teisipäev, 18. oktoober 2011

Eesti partisanraadio & Kremli infoatakk

Vaade moodsale variraadiole rahvusvahelises ja ajaloolises kontekstis

Eesti eetris elutseb üks kummaline raadio — Euro-FM — mis alustas 7 aasta eest ja on 2 viimase vältel VF-ile pakkunud palju suuremat huvi kui EV-le.

NB! Täiendus 2014: Evro-FM lõpetab tegevuse oktoobris 2014

Juba väljakujunenud kuulatavus siinse vene keelt valdava publiku seas on üle 2,5%. See tähendab oma paarikümmet tuhandet igitruud kuulajat, mis on umbes kümnendik potentsiaalsest auditooriumist. Kaugeltki mitte nõrk tulemus, sest peale Euro FM-i tegutseb Eestis kehtiva ringhäälinguloa alusel veel 7 venekeelset raadiot. Kuid veel tähtsam võib olla sellega kaasnev poliitiline ja õiguslik pretsedent.

MIS ON EURO-FM? Kaheksa EV-s ametlikult tegutseva venekeelse raadio seas on Euro FM (venekeelne kutsung: Evro-FM!) noorim. Ja mis teeb ta eriliseks? Euro FM ületab kohaliku ringhäälingu-loaga talle antud volitusi — vt lisa 1. Kinnistunud sagedusega edastab Evro-FM argipäeviti igal pooltunnil 1:1 idanaabri riigiraadio päevauudiseid + täistunnil omauudiste kõrval ka idanaabri spordisõnumeid — Moskva raadio uudised väljastatakse pooltunnist tunnini küündiva viivitusega, väljastatakse allikale viitamata ning Moskva kutsungeid ja tunnushelisid püüdlikult välja lõigates. Samamoodi, aga veidi pikema faasinihkega antakse edasi teisigi Venemaa saateid, korrates mõnda neist kuni 7 korda nädalas, vaheldades kogu seda salakaupa enda valitud muusikaga ja miksides kodukootud Evro-kõllidega. Kohati on tegu peagu otse-ülekannetega Moskvast, ehkki Evro-FM evitab retransleerimise asemel siiski failiimporti. Nii osutub üks kohalik ringhäälingu-jaamake tegelikkuses partisanraadioks ja Venemaa riigiraadio sirmiks — variraadioks e variasutuseks — ja seda kinnitab ka…
Euro FM-i kava struktuur ja muutuste suundumused AD 2011.
Ööpäevaringse segakavaga raadio eetriaja mahuline jaotus on viimastel kuudel väheke muutunud. Kui mullu (vt Isekiri: Moskva kämmal…) täitis Euro FM-i saatekava (7x24h=100%) ülekaalukalt…

 1. MUUSIKA (u 2/3) — ja seda nii et varem domineeris europopp, nüüd jääb Lääne muusika aga allapoole kolmandikku (30-33% kava üldmahus), seejuures on praktiliselt hüljatud eesti autorid + esitajad (alla 1%) ning liidripositsiooni on hõivanud vene muusika (36-41%);
 2. SÕNASAATED (u 1/3) — Moskvast üle kantud venekeelsed saated on ainus muutmatult püsiv näitaja, mis hõlmab endiselt lõviosa kogu sõnalises ja vähemalt viiendiku (20-24%) Euro FM-i üldises eetriajas; kuna…
 3. sh OMASAATED (alla 1/10), mis ringhäälinguloa kohaselt Evro-programmis peaksid olema aukohal, pälvivad Euro FM-is endistviisi madalaima koha — alla kümnendiku (6-10%) üldsaatemahust.
PILOOTPROJEKT. Eesti kohaliku raadio partnerlus Kremli ametliku ruupori — Venemaa üleilmse riikliku ringhäälinguteenistusega (РГРК Голос России/ Международное русское радио/ RUVR/ VoR) — algas suvel 2009, so samal ajal, kui RUVR/VoR asus enesele pingsalt otsima ülekande- ja kohalike raadiojaamade hõlvamise võimalusi maailmas. See tegevus on praktikas kulgenud 2 erineval moel:
 • ametlike partnerite otsinguga — korraldamaks RUVR-i saadete retranslatsiooni;
 • mitteametlikul moel, võõrasse eetriruumi vaikselt või salaja sisse imbudes.
Kui levi laiendamise ametlik viis on leidnud rakendamist võõrkeelsete saadete puhul ja peamiselt kaugemail ülemeremail — Kurdistanist Washingoni DC-ni, siis teist moodust rakendatakse venekeelsete saadete levitamiseks eeskätt lähivälismaal ja siin on RUVR-i koostöö Euro FM-iga omamoodi eesrindlik + igati õnnestunud pilootprojekt. Andmed sest jõudsid avalikkuseni novembris 2009. Projekti õiguslik–organisatsiooniline tugikeham loodi aprillis 2010 — vt V Rossii načalo rabotu Meždunarodnoe ob"edinenie russkojazyčnyh veščatelej (RUVR, 5. IV) või Golos Rossii pomožet russkojazyčnym radiostancijam za granicej (Lenta.RU, 5. IV 2010)

Tulemused mujal lähivälismaal on (allpool seletatud) põhjusil tagasihoidlikumad, piirdudes enamasti uue meediaga. Nii suudeti Krimmis 2010 avada keeleõpetuse veebikanal, mis vahendab saateid veebiraadiost FM-i tasemele küündiva kvaliteediga (128kbps) ning Venemaa Hääle kinnitusel oli Ukrainaski õigupoolest tegu varem alanud projekti jätkuga:
"… это далеко не первый случай сотрудничества Голоса России с представителями new media в Крыму. Так, на СT.FM уже выходят новостные блоки Голоса России и спецпрограммы, а также идут круглосуточные онлайн-трансляции радиоканалов Голоса России и Международного русского радио. (Голос России запустил в Крыму интернет-канал, обучающий русскому языку — RUVR, 6. VI 2010)
AGA SEE POLE SEE — mitte kaugeltki sama, mis ringhääling! Hoopis etem on veerandmiljonise auditooriumi-potentsiaaliga Evro-FM pisikeses Eestis… Kui nüüd Moskval Euro FM-i auditooriumi käepärast ei oleks, tuleks leppida mõne lõunajärgse saatetunniga Leningradi oblasti idaosas paiknevast Punaporu kesklaine-(KL)-saatjast (Krasnyj Bor 1949kHz), millel on siin vaevu tuhatki kuulajat.

Kuidas see siis Eesti pinnal ilma ringhäälingulaota korda läks, sellest võib lugeda ka Oleg Samorodni äsjailmunud raamatus «Двуликий “Импрессум” Анатомия маленькой информационной войны» (Tln, 2011, 264lk), kus Euro FM-i varjatud ülevõtule on pühendatud kümmekond lehekülge (249-258) Samorodni tutvustab konkreetseile näiteile osutades ka neid Eestis läbi põrunud ärimehi, kes on leidnud päästerõnga, millega edasi pinnal püsida: nad pumpavad raha Moskvast, geopoliitilise mõju maksimeerimise nimel ponnistava Venemaa valitsusvõimudelt. Või Kremlile ustavalt äriladvikult. Mis lõpuks on üks ja sama. Vastuteeneks lubavad lüüa kaasa Kremli "uues" külmas sõjas.

INTERNATSIONAALNE ABI. Eesti Vabariigi Kultuuriministeeriumi mahitusel on sovetiraditsioon halvimal mõeldaval kujul praeguseks taastatud ja VF on oma Hääle-ülekannetega leidnud Eestis oivalise niši. Midagi seesugust võis varem saada teoks vaid võõra vägivalla ja võimu all. Nagu AD 1940, kui…
Internatsionaalset abi noore Nõukogude Eesti ringhäälingule osutasid kolleegid Leningradi raadio eestikeelsete saadete toimetusest. Alates 24. juulist [1940] hakati 2x päevas, hommikul ja õhtul kl 7:30 kandma üle eestikeelseid [TASS-i] päevauudiste saateid Leningradist, mis võimaldasid raadiokuulajatel olla informeeritud päevasündmustest N Liidus. Et polnud võimalik kasutada traatsidet [loe: telefoniliine], oli ringhäälingu tehnilise juhataja August Lossmanni korteris Kadriorus seatud vastuvõtjaks moodsaim raadio, mis omakorda ühendatud [ringhäälingu-] stuudioga Estonia teatrimajas. (Ivar Trikkel, Ringhääling eile ja täna. Tln, 1977, lk 58)
Hiljem lisandusid ülekanded Moskvast. Mis veel hullem — Eesti kõik raadiojaamad hõivati 1940. aasta suvel idanaabri poolt, kusjuures seda tehti enne, kui Eesti 6. VIII 1940 sovetiimpeeriumi liidendati ehk n-ö liiduvabariigina võeti NSV Liidu koosseisu. Pool sajandit kanti Eestis Moskva saateid seejärel üle nii ER-i oma saatekavas kui ka eraldi saatjate kaudu. Tagajärjena paisus ka vene keele osatähtsus siinses ringlevis, mis oli üheks keelelise venestamise vahendiks. Viimati 1990. aastal moodustasid enemasti idast üle kantud vene saated 40% siinsete ringhäälingu-saadete üldmahust — vt Eestis terrestriaalselt levitatud TV- ja raadio saatekavade keelelise analüüsi tabelit.

VENESTAMINE JA KREMLI-MEELSUS. Seejärel tuli meie ringlevisse riigieelarveliste kõrvale terve rida erakanaleid: TV-sse — Rootsi, Norra ja Poola kapitaliga; ringhäälingusse — Eesti, Rootsi, Ameerika ja tõenäoselt ka Venemaa kapitaliga. Ülenisti olid sajandivahetuse seisuga kohaliku erakapitali käsutuses üks ülemaaline eestikeelne nädalaleht ja üks venekeelne päevaleht. Elektronmeedia venekeelsus aina kasvab ega taha oma vääramatus suundumuses kuidagi lõimuda Eesti demograafilise pildiga, mis on näidanud muulaste arvu kahanemist.

Seni toimunud rahvaloenduste vahel 1989-2000 emigreerusid Eestist valdavalt venelased, misläbi nende osakaal on siin nelja protsendipunkti võrra vähenenud. Ilmselt peegeldab venekeelsuse kasv ringlevis viimasel kümnendipaaril postsovetliku massiteadvuse tasahilju-leppimist kõige ENSV-liku ja venepärasega. Seda on virgutanud nii ärilised kui poliitilised kaalutlused, aga ka veneviha lahtumine. Esialgu ilmnenud vastupidine trend tulenes ju puhtalt eestlaste rahvalikust maitse-eelistusest, mis ju varemgi okupatsioonist vabanedes on äsjasele võõrkultuuri pealesurumisele reageerinud selle järgneva tõrjumisega. Nii oli 1941-1944 ja nii oli ka 1990-1996, mil rahvas nautis täiega vabadust, sh ka vabadus võõristada kõike, mis pärit Idast. Esimesele sovetlikule anastusele järgnenud saksa ajal avaldus venevastast trotsi vähemgi, sest tollane kord lihtsalt ei näind ette vene klassikalise kultuuri avalikust elust sürjutamist. Seevastu olid eestikeelses ringlevis 1990-kümnendi algupoole — mitte korralduslikult, vaid spontaanselt ja täiesti demokraatilikult — peaaegu välistatud vene levimuusika esitused, vene kirjandusteoste telelavastused ja kuuldemängud. Alles 1997 hakkas eestikeelne ringhääling jälle eetrisse laskma üksikuid vene laule ja mõnigi meediaboss leidis sama äkitselt usu vene muusikaraadio läbilöögi-võimesse Eestis. Eraettevõtjad orienteerusid siis juba otseselt kohalikule vene publikule ega püüdnudki luua n-ö integratsiooniraadioid, millelt võinuks eeldada eesti–vene segakava, nii nagu sellega läks Lätis, kus seadustati kohalike vene raadiote saatekavale läti keele 25% osakaalu nõue.

Selles vaimus ilmus vene elektronmeedia renessansiga aastail 1995-2004 riikliku ERR-4 (Radio 4) kõrvale mitu vene eraraadiot, k.a kõige viimatine Euro FM, mille kaudu, niisiis, kantakse Eestis paarikümne-aastase pausi järel üle taas Kremli-meelset ringhäälingut. Mis polekski ehk taunimisväärne, kui see toimuks ausalt, õiglaselt, seaduslikult. Ent millegipärast puhast mängu, ka mitte juriidilist korrektsust (JOKK-i) ei taotle ükski osapool: Euro FM teeb näo, nagu oleks tegu lihtsalt tema venekeelsete omasaadetega ning kulutuuriministeerium… Ei tee midagi.

