda sõja ajal on küüditatud. Raha riisuti Saksamaa-vastaste Varanõuete Juudikonverentsi (Conference on Jewish Material Claims Against Germany) nimelise MTÜ kaudu, mis vahendas üksikisikuile ja organisatsioonidele Saksamaa liiduvalitsuselt saadud raha. Üht riisutud fondi on SLV rahastanud juba peagu 60 aastat. Kogu vasakule toimetatud summa oli kohtu otsuse kohaselt 57 300 000 $.

NB! Teabevärskendus 2013. aasta seisuga

TOSIN SÜÜALUST võeti USA föderaalvõimude teatel vahi alla teisipäeval, 9. XI 2010, viis oli kinni peetud varem. Neli on end juba süüdi tunnistanud. Kõigile inkrimineeritakse postiside-teenusega seotud pettust ja mõnele lisaks kelmust — kummagi roima eest saab vangi panna kuni 20 aastaks. Kuus kuritegelikule teele läinud koosseisulist töötajat, sh MTÜ endine direktor Semёn Domnitser (pildil), on aastail 2000-2009 ühes fondis ja teises fondis juba aastast 1993 koostanud üle 5600 võltsi abitaotluse isikuile, kel puudus tegelik õigus abiraha saada.
Nagu New York Times märkis:
Sünniaegu võltsiti nii, et inimesed paistsid elavat II maailmasõja aegu; üks ja sama kirjeldus üleelatud ebainimlikest tingimusist saksa okupatsioonialal kordus taotlusest taotlusse; teatud taotlejate fotosid kasututi ka kümneis muude isikute taotlustes.

Vt Mosi Secret «U.S. Says Holocaust Fund Was Defrauded» 10. XI 2010 NYT
SÜÜALUSTE RING LAINENEB. Süüdistatavad, keda nüüd on juba üle kolmekümne isiku ja pool neist vahi all, haarasid oma petuskeemi New Yorki ümberasunud N Liidust pärit juute. Seitsmeteist-kümnest vahistatust ainult kuuel oli pistmist abiraha otsese haldamisega. Kõik vahistatud peale ühe venelase on juudid.

Riikliku juurdlusameti FBI teatel ilmnes neile pettus detsembris 2009, kui teised MTÜ kaastöötajad teavitasid FBI-d oma kahtlusist. Domnitser ja ta kaasosalised mõisteti vandemeeste poolt süüdi mais 2013.

Manhattani Föderaalkohtunik Thomas P Griesa saatis Semen Domnitseri 4. XI 2013 kaheksaks aastaks vangi. Peale 8-aastase vabaduskoatuse mõisteti Domnitserile kolm aastat vabadust kriminaal-hoolduse all, talle määrati sundraha 59 230 $ ja teda kohustati hüvitama kahjusumma 57,3 miljonit dollarit.

ALLIKAD: Stewart Ain, Ex-Claims Conference Official Gets 8 Years In Prison. The Jewish Week (NYC) 5. XI 2013, Rich Calder (NYP)Larry Neumaster (AP), BBC, ARD, Deutsche Welle, NYT ja Metro (Vancouver)

4 kommentaari:

Anonüümne ütles ...

Spiegel: Once the fraud had been revealed, the organization quickly realized that there was "a systemic problem," says Schneider, which was "elaborate" and "complex," and involved a total of 5,600 fraudulent applications.

The business practices of the Claims Conference have surprised Berlin on a number of past occasions. As early as 1997, the Federal Audit Office noticed warning signs associated with the so-called Hardship Fund. The Finance Ministry was also informed of irregularities connected with the second special fund back in 2006.
http://www.spiegel.de/international/world/0,1518,729144,00.html#ref=nlint

The organization has often been the subject of negative headlines in the past, thanks to dubious managers, a lack of transparency and strange business practices. In 2007, for instance, long-standing JCC president Rabbi Israel Singer was forced to resign amid allegations that he had used his position as the secretary-general of the World Jewish Congress to embezzle funds.

Holger Kaljulaid ütles ...

TÄIENDUS 15. VEEBRUARIL 2013.
Kolm Brooklyni elanikust Homo soveticust — 80-aastane Genrikh Kolontyrskiy (Колонтырский), Moysey Kucher (Кучер) ja Dora Kucher — on tunnistasid endid süüdis selles, et nad osalesid IIMS-iaegse etnilise hävitustöö (nn holokausti) üleelanuile mõeldud hüvitusnõuete võltsimisel, so vormistamises—heakskiitmises. New Yorgi lõunaringkonna föderaalkohtus tuvastati kolmiku pettus viiele tuhandele hüvitusnõudele kogusummas 57.300.000$.

Holokausti-miljonärid tegutsesid MTÜ-s nimega Conference on Jewish Material Claims Against Germany (lühidalt Claims Conference), mis vahendas üksikisikuile ja organisatsioonidele Saksamaa liiduvalitsuselt saadud raha. Organisatsiooni aastakäive on u 400mln$.

Krimijuurdluse algatas FBI oktoobris 2011. Sama kriminaalasja raames on vahistatud 31 inimest, enamikus tulnukad endisest NSV Liidust. Teiste seas vahistati ka riisumise epitsentris olnud Claims Conference'i 10 endist kaastöölist eesotsas hüvituste programmi direktoriga. Suurem osa vahitatuist (seni 22 isikut) on end juba süüdi tunnistanud.

Anonüümne ütles ...
Blogi administraator eemaldas selle kommentaari.
Anonüümne ütles ...

Holokaustipetturid varastasid pea 60 miljonit USD, kirjutas samast petuskeemis Rahvuslik Teataja nr XII (september-oktoober 2012) 19. X 2012 Chicago Tribunile viidates:

End holokaustiohvrite huvide kaitsjaks nimetav organisatsioon sai petuskeemiga vähemalt 57 miljonit dollarit. Selle juht 69a New Yorgi elanik Polina Breyter mõisteti USA kohtu otsusega vangi ja peab maksma ka kahjutasu. Kuritegu pandi toime Juutide Saksamaale Esitatavate Materiaalsete Nõudmiste Konverentsi (ingl Conference on Jewish Material Claims against Germany) kaudu enam kui kümnendi jooksul. Selle käigus peteti Saksamaalt välja 57300000$.

Breyter koos kaasosalistega esitas holokaustiohvrite pähe valesid isikuid, kellest osa oli sündinud pärast II maailmasõda. Kasutati 2 moodi pettust.
Näiteks peteti vähemalt 12 miljonit dollarit välja sel moel, et esitati ühekordse hüvitise (3500$) saamiseks 3839 võltsitud taotlust (see hüvitis on mõeldud neile, kes pidid oma kodu maha jätma ja muutusid põgenikeks). Samuti esitati valeandmed 1112 isiku kohta, kel olevat õigus saada igakuist toetust 400$ (see toetus on ette nähtud isikuile, kes olid sunnitud elama redus või valenime all vähemalt 18 kuud, juudigetos vähemalt 18 kuud või koonduslaagris/sunnitöölaagris vähemalt 6 kuud, ning kelle iga-aastane sissetulek on alla 16 000$). Nõnda peteti välja vähemalt 45 miljonit USD-d.

Manhattani kohus mõistis Breyteri 18 kuuks vangi ja mõistis talt välja ligemale 1,5 miljonit dollarit kahjutasu. Üldse esitati süüdistus 31 holokaustipetturile; 19. X 2012 seisuga oli neist end süüdi tunnistanud 18.