reede, 27. mai 2011

Ameerika Hääl ja Hiina e-Müür

Ameerika Hääle Hiina-teenistus jääb oktoobrist suure tõenäosusega vait, kuna USA ametlik välisringlevi tahab sinna suunatud eetrilõitadest loobuda ja suubuda täielikult internetti.


UUE MEEDIA KASUAEG nimelt süvendab Ameerika Hääle (VoA) leivaisade kahtlusi lühilaine-(LL)-raadio ajakohasuses. Oleks paha, kui veebituleviku koletu lummus Ameerikat eksitaks. Avalikus diplomaatias on rumal üheainsa meediumiga piirduda ja iseäranis rumalana paistab see ajal, kui üldine veebivabaduse vaenamine ja tsensuur maailmas levivad. Või loodab USA külmas (küber-) sõjas hiinlastega saavutada ülekaalu just uue meediaga? Kommunistlikust Hiinast on saanud veebijulgeoleku alal juhtivjõud, kelle tsensuuri- ja kontrollivõtted ülejäänud maadele on veel (õnneks) kättesaamatud.

Hiina Rahvavabariigi võimurid teatasid äsja, 4. V 2011 ka uue ametkonna rajamisest. See on Interneti Riiklik Teabeamet (SIIO), mida Peking kavatseb lähiajal laiendada. Kõrvuti sisemaise teabelevi-poliitika ja rahvusvahelise kihutustöö tõhustamisega paneb see nii mõnegi ameeriklase pead kratsima: kas Hiina eetriruumi hülgamine on ikka õige liigutus, mis maailma ülivõimu aitaks üleilmsete sihtrühmade hoidmisel ja veel enam hõlvamisel? Kahtlejate sekka kuulub ka mainekas konservatiivne mõttekoda Heritage Foundation, kes korraldas 25. mail väga asjaliku seminari (videolink), mis illustreerib USA üldsuses VoA kärpekavadega tektitatud vastasseisu.


Plaan mandariinikeelsest Häälest loobuda — mis säästaks aastas 8.000.000$ — on meeletu eeskätt seepärast, et nii tähtsa teenistuse sulgemisega oma ametlikus välisraadios kaotab Washington ühe avadiplomaatia otsekanali suhtlemaks rahvaga, kelle antidemokraatlik režiim kommuvõimurite juhtimisel peagi tõuseb USA peamiseks geopoliitiliseks, sõjaliseks ja majanduslikuks konkurendiks. Teised olulised argumendid vaba teabevoolu säilitamise poolt — jätkuvalt võbiseval LL-il — on siin:
  • SUMMUTUS = MÕJUJÕUD — Hiina püüab VoA jt saateid segamisjaamadega summutada, mis on saate tegijate jaoks, st ameeriklastele võrdne edu- või isegi võidu-tunnistusega — järelikult on kuulajaid, nagu märkis HF-i vestlusringis ka David S Jackson, VoA üle-eelmine (2002-2006) direktor.
  • PENETRATSIOONI-VÕIME — Lühilaine (LL) on elektronhäirete suhtes endiselt (ka digiajastul) parima vastupanu-võimega eetrimeedium, mis ainsana talub sihilikku summutamist ja suudab tungida sihtauditooriumini, sest LL (lainepikkus 10… 100m) sagedusega raadiolainete leviomadused on paindlikumad ja, kandudes üle pikkade vahemaade, edukamad kui kesklainel (KL) või ultralühilainel (ULL) ning märksa raskemini summutatavad kui mis tahes sagedusel töötav sat-TV; LL-i ei saa kohalike valitsusvõimude suval välja lülitada või blokeerida nagu mobiilside- ja SMS-teenust.
  • KVALITEET-AUDITOORIUM — Isegi suhteliselt väike, aga mõjukas kuulajaskond (sõltumatu kodanikajakirjandus, blogijad, erimeelsed jne) on liigagi väärtuslik selleks, et teda hüljata; tehes suuri jõupingutusi teabe hankimisel, väärtustavad need kuulajad kogutud informatsiooni ja levitavad omasoodu ka Hiina laiema üldsuseni otsesuhtluse, kohalike sotsiaal- jm meediumide vahendusel.
  • VABA EETRI ANASTAB HIINA — Hiina RV valitsusvõimud kulutavad ise miljardeid dollareid arendamaks oma välisringlevi, niihästi üle piiride suunatud rahvusvahelisi TV- kui ka ringhäälingusaateid, nii sidesatelliite, KL-i kui LL-i kasutades; sest näide on kui oma taskust võtta — hiinlased on alles suhteliselt hiljuti, kevadel 2009 asutanud ka leedu- ja eestikeelse raadiotoimetuse.*
Ameerika Häält jt USA maksumaksjate rahastatud välisringlevi-lõitasid haldav Ringlevijuhtide Nõukogu (Broadcasting Board of Governors — BBG) teatas VoA uudise kohaselt, et…
… sulgeb VoA tele- ja raadiosaated Hiinasse, jättes mandariinikeelse teenistuse kättesaadavaks vaid internetis. Nelikümmend viis ajakirjanikku, üle poole filiaali täiskohaga töötajaist, lastakse lahti.
— VoA 25. V 2011 uudis inglise ja vene keeles
Seni on BBG-l alust kinnitada, et erapooletu uudiste- ja teabeteenus kandub VoA-st mitmesugustel meedia-platvormidel üle ilma 44 keeles 123 miljoni inimeseni. Kui suur kaal seejuures on hiinlastel? Ameerika Hääle kuulatavus praeguses Mandri-Hiinas on eri andmeil 1-8‰, kõigi mandariini-keelsete välissaadete kuulajaskond suudab potentsiaalsest auditooriumist katta vaid sajandiku. See seletab, miks Hiina kuulajaskonna 70-aastase teenimise järel lõpetas raadio- ja TV-saated neile tänavu ka Briti Ringlevi-korporatsioon ja teisalt kärpis oma eetriaega Saksa Laine. Ent vähem kui sajandik miljardist tähendab ikkagi mitut miljonit kikkis kõrvapaari!

Seega tuleb VoA-l pärast oktoobrit 2011 üks oma keeltest koos mõne miljoni kuulaja—vaatajaga üleilmse publiku arvestuses maha kanda. Või siis ikkagi päris nii ei lähe, vahele astub päästev e-müüser, millist on suletud ühiskondade hüvangule mõeldes ju mitu kuud lubanud Ken Berman. Tema juhib BBG abiasutuses — Rahvusvahelises Ringlevibüroos (IBB) ameeriklaste tsensuurivastaseid jõupingutusi hiinlaste ja pärslaste püstitatud e-müüride õõnestamiseks, uuristamiseks ja nendest läbi murdmiseks…

VENEKEELSE VOA HOIATAV NÄIDE. Ameerika Hääl tegi lõpu oma venekeelsele eetrile 3 aasta eest — 26. VII 2008, muide Beijingi OM-i eel, ja mis veel tähtsam — ennetades 12 päevaga Venemaa kallaletungi Gruusiale… Veebikeskkonnale kulub raha raadiotoimetuse ülalpidamisest muidugi mõneti vähem. Kuid seni pole VoA venekeelse veebi penetratsioon oma ajal eetrit jälginud auditooriumiga võrreldav. Auditoorimiuuringute järgi on USA rahastatud meedia jälgimine Venemaal seejärel (2008-2011) viiekordselt kahanenud. Venekeelse VoA veebikülge vaadati nt läinud 2010. aastal 6 mln korda, sh 4 mln korda Venemaalt, mida eetrielust paralleeli otsides parimal juhul saaks võrrelda vastavalt 60/40-tuhandelise tava-kuulajaskonnaga. Venemaa-taolise suurriigi kohta on see ülimalt tagasihoidlik saavutus.** Läinud aasta menuriks kujunes VoA-veneveebis kirjutis «WikiLeaksi 6 tsitaati Venemaast», millele aasta lõpuks kogunes "hiireklõpsude" rekord — 60000 veebikülastust. Kõnealune artikkel osundas kõigepealt aga NATO Baltimaade kaitseplaani, mis toob meid kaarega augustisõja juurde tagasi:
Venemaa—Gruusia sõja vallandumise järel hakkasid Balti riigid endi ohutuse üle muretsema ja nõudsid NATO-lt ametlikku kaitseplaani võimaliku sissetungi vastu idast. Tagajärjena võttis NATO vastu tegevuskava, mis Wikileaksi dokumentides kannab nime «Eagle Guardian» ja mille Läti esindajad võtsid Wikileaksi dokumentide kohaselt vastu "sügava õnnetundega" ja Eesti esindajad lugesid "varaseks jõulukingiks". Ühendriigid nõudsid plaani hoidmist salajas. Ühes läkituses rõhutati, et nõnda suurendab NATO "liidu valmisolekut võimalike probleemide puhuks", kuna plaanid "pole suunatud ühegi teise (st blokivälise - VoA) riigi vastu"…
Puna-Hiinas oli 2010. aasta lõpus avaldatud statistika järgi 450 miljonit internetikasutajat, seega enam kui ühelgi muul maal. Lühilainega ringhäälinupille on hiinlastel sellegipoolest 100-200 miljoni võrra rohkem. Samas üritatakse hiinlasi vangistada moodsa Hiina Müüri taha, mis üleilmset võrgustikku n-ö tulemüürina eraldab ja automaatselt tõkestab pääsu nt YouTube'i videote juurde, samuti Twitteri ja Facebooki sotsiaalvõrgustikku, rääkimata nende võrgukülgede tõkestamisest, mis on BBG-le alluvate VoA või Vaba Aasia Raadio hiina-mandariini- või hiina-kantoni-, tiibeti- või uiguuri-keelsete üksuste käsutuses. Suure müüri tänasil isandail on läinud korda ruunata Vaba Maailma Internet ja see taltsaks hiina intranetiks muuta.

--------------------------------------------------------------------------------
*  Eestikeelne teenistus, mh igapäevase KL-saatekavaga sündis Soome—Hiina ühisettevõte FutuVision Media + Digita + China Radio Internationali ühistegevuse tulemina aprillis 2009 ja sestsaati on saated kuuldavad ip kl 7:00-8:00Eaj sagedusel 963kHz (312m), vt Isekiri: Puna-Hiina ründab Eestit
** Umbes sama palju — 50… 100 tuhat — oli tavakuuljaid VoA Eesti Osakonna saateil Eestis nende eetritegevuse viimsel kümnendil.

2 kommentaari:

Holger ütles ...

VoA 9. VI 2010:
«Голос России» будет осуществлять прямое вещание на территории США, две новые станции открываются в Вашингтоне и Нью Йорке. «Голос России» впервые открывает станции в США, до сего дня вещание осуществлялось из Москвы.

Директор «Голоса России» Андрей Быстрыцкий отметил, что высоко ценит возможность обращаться к целевой аудитории на ее родном языке.

15 корреспондентов будут работать по всей территории США, освещая новости культуры, спорта и политики… уже пять лет работает в США TV RT (Russia Today).

Голос России расчитывает на заключение договора с компанией «Сириус», что откроет российской компании возможность вещания на всей территории США, а также доступ к более 27 миллионам подписчиков спутникового вещания.

http://www.voanews.com/russian/news/Voice-Of-Russia-In-USA-2011-06-09-123541509.html

Anonüümne ütles ...

Venekeelne VoA teeb seda jälle… — Selle vastu on VoA tagaruumides aastakümneid lahinguid peetud, et VoA ei paneks Eesti uudised endise N Liidu piirkonda, rubriiki (SNG i regiony/СНГ и регионы), ja nüüd on see vantide ja kommude poliitika taas võimust võtnud, nt http://www.voanews.com/russian/news/former-ussr/IT-Estonia-2011-08-11-127521093.html