Elukutse — iga õhtu valetada
(Moskva grafiti 2011)
EESTI KUI NÄIDE. Vahest muutub midagi nüüd, kui olukorra drastilisuse on tänase üldsuse ja ajaloo jaoks must-valgel üksipulgi dokumenteerinud ka n-ö insider-publitsist Oleg Samorodni, kes Euro FM-i koos teiste kohalike lõitadega seab putinistliku meediaagressiooni konteksti.
Venemaa teabesõjas Eesti- jt läänenaabrite vastu osalev meedia (Samorodni järgi)

•   MOSKVAS jm VF-s:

 • meediaklubi Format A3 (Impressumi vennasklubi Moskvas, sihtmaad Ukraina, Moldova, Läti)
 • Ülevenemaaline Riiklik Ringlevikompanii (VGTRK)
••  EESTIS:

••• jm BALTIKUMIS:


 • telekanalid PBK, RTR Planeta ja Ren-TV Baltija
ANGLO-AMEERIKA NÄIDE. Hiinlased ja venelased jooksevad täna võidu Põhja-Ameerika kohalikele saatejaamadele. Samal ajal kui Ühendriigid sulgevad AM-saateid Hiina RV-sse ning on lõpetanud juulis 2008 ka kuus kümnendit kestnud VoA saated Venemaale. Ameerika pinnal algasid ingliskeelse VoR-i KL-ülekanded mullu, 2010. aasta lõpus, ent helikvaliteet on esialgu isegi KL-i kohta kehv. Tänavu 9. juunil avati pealinnas Washingtonis VoR-i kohalik büroo, mis on ühine Moskva globaalse sat-TV-ga Russia Today. Ameerikast kavatsetakse värvata ka mõniteist kohalikku korrespondenti kogumaks ameeriklase koduseid sõnumeid igalt elualalt, poliitikast spordini. Siin üks mais 2011 kohalikus ajakirjanduses ilmunud töökuulutus, millel oli kaunikesti tunnuslik puudus — ei mingit vihjet värbajale, so VoR-ile:
International radio broadcaster is seeking a personality driven On-Air host and news reporters for a daily 3-hour news talk show from Washington, D.C., studio.
• The candidate must
- be able to engage guests, discuss issues of the day with experts and politicians,
- take calls from listeners,
- produce news packages,
- write monologues and
- work with other staffers to generate show topics.
• Considerable experience in broadcast industry is a must.
- A strong interest in International Affairs.
• Candidates must have exceptional writing and producing skills and be able to multi-task.
This is a full time position in Washington, D.C., local candidates are encouraged to apply. To apply, please email your resume and on-air demo to hr@ruvramerica.com.
Venemaa Hääle leviarendajaid ootab ees tööpõld Suurbritannias, kus retranslatsiooni-partner on juba leitud… Ent ettevaatus oleks ometi mõistlik. Suurbritannias on olemas Eesti kultuuriministeeriumi sarnaselt saatelube väljastav, kuid isesuguselt äkiline Office of Communications, mis keelas hiljuti Iraani n-ö sõltumatu ingliskeelse Press-TV edastamise Sky sat-TV-pakettides.

EESTI EETRIPOLIITIKA. Ei saa öelda, et EV Kultuuriministeerium on tulnud Euro FM-ile alati ja kõiges vastu. Läinud, 2010. aastal öeldi üsna kindlalt ei taotlusele Tartusse laieneda, kuid mitte seepärast, et raadio juba mitu kuud oli Harjumaal loatingimusi rikkunud. Kaheldi nimelt Euro FM-i majanduslikus toimekuses — vt lisa 2. Tartumaal sai vabaks jäänud sageduse ja tegevusloa ning alustas seal märtsis 2010 ka tegevust Russkoe Radio — kogu kava venekeelse popmuusikaga täitev kanal, mis elutseb Eesti eetris aastast 1998 ja kuulub Sky Media raadiogruppi — vt Sun FM-i sageduse Tartus võttis üle… (TrtPM, 2. III 2010) Mittetulunduslik Tartu Raadiojaam jäeti sel võistlusel samuti eetriloata, kuid kunagise EKP KK agitpropi ja preaguse kultuuriministeeriumi osakonna-juhataja Peeter Sookroosi väitel — mitte positiivse diskrimineerimise, vaid selle pärast, et…
Tartus puudub seni venekeelne raadiojaam nooremale sihtrühmale. Arvestades [Eesti] riigi lõimumispoliitkat, on oluline, et ka venekeelne elanikkond oleks Eesti meedia-ettevõtete tehtud programmide tarbijad, [saades] nii rohkem infot ka kohalikust elust. (Rasmus Rekand, Kultuuriministeerium eelistas... Tartu Ekspress, 28. I 2010)
Seda õilist mõttekäiku järgides, tekib paratamatu küsimusterodu: Miks siis Tallinna vene elanikkond peab Venemaa riikliku meediaettevõtte programmi tarbima? Miks tuleb Euro FM-i kaasuses EV lõimumispoliitika asemel VF-i välispoliitika huvidest lähtuda? Või miks kultuuriministeeriumi seltskond konkreetselt sellele raadiole läbi sõrmede vaatab? Või ministeerium siis tõesti ei huvitugi, kuidas või kas üldse tema väljastatud ringhäälingulubasid täidetakse?

Kindel mis kindel on see, et kultuuriministeeriumis istuvad isandad, härrad ja kõik teised tublid seltsimehed ei saa mingil tingimusel granaaditabamusest põrutatud, taevast kukkunud ega pimedusega löödud olla. Esiteks, ei ole informeeritud üldsusele siin ammu mingit saladust ollagi, asjast on korduvalt siin jm blogides kirjutatud — vt Eesti Meele nädalaküsimust: Mida tähendab rahvusradikaalne raadio? Teiseks, kui riigiametnikud ei suuda oma haldusala ise kontrollida, võivad nad kohaliku eetri- ja kaabellevi kohta teavet koguda mingil muul tõhusal moel. Kuuldavasti tellib ministeerium erafirmadelt mingisugust teenust reklaamikatkestuste seireks eratelekanalites. Kui aga ise raadiot kuulata ei viitsi, siis pole ju võimatu sedagi põnevat tööd/ajaviidet RUVR-i ja Euro FM-i eetritoodangu võrdelvaks eritluseks sisse osta? Kolmandaks on ministeeriumile ringhäälinguloa rikkumise kohta Euro FM-is vähemalt korra esitatud ka kaebus. Sellele järgnenud reaktsioon oli kahjuks formalistlik ja ilmseselgelt tagajärjetu. Meie kultuuri-ametkonnal on põhimõttelisi, tõenäoliselt ministri vahetumisest mitte sõltuvaid ja märkimisväärseid suhtlemihäireid, mida võiks nimetada ka suhtlemiskultuuri puuduseks ja mida on täheldanud ka õiguskantsler. Kantsler tegi nimelt mullu, 2010 kultuuriministeeriumisse omaalgatusliku kontrollkäigu, et teha kindlaks, kas too järgib kodanikega lävimise osas seadust ja hea halduse tava. Paraku ilmneski, et seal sugugi mitte kõik polnud…
… vastavuses põhiõiguste ja -vabaduste tagamise põhimõtte ning hea halduse tavaga, mistõttu õiguskantsler soovitas kultuuriministril tõsta alluvate teadlikkust hea halduse tavast ja isikute avalduste menetlemiseks sätestatud nõuetest. — Õiguskantsleri 2010. aasta tegevuse ülevaade (Tln, 2011, lk 25-26)
MIDA RÄÄGIB VENEMAA HÄÄL? Golos Rossii on aasta 1993 lõpus tegevuse lõpetanud Moskva Raadio vundamendile rajatud välisteenistus, mis on loobunud küll kommunistlikust ideloogiast, vaevu propageerimast aga soveti- ja impeeriumiimetlust. Niinimetatud venekeelsete ja nende inimõiguste rikkumise lõputu jeremiaad on samas omasem selle raadio Põhjala (rootsi, soome, norra) ja vene teenistustele, viimases pigem nn kaasmaalaste poliitika esmatähtsuse, esimeses aga selle pärast, et neis talitab vist edasi mingi osa Leena Hietase moodi punakaadrist. Raadio vene saatekava kestab pea katkematult ööpäev läbi, kesksel kohal uudiseid Venemaalt ja muust ilmast ning päevakommentaarid, mida Euro FM vahendab kas samal või järgmise päeva hommikul. Eesti asja tundjaks kutsutakse õige sageli siit emigreerunud Maksim Reva või pärisvenelane Dmitri Kondrašov. Viimatimainitu on aastast 2007 VF-i välisministeeriumi rahadega ilmuva ja alul soovijatele VF-i valitsuskomisjoni 100%-se hüvitusega, st tasuta (vt Ves.LV 29. III 2009 kirjutise lõppu) jagatud Балтийский мирRusskij miri Lätit jt Baltimaid käsitleva haruüllitise — peatoimetaja. Kurikuulsamaid vaatlejaid, kelle leivanumbriks on pidurdamatud sõimuvalingud nn lähivälismaade pihta, vahendab Euro FM nii, et saatejuhid panevad punkti eraldi Tallinna ja Harju eetri jaoks eelsalvestatud allakirjutusega:
Anna Dmitrieva (Анна Дмитриева)/ Mihail Šejnkman (Михаил Шейнкман) special'no dlja Evro-FM.
Evro-FM-ile on see kleebi-saba-ise-juurde-digimäng, Moskva levitab neid vaatlusi üle laia ilma aga konvertimata kujul ning võimalikule vaevatasule vaatamata. Kommentaarinäide ühe (31. VII 2010) Sinimäe-kogunemise kohta koos Andrei Zarenkovi, nn kaasmaalaste-liikumise kohaliku aktivisti intervjuuga, laeti viivituseta üles niihästi 2. VIII 2010 RUVR-i kui vene—juudi-organisatsiooni VJÜK-i veebikülgedele. Venemaa Hääle poliitiliselt neutraalsemate teemasaadete, nagu keelesaade "Русский устный", "Индустрия кино" (Kinotööstus) jmt kõrval edastatakse hulgi vene ja soveti-ajaloole pühendatud saateid, mille iseloomulikumad külalised on tülgastavalt tihti Lavrenti Beria ja Stalini-vaimustusse kalduvad postrevisionistlikud uurijaid.

Näiteid AD 2011 VoR-ist inglise keeles: I. Estonian Nazis arrange a gathering (http://english.ruvr.ru/2011/07/30/53955303.html) — II. sisaldab intevjuud pagulase Maksim Revaga (http://english.ruvr.ru/2011/07/30/53951198.html — http://english.ruvr.ru/2011/07/30/53956296.html — http://english.ruvr.ru/2011/07/30/53962825.html)

Näide VoR-ist itaalia keeles: sisaldab intervjuud pagulase Revaga, lisatud pilt Lätist (sic! — http://italian.ruvr.ru/2011/07/30/53954009.html)

Näide VoR-ist hispaania keeles: sisaldab intervjuud pagulase Revaga, lisatud pilt Lihulast (sic! — http://spanish.ruvr.ru/2011/07/30/53955829.html)

KELLELE ON PARTISANRAADIOT VAJA. Kahtlemata leidub Euro FM-il kuulajaid ka EV võimuladvikus, jõuametkondades ja Kapos. Siin on mõned oletused, miks nemad midagi ette ei võta.

I. Venemaa mõjutegevuse mahitamise võimalikud seletused Eesti poolt vaadatuna:
 • Rahvusvaheline eksperiment EV õigusruumis — nt kuritegu jäljendades või illegaalse tegevuse leevaks tõkestamiseks ms moel, selgitamaks nt seda, kui kaugele ja milleni võib teabesõjas EV vastu minna (a) kohalik erafirma ja/või ulatuda (b) välisriigi infiltratsioon kohalikus meedias?
 • Õiguslik nihilism — kuritegelik hoolimatus, minnalaskmised seaduskuulekuse vallas ja/või ametikohuste eiramine?
 • Eesti riigiametnike korruptsioon — ostetavus või hirm võimaliku kättemaksu ees?
 • Võõrriigi mõjuisikute vaenutegevus EV asutustes?

II. Euro FM-i infiltreerimise oletatavad sihiseaded Venemaa poolt:
 • Kremli poliitilise mõjuvälja tugevdamine.
 • Kihutustöö vahenditega Eesti taluvusläve kompamine ja nimelt: (a) õhutades raadio kaudu Eesti-/ Baltikumi-/ NATO-/ EL-i/ Lääne-vastaseid meeleolusid ning muutes seega (b) kas võimatult talumatuks või (c) vältimatuks skandaali Euro FM-i ümber, nii et mis iganes sanktsioon Euro FM-i vastu saavutaks võimalikult laia kõlapinna ja (d) diskrediteeriks EV-d riiaka, (e) tsiviliseerimata väikeriigina, kes ei saa toimivas õigusruumis isegi oma sisekorraga hakkama; (f) riigina, kes ei talu vene ärimehi—kapitali ja (g) venemeediat a priori; (h) riigina, kes kiusab etnilisi vähemusi ja (i) piirab vene keele kasutusala; (j) riigina, kel on probleeme sõnavabadusega ja kes ei talu üldse kriitilisi väljendusi enda ning iseäranis (k) oma “tumeda” ja “häbiväärse” lähimineviku ja selle alternatiivsete käsitluste suhtes.
--------------------------------------------------------------------------------
LISA 1: Kultuuriministri 22. IX 2009 käskkiri (täistekst)

Ringhäälinguloa väljaandmine Euro FM OÜ-le
Ringhäälinguseaduse §37 lõike 3 punkti 1, §-de 38 ja 40 ja Euro FM OÜ taotluse alusel ning lähtudes ringhäälingulubade komisjoni ettepanekust:
1. Anda välja kohalik ringhäälinguluba raadiovõrgus Euro FM OÜ-le järgmistel tingimustel:
Edastatakse raadioprogrammi nimetusega “Euro FM”.
1.2. Raadioprogrammi levipiirkond on Harju maakond.
1.3. Raadioprogrammi struktuur: Venekeelne programm. Programmi maht vähemalt 16 tundi ööpäevas, nädalas vähemalt 112 tundi. Päevasel ajal (kl 7-20) peab edastama ringhäälinguloa omaniku toodetud või tellitud programmi, mis sisaldab uudistesaateid ja kajastab kohalikku elu. Programmis ei tohi edastada teise ringhäälinguorganisatsiooni edastatavat programmi. Programmis võib erandina edastada saateid, mis on koostatud koostöös teiste ringhäälinguorganisatsioonidega. Päevasel ajal edastatava programmi sõnalise osa maht on vähemalt 20% ja Eesti autorite teoste osa vähemalt 20%.
2. Saatetegevust alustada käesoleva käskkirja p. 1 tingimustel hiljemalt 17.11.2009. a.
3. Ringhäälinguluba kehtib alates 17.11.2009 kuni 16.11.2014. a.
/Laine Jänes/


--------------------------------------------------------------------------------
LISA 2: Kultuuriministeeriumi ringhäälingulubade komisjoni 17. XI 2009 koosoleku protokolli väljavõtted

Peeter Sookruus: Ajad on rasked, reklaamiturg langeb ja nagu näha, pole ka Euro FMi seis praegu kiita. Kust tuleks raha tegevuse laiendamiseks, saatjate jaoks ja programmile, juhul kui te saate taotletavad load? [---]
[Euro FM-i esindaja] Andrei Babkov: [---] Tegevuse laiendamiseks vajaliku raha loodame saada omanikult. Ka varem on omanik toetanud raadio tegevust ja see peaks olema võimalik ka tulevikus. [---]
Komisjon: [---] Euro FM OÜ hetke majanduslik toimetulek on küsitav. Arvestades seda, et raadio reklaamituru maht on vähenenud ligi kolmandiku võrra, siis Euro FM OÜ ei oleks suuteline tegema täiendavaid investeeringuid ettevõtte käibevahenditest. Bilansi järgi oli EURO FM OÜ 2007 aasta müügitulu 1057737kr ning ärikahjum 1462168kr ning 2008. aastal vastavalt 434618kr ja 1139609kr. Lisaks on ettevõttel lühiajalisi kohustusi 1537367kr ning 14.1.2010 seisuga on maksuvõlg 52794kr. [---] Tartu levipiirkonnaga loa taotluste puhul märgiti komisjonis järgmist: Vladimir Jakovlev – eelistan Russkoje Radiot, nad suudaks teha ka Tartu uudiseid. Euro FM osas kahtlen, sest see leviala ei ole nii suur, et ulatuks Peipsini. [---] [EV Presidendi kantselei töötaja] Mall Gramberg: [---] Euro FM programm Tartus oleks ka hea valik.

Kommentaare ei ole: