reede, 22. juuli 2011

GPU

Poola valgevene
plakat
(1937)
Vene ehk Ida-totalitarism sündis 1920—1930-kümnendil koos GPU-ga,* mis lahti seletatult on poliitiline peavalitsus ning riikliku julgeoleku komitee KGB eelkäija. Lääs teadis või aimas tõde, nagu näeme ajakirja Time 23. II 1931 kaaneloost allpool. Selle Time'i arhiivist pärit kirjutise tõlget, samuti kui vene kaasaegse ühiskonna allakäiku, aitavad lahti mõtestada GULagi gravüürid Danzig Baldaevi mullu ilmunud raamatust «Drawings from the Gulag».
----------------------------------------------------

Läinud nädalal tundus mõnelegi USA ärimehele, et ta unistus on täide läinud; kuni saabus Moskva korrespondendi Walter Duranty telegramm:
Eile [9. II 1931] New Yorgis levinud kuuldust revolutsioonist Venemaal peetakse siin lihtsalt ürituseks mõjutada nisuturgu. Tuleb taas korrata: mis tahes kõrvalekalle oleks siin tõsiste häireteta kompartei sisemuses võimatu ja sellest ette hoiatavaid tunnusmärke oleks võimatu kahe silma vahele jätta. Midagi sellist praegu näha ei ole. Vastupidi…
Põhjus, miks Nõukogude valitsuse vähimgi kõigutamine ilma "hoiatavate tunnusmärkideta" pole võimalik, hääldub inglise keeles nagu Gay-pay-oo (ge-pe-uu). Ge-pe-uu salatseva ülemuse foto [vt allpool] jõudis esmakordselt USA-sse alles eelmisel nädalal.

Ge-pe-uu ehk GPU on N Liidu valituse luureametkond. Reeglina räägitakse sellest jubetu hirmutundega. Faktid:

LUBJANKA on GPU hiiglaslik, kuid ilmetu peakorter kasimatul Lubjanka väljakul. See hoone ei asu Kremlis, kus paiknevad diktaator Stalini kodu ja ametiruumid. Kõik väiksemad ehitised GPU kvartalis on omavahel seotud ja ühtasi koduks GPU alamametnikele. Kõrgemad GPU-lased elavad oma töökabinettidega külgnevais ruumides ja satuvad harva majast välja. Igaühel on olemas oma köök ja truu kokk. Kogu kvartal on ühtse ja range valve all. Iga välisukse ja korruse pääslas valvab 2 tunnimeest. Ilma kirjalikku luba esitamata ei pääse siit läbi ka kõrged valitsuse või GPU töötajad.

Punane Menžinski
(Time, 1931, nr 8)
MENŽINSKI — GPU ülem Vjačeslav Rudolfi p Menžinski on poola aadliku poeg, samuti kui ta suur eelkäija, OGPU ehk endise Tše-kaa [VČK] esimene juht Feliks Edmundi p Džeržinski. Sapikarva jumega sm Menžinski pidavat kannatama haavandtõve all. Nagu enamus selle süsteemi ametnikke on tal komme töötada öötundideni, ta on pidevalt hõivatud, tema koosolekud vältavad kella kolme—neljani hommikul. Ta on kergesti ärrituv, ent on ilmselgelt uhke oma töö üle. Viimase eesmärgiks on tema kujutluses "proletariaadi üleilmne julgeolek". Ta haare pole väiksem kui Rooma paavstil. Kus iganes maamuna peal kapitalismi tervikuna või jaokaupa lagundada saab, seal on GPU agent kohal.

JAGODA. Tähtsuselt teine ametkonnas on sm Jagoda, keda loetakse "Stalini meheks GPU-s" ja omaette, üksnes diktaatori huvides toimiva n-ö eraluure otseseks teostajaks.

Erinevalt süngest poissmehest Menžinskist on Jagoda naistemees ja kuulu järgi õnnelikus abielus. Umbes veerand GPU Moskva personalist on naised. Nende ilme on reeglina rõõmsam kui meestel, kelle nägudel on vahel näha ametkonna siseintriigide alalise pinge jälgi.

TÖÖPÕLD. Laias laastus jaguneb GPU töö neljaks alalõiguks:
  • karistustegevus,
  • üldine järelevalve,
  • propaganda ja…
  • salaluure.
Karistustegevuseks omab GPU tervet otstarbekohast armeed: kirvenäoline valik-koosseis + sõjapidamise moodsaim varustus, k. a gaas. Kui puhkeb ülestõus, ründab see vägi mässulisi kiiruse, otsustavuse ja jõuga, mis pole kordagi äpardunud.

Kui rahurikkujaks osutub üksikisik, siis omab GPU kõiki volitusi, et ta vahistada, üle kuulata, otsus langetada, ning kui vaja, ka hukata — kõik aetakse joonde GPU seinte vahelt väljumata. Sestap öeldakse: OGPU — see ongi riik! Aga OGPU + kogu riigihaldus on Jossif Stalini kontrolli all ja sestap Riik = Stalin. Ehk veel täpsemalt: Venemaal on 2 paralleelriiki.

ISANDAD JA SUNNITÖÖLISED. See GPU tegevuse riiklik aspekt on veel ilmsem üldise järelevalve osas. Kui asi juba nii kaugel, siis mõtleb kodanik või ametnik, asugu ta Venemaal või üle piiri, mitu korda järele, enne kui keeldub GPU agendi soovi või käsku täitmast.

Eriolukorras, kui kusagile nt saabub vagun kiiresti rikneva kaubaga ja pole kedagi, kes selle maha laadiks, annab agent lihtsalt käsu kõigile, kes kuuldeulatuses, asuda koheselt vagunit tühjendama, ning seejärel käsib ehk jaamameistrit ka tasuda nende töövaev.

Oma parimail hetkil on GPU isalik, halvimail — tõhusaim kurnaja, keda eales kujutleda võiks.

PROPAGANDA JA SALALUURE. Üleilmse haardega ja sageli asukoha-maade seadusi rikkuv organisatsioon peab toimima salaja ja olema valmis paratamatuks paljastuseks. Selleks toodab GPU-s terve osakond pidevalt, nagu on täheldatud, võltse saladokumente, mis meenutavad GPU ametlikke pabereid. Milleks? Oletame, et kui politsei (nt Bangkokis) hõivab GPU agendi isiklikud asjad, osutuvad väga paljud tema paberid GPU sepitsetud võltsinguteks ja nii saab (nt Siiami) politsei töö tulemuslikkus üldsuse silmis diskrediteeritud.

Sedasorti võtted võivad käia üle anglosaksi mõistuse, ent venelased on nautinud intriige ja riukaid alati enam kui midagi muud. Linnades, nagu New York, Chicago, Washington jne, usutakse olevat arvukalt agente, kellelt GPU omakorda usub saavat väärtuslikke andmeid. Võib-olla USA-s ei olegi midagi nuhkida, võib-olla ei lipsa midagi välja vaba ja valvsa ajakirjanduse haardest; aga kui president Hoover tahaks välja selgitada olukorda Venemaal, peab ta sinna saatma spioonid. Moskvas teatakse, et nende endi ja mitme teisegi Euroopa riigi ajakirjandus vaigistab kõike, mida valitsus vaigistada tahab. Sestap peavad Nõukogude riigimehed nutikaks ujutada maailma üle spioonidega, ja seal pole midagi imestada.

PIINAD JA ÕUDUSED. Ge-pe-uu peasüü on selles, et ta oma tegevusega toob esile vene rahva halvimad omadused: otsustusvõimetuse, laiskuse ja pohhuismi.

Mehhaanik kõhkleb ega üritagi mootorit parandada, sest kui see pärast uuesti rikki läheb, võib GPU süüdistada teda "kahjurluses" ja teda "kontra" pähe maha lasta. Tema otsustamatus kasvab üle laiskuseks ja ükskõiksuseks ning siis pole välistatud, et GPU vahistab teda juba "kuritegeliku hoolimatuse" pärast ja "kontrrevolutsioonilise" tegevuse eest maha laseb.

Kuid sõna 'mahalaskmine' on siin piltlik.

On teisigi karistusi. Surmanuhtlus võidakse mõnikord — ja mõistagi mitte asjata — tühistada.

Hirmutegude skaala, mida GPU käsutab, on lai — vägistamisest ja väljapressimisest üksikisikute suhtes hävitavate veresaunadeni mässumeelsetes külades. Seda kõike võib uskuda või mitte, samuti nagu "saksa hirmutegusid" ja III astme ülekuulamisi, mida rakendavad politseinikud USA-s.

Kolmas aste algab GPU-s eelduste kohaselt vangi äratamisega südaööl, tavaliselt süüdistust tutvustamata, alustuseks viisakalt, teed ja vahest isegi suitsu pakkudes. Kui vang aga vaikib ning kui uurija teda äkki revolveripidemega näkku lööb, siis kutsutakse seda "kitarrimänguks".

Kui keegi Venemaal peaks ihunuhtlust vajama ja see keegi on juhtumisi Punaarmee karastatud võitleja või GPU õnnetu vang, siis sobib käsk: Dat' šompola! (Anda puhastusvardaga!) Rasket raudset puhastusvarrast, millega muidu roogitakse tulirelva, kasutatakse nagu rooska.

Veel üht meetodit, mille kohta ka kõige karmimad GPU kriitikud ütlevad, et seda rakendatakse vaid pakilisemail juhtudel, nimetatakse "kinda äravõtuks". Võte peaks seisnema küsitletava inimese käe fikseerimisel niisugusse asendisse, et tema käelaba on üleni vees. Vesi pannakse seejärel keema. Väidetakse, et mõne aja pärast võib liha käe küljest ära tõmmata just kui sõrmikud.

Hiljuti Moskvas raadio kaudu otse üle kantud kohtuprotsessil "Tööstuspartei" üle ei olnud professor Leonid Ramzinil ega teistel tundide kaupa tunnistusi andnud "kontrrevolutsionääridel" vähimaidki piinamise jälgi, ka professori mõlemad käed olid alles. See võimutäius ei toetu seega niivõrd GPU-hirmule kuivõrd informantide ulatuslikule võrgustikule. Lapsevanemad ei saa kindlad olla, kas nende võsukesed — roosapõsised pioneerid — äkki nende järele ei luura, nii et kogemata pillatud "vastaline" sõna ei ulatu lõpuks GPU-ni. Kui president Hoover teaks igast USA kodanikust sama palju kui diktaator Stalin kõigi venelaste kohta teab või vajadusel teada saab, siis ei näiks poliitiline tulevik talle enam kuigi salapärane — Teadmises peitub jõud!


°  °  °  °  °  °  °
Gay-pay-oo
--------------------------------------------------------------------------------
One day last week many a U.S. businessman thought his wish had come true; but soon correspondent Walter Duranty [of NYT] cabled from Moscow:
The rumor circulated in New York yesterday of a revolution in Russia, is regarded here simply as an attempt to rig the wheat market. It cannot be emphasized too strongly that no upset is possible here without a grave disturbance inside the Communist party, the preliminary signs of which would be unmistakable. Nothing of the sort is evident now. Quite the contrary…
[Stocks Go Higher. NYT, Feb. 11, 1931]
The reason why no upset of the Soviet Government is possible without "preliminary signs" is pronounced "Gay-pay-oo." Last week the first picture of Gay-pay-oo's supreme and secretive head reached the U.S.

The Gay-pay-oo or "G.P.U."** is the espionage department of the Soviet Government. It is usually described in eerie terms of terror. Facts:

LUBYANKA The large but unimposing G.P.U. headquarters face Moscow's unprepossessing Lubyanskaya Square. The building is not in the Kremlin where Dictator Stalin has his home and offices. The smaller buildings in the block behind G.P.U. are all interconnected and contain the homes of its lesser officials. The highest officials of G.P.U. live in rooms adjoining their offices and seldom stir outside. Each has his kitchen, his trusted cook. The entire G.P.U. block is guarded as a unit. Sentries mount double guard at each outside door and on each landing. The highest officials of the Government and of the G.P.U. itself cannot enter or leave without showing a written pass […]

WORK Broadly speaking the work of the G.P.U. falls into four divisions: punitive action, general supervision, propaganda, intelligence.

For purposes of punitive action the G.P.U. has what amounts to its own army: a hard-featured personnel equipped with every engine of warfare, including gas. Let an uprising occur and this force moves upon the uprisers with a speed, a determination and a power which has thus far never failed.

Where the trouble is of a more personal character, the G.P.U. is equipped to carry an individual through the stages of arrest, interrogation, sentence and if necessary execution without going outside its own organization. For this reason it is said that "The Ogpu is the State." But as Josef Stalin controls both the Ogpu and the Government it is more correct to say that he is the state, or that in Russia there are two parallel states […]

PROPAGANDA AND INTELLIGENCE An organization operating throughout the world, often in conflict with local laws, must move secretly and be ready to defend itself against inevitable exposures.

For this purpose an entire section of the G.P.U., it is understood, constantly fabricates bogus "secret documents" resembling the G.P.U.'s confidential papers. Theory: when the police (of Bangkok, for example) seize the effects of a G.P.U. agent a great many of his papers will prove to be "forgeries" (forged by the G.P.U.) and in the public mind (of Siam, for example) the work of the police will be discredited.

To Anglo-Saxons such involved methods may seem unreal, but Russians have always enjoyed intrigue and devious means more than any other game. In the cities of New York, Chicago, Washington, etc, the G.P.U. is believed to maintain numerous agents, and is believed to believe that they find things out. Perhaps there is nothing to be found out in the U.S., perhaps nothing escapes the free and vigilant press; but if President Hoover wants to find things out in Russian cities he will have to send spies there. In Moscow, where they know that their own press and that of more than one European country hushes everything that the Government wants hushed. Soviet statesmen believe, not unnaturally, that they are being smart by sending spies everywhere […]
°  °  °
More… Time, 2/23/1931 ( WWW.Time.Com/time/magazine/article/0,9171,930346,00.html )


°  °  °  °  °
Гэ-Пэ-У
--------------------------------------------------------------------------------
Опубликовано 23 февраля 1931 года в американском журнале Time

На прошлой неделе немало американских бизнесменов подумали было, что их мечта стала явью, но вскоре корреспондент Уолтер Дюранти передал по телеграфу из Москвы:
Распространившиеся вчера в Нью-Йорке слухи о революции в России здесь считают просто попыткой повлиять на ситуацию на рынке зерна. Следует со всей категоричностью подчеркнуть: никакой переворот здесь невозможен без серьезных потрясений внутри коммунистической партии, предварительные признаки которых будут очевидны каждому. Пока ничего подобного не происходит – все обстоит с точностью до наоборот.
Причина, по которой свержение советского правительства без «предварительных признаков» невозможно, состоит из 3 букв и произносится так «Гэ-Пэ-У»*** […] Приведем некоторые факты:

Лубянка. Большое здание на неказистой Лубянской площади в Москве (не путать с Кремлем, где живет и работает диктатор Сталин). Здания поменьше, составляющие целый квартал в тылах Лубянки, соединены переходами: там живут сотрудники ГПУ низшего и среднего звена. Квартиры его высших руководителей находятся рядом со служебными кабинетами, и их обитатели редко покидают здание. Там у них есть все необходимое – и кухни, и доверенные личные повара. Весь квартал ГПУ строго охраняется. У каждого входа и на каждой лестничной площадке дежурят вдвое часовых. Даже самые высокопоставленные чиновники правительства и ГПУ не могут войти на Лубянку и выйти обратно без предъявления пропуска.

Менжинский. Во главе ГПУ Вячеслав Рудольфович Менжинский, сын дворянина и поляк по национальности, как и его покойный великий предшественник Феликс Эдмундович Дзержинский, первый руководитель ведомства (тогда оно называлось ЧК). По слухам, товарищ Менженский страдает язвой желудка, цвет лица у него землистый. Как и многие другие советские чиновники, он засиживается за работой чуть ли не до утра, часто проводя совещания в 3 или 4 часа ночи. Характер у Менжинского вспыльчивый, и похоже он по-настоящему гордится своей деятельностью, задача которой в его понимании – «обеспечивать безопасность мирового пролетариата». В этом смысле он не меньший интернационалист, чем Папа Римский. В любом уголке Земли, где капитализм можно уничтожить, – полностью или частично – вы непременно найдете агента ГПУ.

Genrih" Jagoda
(1912/1932)
Ягода. Товарищ Ягода – второе лицо в ведомстве. Его считают «человеком Сталина в ГПУ», и он, как говорят, руководит отдельной шпионской службой, действующей в личных интересах диктатора. В отличие от мрачного холостяка Менжинского, Ягода женат и, по слухам, счастлив в браке.

Кстати, четверть сотрудников штаб-квартиры ГПУ – женщины. Они как правило менее суровы, чем мужчины, на которых сильно сказывается напряжение бесконечных внутриведомственных интриг […]

Прегрешения и ужасы. Главное прегрешение ГПУ состоит в том, что его деятельность пробуждает самые худшие качества, дремлющие в русском народе: нерешительность, лень и принцип «моя хата с краю». Механик не будет пытаться починить мотор: ведь если после этого он опять сломается, ГПУ может схватить его, обвинить в «саботаже» и расстрелять как «контрреволюционера». Его нерешительность перерастает в лень и равнодушие, причем не исключено, что в этом случае ГПУ тоже арестует его за «преступную халатность» и расстреляет как «контрреволюционера».

Впрочем, слово «расстрел» мы здесь употребляем фигурально. Существуют и другие меры наказания, а смертные приговоры порой смягчаются.

Спектр ужасных деяний, приписываемых ГПУ, весьма широк – от насилия над отдельными людьми и вымогательства до поголовного истребления жителей восставших деревень. В них можно верить или не верить – как в «немецкие зверства» или «допросы третьей степени» в американских полицейских участках.

В ГПУ, по слухам, допрос третьей степени начинается с того, что арестованного, которому не сообщают о предъявленных обвинениях, будят среди ночи, и поначалу ведут себя вежливо – предлагают чай и даже папиросы. Если же подозреваемый отказывается говорить, следователь внезапно бьет его по лицу рукояткой револьвера: это называется «играть на гитаре». Далее, если в России кого-то необходимо подвергнуть телесному наказанию – а этот кто-то может быть и провинившимся бойцом Красной Армии, и, конечно, заключенным ГПУ, звучит приказ: Шомполов ему! Тяжелый железный шомпол, которым прочищают ружья, используется в качестве кнута.

Еще об одном методе даже самые резкие критики ГПУ говорят, что он применяется лишь в исключительных случаях. Этот метод называется «снять перчатку». По слухам, он заключается в следующем: во время допроса руку подозреваемого держат неподвижно, а ее кисть погружают в воду. Затем воду начинают кипятить. Утверждается, что через какое-то время кожу и мясо с кисти можно сдернуть, как перчатку.На недавнем процессе «Промпартии» на лицах профессора Леонида Рамзина и других «контрреволюционеров», признававшихся во всех смертных грехах, не было следов пыток, и кисти обеих рук уж точно оставались при них. В основе могущества ГПУ лежит не столько внушаемый им ужас, сколько всепроникающая сеть информаторов […]

°  °  °
Все остальное см… InoForum.RU
( InoForum.RU/inostrannaya_pressa/ge-pe-u )/
Эхо России/ Голос России/ Time (USA) — Спецархив (Jaroslav Ognev @ LiveJournal.Com)
--------------------------------------------------------------------------------
*   Selle lühendi ette võiks lisada 'O', mida venelased kõnekeeles, tõsi, harva teevad, nii et saaksime 'OGPU'— Ob''edinennoe gosudarstvennoe političeskoe upravlenie (Ühendatud Riiklik Poliitiline Peavalitsus). Moskva allüksus on muide MGPU.

**  One may, but Russians seldom do, add a fourth initial "O," making O.G.P.U. or "Ogpu." This stands for Ob'edinennoye Gosudarstven-noye Politicheskoye Upravleniye, meaning United State Political Administration [or State Political Directorate]. M.G.P.U. is the Moscow Gay-pay-oo.

*** К этой аббревиатуре можно добавить «О» (правда русские в просторечии редко это делают) и тогда получится «ОГПУ». Расшифровывается это как Объединенное государственное политическое управление. Московское отделение ведомства называется МГПУ.

Kommentaare ei ole: