laupäev, 1. oktoober 2011

Vatikani Raadio LXXX

Vatikani Raadio tähistas 80. aastapäeva. Jumalateenistusel Vatikanis, mis sellele tähtpäevale mihklipäeva aegu pühendati, osales raadio personalist ja nende pereliikmeist üle 200 inimese. Missat juhtis Vatikani riigisekretär kardinal Tarcisio Bertone. Vatikani raadio looja au kuulub teatavasti Guglielmo Marconile, kelle tütar markiis Elettra Marconi seekord samuti õnnitles ajakirjanikke ja tehnilisi töötajaid raadio sünnipäeva puhul.

Kaheksakümne aasta eest — 12. II 1931 — saateid alustanud Vatikani Raadio (VR) oli esimene rahvusvaheline ringhäälingu-asutus ning püsib tänaseni maailmaraadio muutumatus seisuses. Tähtpäeva tähistati suurejoonelisemalt alles nüüd, mihklipäeval ehk peainglite Miikaeli, Gabrieli ja Raafaeli pühal, sest nemad on Vatikani Raadio patroonid. Tänavu on selle asjaolu tähtsus seda suurem, et just 50 aasta eest oli paavst Pius XII kuulutanud teabelevi-töötajate taevaseks eestkostjaks Püha Peaingel Gabrieli.

EESTI SAATED — Vatikanist on eetrisse jõudnud ka eestikeelseid saateid — ajavahemikus 1948… 1965 toimetas neid Vello Salo — tema kohta legendaarne öelda ei ole kindlasti selle sõna ülepruukimine. Detsembri lõpust 1948 sisuliselt algas Lääne ringhäälingu eestikeelne aeg ja lugu tänu temale, kuna regulaarsete VoA eesti saadeteni jäi siis veel oma 30 kuud.

Ametlik vastuvõtt oli siinpool raudkardinat tõrjuvalt karm, VR-i eesti saateile vastati viivitamatult N Liidu poolse elektroonilise müraga. Lisaks jäi salaarhiivi kirjalikke reaktsioone — ja seda juba VR-i esimesele eestikeelsele saatele! Moskvasse ja sealtkaudu Tallinnasse ENSV nukuvalitsuse välisministeeriumi saabus suvel 1949 nimelt üks ilmselgelt Rootsi kaudu hangitud sõnum, mis mh teatas:
Kuigi eestlased valdavas enamuses on luterlased, ei sega see Vatikani Raadiol lainel 19,9 ja 31,1m süstemaatiliselt edastada saateid eesti keeles. Nii näiteks1948. aasta 25. detsembril kl 14:15 (Itaalia aja järgi) edastati Pius XII jõulupöördumine. (Ernst Simsoni, NSV Liidu Rootsi alalise esindaja atašee teatise ärakiri 12. juulist 1949; ERA R-1—5—198—24-36)
Esimese avaliku tunnistuse VR-i kuulamisest esitas aga TRÜ komsomolijuht Heinrich Tiido, hilisem TPI dotsent, kes lõi Tartu päevalehes Edasi 7. mail 1950 häbiposti järgmised Vatikani saateid kuulanud tudengid:
Üliõpilased Vain ja Saaron kuulavad naudinguga Vatikani ja Rootsi raadio mürgiseid raadiosaateid.
Üliõpilane Saaron oli selle kirjutise kohaselt "patune" ka seega, et oli loid (suure) vene keele, ent samas (liiga) agar rootsi keele õppija.

Audite caeli quae loquor, audiat terra verba oris mei! (Kuula, taevas ja maa, sõnu minu suust) Need paavst Pius XI sõnad kostsid esimest korda eetris ja kaikusid korraga maailma ühest otsast teise 12. II 1931.
Vatikani Raadio saadab praegu ligikaudu 40 keeles ja leiab veebi kaudu jälgijaid 60 maal. Külma sõja järgseil kümnendeil on VR-is olnud samuti maakeelseid saateid, ehkki enam mitte nii tihti kui Vello Salo ajal. Skandinaavia programmi soomekeelsete saadete raames on nüüd eesti keeles esinenud Linda Senna-Casagrande ning Markus Järvi, esimene hea, teine märgatavalt kehva hääldusega halloo-mehena.

LISA — välisringhäälingu ajaloolisest panusest…
Isekiri: Küüditamise eelkuuldus
Vatikani Raadio inglk reportaaž + helipilte VR-i esimesest saatest
LISAKS vt Isekirja 28. V 2009 postitust veel ühest pika ajalooga välisraadiost, mis on andnud "ususaateid" eesti keeles ning mille pärusosa on tänaseks moondunud ER-iks

Kommentaare ei ole: