neljapäev, 19. mai 2011

Uusi punaraamatuid (II)

Siin loetletud 6 raamatut ei ole oma ainest ammendavad, v. a ehk üks peagu ammendav käsitlus, ometi on need tähelepanuväärsed.

Jaan Laas, Teadus diktatuuri kütkeis: Eesti teadusest ja kõrgharidusest natsionaalsotsialistliku ja sovetliku teaduspoliitika raames: epikriis. Tln, 2010, 504lk. Kõvas+ümbrisega köites. Hind 13,74-17,26€. ⍟⍟⍟♾ Teedrajav uurimus totalitarismiaja teadusest generaalkomissariaat Estland + ЭССР-i liiduvabariigi näitel. Teost on reklaamitud kui Eesti arengu jaoks olulist, puhastavat monograafiat, kuna ainevaldkond — nimelt võõrvõimude repressiivne ja ideoloogiline surve, rassi- ning klassipuhtuse juurutamine, totalitaarne teadussüsteem ja -poliitika — on mõjutanud eesti teadust ja hariduselu poolsada aastat. Raamat sisaldab hulga uut teavet, dokumenteerivaid fotosid. Teadusilma ja salateenistuse seoste näitlikustamiseks mainib ajaloolasest poliitik, ühtlasi endine E(NS)V TA majandusinstituudi teadusökonoomik Jaan Laas (* 1938) ka mõnd kunagist salaagenti nagu põlevkivi-keemik Agu Aarna (1915-1989), kelle agendinimi ENSV KGB-s oli Uraan; mainib teisigi, keda õieti teame juba Indrek Jürjo töist.
Kuigi Laas nimetab oma tööd epikriisiks, mis tähendab haigusjuhu kokkuvõtet haigusloo lõpus (digiajastul loo alguses), on siin tegemist alles sissejuhatusega.

Robert Service, Seltsimehed: Maailma kommunismi ajalugu. Tln, 2010, 662lk. ⍟⍟♾ Kõvakaaneline, registri, fotode ja kaartidega, ent hind 27-29€ oli algselt tervelt kolmandiku võrra ülehinnatud, kuni kirjastus ise (?) 2012. a suvise allahindlusega nt Apollo ja Rahva Raamatu kettides langetas hinna 9,9€-le. Robert J Service (* 1947) eritleb ja järgib paljulubava pealkirja all ennemini punaretoorikat kui ajalugu ennast. Ja see peamine, mida inglise ajaloolane kommunistliku ühiskonna-, valitsemis- ja riigikorra kohta öelda tahab, on kokku võetult siin:
Selline asi nagu kommunism oli tõepoolest olemas. [---] Kahtlemata tõi kommunism kaasa ka positiivseid muutusi ühiskondadele, kus see riigikord pärast IIMS-i valitsema pääses, kuid enamik inimesi siiski ei soovinud kommunistlikku korda ja pani pahaks kaasnevat rõhumist ja ekspluateerimist. (Lk 363) 
Robert Service, Trotski. Tln, 2011, 568lk. Tln, 2011, 568lk. ⍟⍟♾ Hind algselt 26-29€, aga 2012 langetas kirjastus hinna 9€-le. Kõva köide+ümbris, sisaldab kaardikülgi, täielikku registrit. Omareklaami järgi on see uurimus põhjalik katse avada ajaloolise isiku elukäiku, kes Venemaa oktoobripöördes, Punaväe-juhina ja sovetiimpeeriumi rajamisel oli 1 kolmest peategelastest, kes aga teiste (Lenini—Stalini) varju jäi ning lõpuks tapeti. Service on kirjutanud mongraafiad kõigi 3 kohta. Juhtkommude biograafina on Service usaldusväärsem kui muis käsitlusis. Torkab silma eksitus MRP mõjuaja piiritlemisel Eestile ja Lätile, ent eesti toimetajad on seda õiendanud. Ka tõlge on korralik, juurutab nt 2-tähendusliku soviets vastena ka 'sovetlasi'. Leo Trotski (m.n. Leiba Bronštein) oli Service'i järgi Stalini ebasoosingu pälvinud tulihingeline kommu, kes uskus vägivalda, proletariaati ja maailma-revolutsiooni. Selmet väärtustada juudi päritolu, venestus Trotski ka muid keeli vene aktsendiga kõnelevaks kosmopoliidiks, kuigi ise pidas end supranatsionalistiks (lk 206-207) Küsimusele, kes Trotski oli, siin mingit ravabat vastust pole ega saagi olla, kuna uurija vaeb ainest peaaegu hardusega, jälgib tasakaalukalt marksismi-leninismi paradigmat ja eirab sealt eemale viivaid hoovusi.

Archie Brown, Kommunismi tõus ja langus. Tln, 2011, 853lk. ⍟⍟⍟♾ Kõvakaaneline, sisaldab kaarte, fotosid ja registrit, alghind 33€. Ajaloolane ja riigiteadur, eelmainitud raamatu autori kolleeg Oxfordi Püha Antoniuse kolledžis Archie H Brown (* 1938) on 40 aasta kestel peale arhiivi- jm -kogude väisanud ka kommuvõimu all kannatanud riike ja seal nii rahva kui ka kompartei tegelastega kohtunud. Teosest saaks ülevaate kommunistliku maailma senisest käekäigust, kui aga tõrkeid ei tekiks kohmaka tõlke ja kõrge hinna tõttu — mõistlik olnuks osta alles pärast hinnalangust, sest 2012 langes hind raamatupoekettides 11€-le.

Helmut Roewer, Hammas hamba vastu: Saksamaa ja N Liit Külmas sõjas. Tln, 2011, 269lk. ⍟♾ Kõvad kaaned. Algne hind 16€, alates 2012. a suvest 3,55€. See teos on elav näide sellest, kuidas väljaõppinud tankiväelane Roewer (* 1950) ajaloost üle sõidab. Autor vallandati Thüringeri liidumaa Põhiseaduslikkuse Kaitseametist 2000. aastal muuseas pidurdamatu lobisemishimu tõttu (vt Der Feind ist überall 13. VIII 2008 Berliner Zeitungis). Kohatise ülemeelikuse kiuste on see raamat kuiv ja konarlik, et seda dokumentaalse põnevikuna nautida. Käsiraamatuks ei kõlba samuti: kontseptuaalselt ühekülgne, sisu poolest pinnapealne, ilma registriteta. Aga Tammerraamatul on hea seegi, kui sisukord olemas.

Bengt Jangfeldt, Mäng elu peale: Majakovski ja tema lähikond. Tln, 2011, 600lk. ⍟⍟⍟⍟⍟ Hind 10€. Varustatud registriga. Uute punaraamatute hulgas on hulganisti Varraku ajalooraamatuid, kuid kirjastuse tänavune rekordsaavutus on see. Rootsi Majakovski-fanatt Jangfeldt (* 1948) on teinud ülipõhjaliku töö ning meie ees on meistriteos, põhjalik eritlus, senikasutamata teabelätete ja haruldaste fotodokumentidega suurejooneline ülevaade vene punapoeedi intensiivsest loome- ja armuelust. Samas pole see "labane apelleerimine vähimale ühiskordajale", nagu osutab Mihkel Kunnus oma kultuurpaisete blogis. Sisaldab N Liidu ja Suurbritannia salateenistuse hiljuti avalikustud dokumente, kuid mitte tõestamaks NKVD osa Majakovski endamõrvas… Sobib nii neile, kes ei tea ega tahagi teada, kui ka neile, kes teavad juba kõike kommunismist. Luulenäidete tuntud tõlgete kõrval on värskeid eestindusi Aare Pilvelt. Proovilõik lk 19-lt, algab Majakovski päevaraamatu osundusega:
"Kui minust oleks kõik loetu välja raputatud, mis siis järele oleks jäänud? Marksistskij metod (dialektiline meetod). Kas ei oleks see relv sattunud nii lapse kätesse? Seda oleks olnud lihtne käsitseda vaid mõttekaaslaste keskel. Aga kui vastaseid kohtad..?” Tsitaat aastast 1922, ent probleem, millele Majakovski viitab, pole mingi tagantjärele-tarkus. Kunst oli poliitikaga konfliktis algusest peale — see mõjutas kogu Majakovski elu ja tegevust ning lähendas ka surma.
Poeedi eluraamatu sisukord pürib asjalikkuse musternäiteks:
Tõeline õnnepäev 1915 ...........................lk 9
Volodja 1893-1915 ..................................13
Lilí 1891-1915 .......................................37
Pükstega pilv 1915-1916 ...........................69
Osaline osalus 1917-1918 .........................105
Kommunistlik futurism 1918-1920 ...............145
NEP ja terrori algus 1921 ..........................167
Drang nach Westen 1922 ..........................195
Sellest 1923 .........................................237
Arm ja plakatid on minust kaugel 1923-1924 ...269
Ameerika 1925 ......................................303
Uued reeglid 1926-1927 ............................343
Tatjana 1928-1929 ..................................391
Suure murrangu aasta 1929 ........................437
Täiel häälel 1929-1930..............................475
Esimene enamlik kevad 1930 ......................505
Mäng elu peale ......................................549
Majakovski II surm .............................561-576
Punaraamatute ülevaate ja arvustuse III osa

1 kommentaar:

Anonüümne ütles ...

Üsna huvitav väide, et Service "järgib ajalookirjutuse peavoolu vasakpoolseid hoovusi". Lääne vasakpoolsed ise peavad seda ehk peavooluks, kuid üldsegi mitte vasakpoolseks, otse vastupidi. Rääkimata käputäiest trotskistidest, kes Service'it üsnagi leninliku retoorikaga kostitavad.