esmaspäev, 30. jaanuar 2012

Gebistide tutvustamise XV aastapäev


Poolteise kümnendi eest alustas EV Kaitsepolitseiamet (KPA) vaenulike riikide salateenistuste kaastöötajate avalikustamist. See ajakirjanduse suhteliselt pingsa tähelepanu saatel toimunud töö kestis siiski alla 15 aasta.

Joon tõmmati alla mullu, kui avalikuks oli tehtud alla kümnendiku endisest (?) võõragentuurist. Seejuures ei seadnud KPA, nagu näitab analüüs, sugugi eesmärki avalikustada salateenistuste mittekoosseisulisi kaastöötajaid, värvatud provokaatoreid, nuhke jts agente.

Gebistide paljastamise lõpp jäi Eesti ajakirjanduse tahtel (või küündimatusest) siiski juba väljapoole avalikkuse tähelepanu orbiiti. Küsimus — miks? — oleks vist juba küll puhtalt retooriline.

Kapo tööst ses valdkonnas on Isekiri ju kirjutanud ja taas peatuda poleks ehk vaja. Meenutagem vaid, et avalikustamistööd käsitlev õigusakt — «Eestit okupeerinud riikide julgeolekuorganite või relvajõudude luure- või vastuluureorganite teenistuses olnud või nendega koostööd teinud isikute arvelevõtmise ja avalikustamise korra seadus» (Riigi Teataja I, 1995, 17, 233) — võeti vastu veebruaris 1995.

Esimene seadusekohane teadaanne Kaitsepolitseiametilt ilmus avalikkuse ette 15a eest — 30. jaanuaril 1997 (Riigi Teataja Lisa, 1997, nr 10)

Mullu ilmus KPA veebiküljele töö lõputähis — seaduse täitmise kokkuvõte. Kapo polnud teinud teatavaks isegi tuhandet gebisti ning ei ühtegi GRU, Smerši, NKVD, Gestapo, RSHA jt seadustekstis osutatud vaenulike salatalituste kaastöötajat.

Niisiis, tööd ei viidud lõpule — aga teatud osas seda ei alustatudki!

Esimeses KPA teadetepaketis avalikustati 7 koosseisulist KGB-last, kes olid AD 1940… 1988 töötanud ENSV MN-i (nukuvalitsuse) j.a Riiklikus Julgeolekukomitees või selle eelkäija- (ENSV Riiklik Julgeoleku Ministeerium/Rahvakomissariaat) või ülemasutuses (NSVL-i NKGB/MGB, NSVL-i MN-i j.a KGB) ja nimelt: Avangard Apunnikov (*15. V 1925), Boris Frolov (*17. X 1924), Eduard Jasska (*25. X 1924, aka Edouard Iasska), Jüri Karpov (*29. X 1921), Eduard Kikas (*18. VI 1923), Stepan Nikejev (*23. IX 1924), Vladimir Ringo (*26. VI 1915).

Kapo viimane vastavate teadaannete pakett ilmus 29. detsembril 2009 (Riigi Teataja Lisa, 2009, 99) ja seal sai avalikustatud 31 isikut, kes olid sovetlike "organitega" seotud AD 1955… 1991. Seda nimestikku ja nimetatute karjääriandmeid vt siit.

LISA
Isekiri:
Eesti riik sai vastu maguMeedia ussipuru
Eesti Meel: Kaitsepolitsei KGB-kirbutsirkuse resümee

Kommentaare ei ole: