reede, 12. oktoober 2012

Vabadusraadio läeb uuele lähtele

… Või hoopis õhtale? Raadio Vaba Euroopa—Vabadusraadio järsk uutmine võib peletada uut kuulajaskonda, vanast rääkimata.

WASHINGTONist Ameerika välismeediat ohjavas Ringlevijuhtide Nõukogus (Broadcasting Board of Governors — BBG) ei ole alati üksmeelt. Nii ka praegu Vabadusraadio (RL) Moskva-personali ootamatute koondamiste suhtes. Näiteks BBG-sse kuuluv suursaadik Victor H Ashe teatas 11. X 2012, et massiline vallandamine Moskvas on…
a terrible tragedy” (kohutav tragöödia)
… ja lisas, et tema arvates tuleks vastav otsus tühistada. Samal ajal on BBG eesistuja kohusetäitja Michael Lynton püüdnud RFE—RL-i tegevjuhtkonna sammu õigustada ja ümberkorraldusi põhjendada VF-i seaduste karmistumisega. Viimane näib mugava ettekäändena, mille taha saab peita Valge Maja nn reset-poliitikat Kremliga, või laiemalgi skaalal — geopoliitilise huvi kadumist ja USA üldisemat tagasitõmmet (Ida-) Euroopas.

Nüüd on selgunud, et peale poolsaja inimese vallandamise Moskvas saab lõpparve viiendik RL-i vene toimetuse rahvast ka Praha peamajas. See kinnitab halvemaid kartusi.


Tänaseks enamikus koondatud mullu 26. augustil juubeldamas
Vabadusraadio (Radio Sbovoda) Moskva korpunkti XX aastapäeval


Nagu vene saadete peatoimetaja Kirill Kobrini aasta-alguse-intervjuust nägime, on RFE—RL Venemaa suunal järgimas oma reeglipäraseid põhimõtteid ja ammuseid eesmärke (siiski ühe erandiga):
              • läänelikku, tasakaalustatud ajakirjandust,
              • Venemaa sündmuste esitamist rahvusvahelises kontekstis,
              • püsimist sotsiaalse propaganda raamides, ja
              • uue, universaalsema meediakeele (meediumi) otsingute jätku.

Hiljutine ülalt, st Praha juhtkonna poolt korraldatud puistamine RL-i Moskva büroos sobitub eeltoodud leotelu viimase punktiga. Septembris koondati nimelt kolmveerand lepingulisi kaastöölisi, ent edaspidi võetakse veerand uusi juurde. Moskvas teisale RFE—RL-i perestroika raames rajatud uhiuude büroosse on plaanitud üle kolmekümne moodsa töökoha, millest seni on pool vakantsed. Bürood jagatakse oma eetritegevuse Venemaal juba AD2008 lõpetanud VoA-ga. Nii ei saagi mingist resetist veel rääkida, sest see on alles ees.

Pikett USA Suursaatkonna ees Moskvas
Vabadusraadio (RL) nudimise vastu

Euronews 9. X 2012
VALLANDAMISED toimusid 20.-21. septembril täiskäigul. Hoo pealt tervet 24X7h töötavat raadiot lähtestada oleks aga asjatundmatu. Asjatud on ka pisarad, sest koosseisuväliste töötajate vastu pikki aastaid kalk RFE—RL nüüd vähemalt püüdis meeldivat žesti teha ja maksta eemalejäetuile koondamisraha 4… 6 kuu töötasu ulatuses. Ka kingaandmise ootamatust võib mõista, sest mõtlematu oleks demoraliseeritud inimest pärast koondamisteadet tööl hoida, eriti Venemaal… Niisiis on RFE—RL töölepingud üles öelnud rohkem kui 50 inimesele Moskvas ja Prahas kokku ning kokkuvõttes vähemalt 35 võrra kärbitakse koosseisulist + koosseisuvälist tööjõudu.

Raadio president Steven W Korn tegi Prahast 24. septembril laialt publitseeritud avalduse, kus lubas muutusi läbi tehes järgida 3 punkti:
Käesolev muutus meediumeis ja fookuses kohustab meid teatavaiks sammudeks oma töövõtete teisendamisel. Seejuures peame silmas kolme asja:
        • õiglust nende suhtes meie personalist, kes lahkuvad;
        • uusi teabevahendusvõimalusi nii neile ajakirjanikele, kes jäävad, kui ka neile, kes meiega liituvad; ja
        • oma senised tavad uhkelt uuele tasemele üle kandvat uut ja hoogsamat Vabadusraadiot nii praegusele audiooriumile kui neile, kes — nagu loodame — meiega peagi ühinevad.
Oleme teinud kõik endast oleneva tagamaks selle saavutamist.
Milline on protsessi tulem? Ainult üks asi on selge: käsil on järsk pööre — kes teab kuhu? Ja järsu kurvi peal lendas autost välja hunnik kaasreisijaid, kes olid pikal sõidul saanud lähedaseks. Vähemasti raadiokuulajale. Mõnigi neist armsaist pärismaalasist oli amide leival üle paarikümne aasta, mis sangarliku RL-i 60-aastase ajaloo ja Külma sõja möödaniku paistel on uskumatu ja igale ameerika vurlele emotsionaalselt talumatu koorem.

Anna Kačkaeva, RL-i saatejuht, meediaekspert ja nüüdsest koostöö raadioga oma soovil lõpetanud ajakirjanik kirjutab hüvastijätust Vabadusraadioga nii:
Jumalaga raadio! Mul paluti tööd jätkata, kuid otsustasin lahkuda. On võimalik, et kahetsen, et jätsin kasutamata võimaluse osaleda muutustes ega näe üksikasjus seda, kuis vana raadio ja veebikülg lakavad olemast endised ja voolavad audiovisuaalse kommunikatsiooni uudseile platvormidele. Ma soovin siiralt kõigile allesjäänuile õnnestumist. Alates 10. novembrist ei ole Vabadusraadiot kesklaineil, aasta hiljem lõpevad väga tõenäoliselt saated ka lühilaineil. Andestage, kallid lugejad, vaatajad ja kuulajad, et ma teiega hüvasti ei jätnud! Ees seiab veel eetriväline krahh. Tänan ameerika maksumaksjat ja kõiki-kõiki oma kolleege 20 aasta eest tõeliselt vabas raadios. Ja lõpuks. Pärast Internewsi [Internews Russia/Educated Media Foundation, 1997-2007] ei soovita ma kellelegi, et tal tuleks üle elada 11-tunnine läbiotsimine. Nüüd ei sooviks ma kellelegi ka töökoha 5-tunnise blokeerimise kogemust. Need operatsioonid, vaatamata viimase võrreldamatule kooskõlale ärireeglitega, olid väliselt äärmiselt sarnased — igaveseks jääb meelde pilt [RL-i büroo] köögis ja pääslas toimetanud võõraist siledaist meestest tumedais ülikonnis.
HÄMARIK… Tahaks veel ikkagi paremat loota, aga Lääne välisringhäälingu viimne venekeelne lõit on vististi — klassiku sõnu korrates — õhtale minemas. Koosseisu ümberkorraldusi saatvad skandaalid, protestid, kriitilised arvamuslood, juhtkirjad ja märgukirjad on RL-i kohalikus ja rahvusvahelises meedias asetanud halba valgusse. Samuti on RL-i vene saated käivitet protsessi tagajärjel juba üle poole kuu justkui hämartsoonis: välja lööb sügav identiteedikriis ja saatekava on hõredam kui kunagi varem. Eks me näe, mis verisele koidikule järgneb.

Kas päike oma kiirtega Radio Svoboda uusi ja endisi sõpru veel silitab, ilmneb juba novembris. Siis lõpeb RL-i ülekandmine KL-raadiojaamast Moskva külje alt ning IBB annab teada, kas üldse, mis laineil ja kauaks RFE—RL-i idaslaavi saated veel eetrisse jõuavad. Ammusel kuulajal tekib paraku tunne, et amide kavaks on RL-i ringhäälingu-osa vene jmt keeles üldse lõpetada, nii et eesoleva umbes poolaasta pikkuse vaheetapi kestel võib kuulata vaid mingit jäänukkava RFE/RL-i veebikülje audio-kaasaandena…

PROTESTID. Ühendriikide Moskva-saatkonna juurde tuli 9. oktoobril protestima ka RL-i vene saadete ja veebikülje publiku sotsiaalmeedias angažeeritud esindajaid. Ajutiselt vahistati üks piketi organiseerijaist tudeng Kirill Filimonov (pildil BloggerNews.Neti blogiuudistest)

Paar tuhat RL-i kuulajat andis oma allkirja USA Kongressile ja Valgesse Majja läkitatavale petitsioonile raadio senise personali ja tegevuse toetuseks. Selle kokkuvõte:
Me nõuame, et koondatud ajakirjanikud võetaks tööle tagasi. Võib-olla naasevad siis ka ajakirjanikud, kes ise lahkusid Vabadusraadiost solidaarsusest oma lahti lastud kolleegidega. Peaaegu kõik Moskva büroost vallandatu olid demokraatia ja inimõiguste asjatundjad, aga me ei tea veel, kes endiste töötajate asemele palgatakse. Nii pole meil ka veendumust, et Vabaduseraadio jätkab oma senist sõltumatut joont.
Teiste kõrval on väga väljapaistev inimõiguslane, RL-i kuulaja aastast 1954 ja aastail 1977-2012 ise RL-iga koostööd teinud Ljudmilla Aleksejeva Moskvas 29. oktoobri kohtumisel RFE—RL-i president Steven Korniga viimase vastu välja astunud, heites ette Vabadusraadio ajakirjanike kohtlemist eemaletõukavate vene kapitalistide kombel või isegi hullemini — vt videot.

LISAKS
Isekiri: Vabadusraadio kaitseb Ungarit
• Mumin Šakirov, The end of Liberty. Open Democracy — Russia, 26. IX 2012
• David Satter, Interv'ju portalu Gazeta.RU, 5. X 2012 — Путинский режим по своей природе не может стать лучше
• Steve Korn, RFE/RL president, Speech at BBG meeting, Oct. 11, 2012New Radio Liberty to Carry Out Its Old Mission. Moscow Times, 16. X 20123 kommentaari:

Holger ütles ...

SEPTEMBRIS 2012 VALLANDATUD RL-I MOSKVA BÜROOST:
————————————————————————————
Владимир Абарбанель – редактор программы «Корреспондентский час»
Вероника Боде – ведущая программы «Общественное мнение»
Юрий Васильев – редактор сайта
Екатерина Высоцкая – звукорежиссер
Данила Гальперович – ведущий программы «Лицом к лицу»
Кристина Горелик – редактор программы «Третий Сектор», õigusreporter
Екатерина Евсеева – служба новостей
Дарья Жарова – служба новостей
Юлия Иванченкова – координатор службы новостей
Бэла Калоева – группа учета (отсрочка до 10 ноября)
Елена Колупаева – старший звукорежиссер
Алексей Кузнецов – редактор сайта, spordiekspert
Александр Кулыгин – видеорежиссер
Евгения Мельникова – служба новостей
Алексей Моргун – редактор сайта
Дмитрий Налитов – звукорежиссер
Наири Овсепян – редактор сайта
Александр Орлов-Сокольский – звукорежиссер
Марина Петрушко – специалист по интернет-технологиям, meediapromoa
Валерий Пройдаков – звукорежиссер
Елена Рыковцева – ведущая программы Час Прессы
Екатерина Скарятина – координатор службы новостей
Татьяна Скоробогатько – редактор сайта
Михаил Соколов – ведущий программы Время Политики
Мария Стройкова – служба новостей
Валерия Шабаева – ведущая программы "Обзор прессы"
Мумин Шакиров – специальный корреспондент
Михаил Шевелев – редактор сайта
Людмила Телень – главный редактор интернет-сайта + sotsmeedia
Марина Тимашева – редактор программы о культуре
Юрий Тимофеев – фотограф, veebipiltnik
Илья Точкин – технический директор (отсрочка до 31 декабря)
Андрей Трухан – редактор программы "Грани Времени"

RL-I MOSKVA BÜROOST LAHKUSID ISE:
———————————————————
Анна Качкаева – ведущая программы "Смотрим телевизор"(ушла сама)
Nikita Tatarsky — RL-i kaameramees ja videotoimetaja
Иван Трефилов – экономический обозреватель (ушел сам)
Любовь Чижова – корреспондент (ушла сама)
Elena Fanailova — poetess, Vabadusraadio klubides saatejuht

VEEL KÕRVALE JÄÄNUID
——— ? ? ? ———
Виталий Камышев
Venera Abarbanel
Artur Asafyev
Dmitri Florin
Lyaylya Giniatulina
Olga Orlova
Alya Sanches-Lir
Marina Staune

Anonüümne ütles ...

Petitsioon Vabadusraadio poolt

УВАЖАЕМЫЕ ДАМЫ И ГОСПОДА,

Мы слушаем Радио Свобода много лет и сейчас очень обеспокоены его судьбой. Недавно стало известно, что радио прекращает вещание на средних волнах и что это вызвано изменением российского законодательства. Известно также, что существовала возможность спасти вещание, взяв, в целях соответствия букве закона, в совладельцы радиостанции близкую по духу российскую организацию, такую, например, как «Новая газета» или общество «Мемориал». Почему же это не было сделано? Почему американские власти предпочли закрыть радио, вместо того чтобы искать решение проблемы? Очень не хотелось бы думать, что в этом вопросе совпали задачи российского и американского руководства.

Возникает и множество других вопросов. Например, по какой причине уволены с радио наши любимые журналисты, сотрудники Московского бюро, настоящие правозащитники и борцы за свободу в России? Даже если Радио Свобода будет существовать теперь в ином пространстве, в интернете, - зачем понадобилось разгонять команду высококлассных профессионалов (в том числе, сотрудников сайта Радио Свобода) и брать на их место людей, не имеющих репутации борцов за демократические ценности? Почему директором Русской Службы назначена Маша Гессен, несмотря на ее неудачный опыт руководства предыдущими проектами? Почему, наконец, никто не подумал о нас, постоянных слушателях Радио Свобода? Ведь многие из нас (скажем, пожилые люди, живущие в российской глубинке) не имеют доступа к интернету и с уходом «Свободы» со средних волн просто перестанут получать честную и объективную информацию о том, что происходит в стране и за рубежом!

Люди старшего поколения помнят, каким глотком свежего воздуха были для жителей СССР передачи Радио Свобода. Конечно, с тех пор в России многое изменилось. Но вектор перемен сейчас совсем не тот, что был в конце 80-х – начале 90-х годов. Пространство свободы в путинской России, особенно в самое последнее время, стремительно сокращается с каждым днем. Принимаются репрессивные законы, идут безобразные судебные процессы, закрываются независимые СМИ или перестают быть независимыми от власти. В такой ситуации голос «Свободы» крайне важен для нас, жителей страны. Однако похоже, что для Америки продвижение демократии в России уже не важно, раз они прекращают вещание Радио Свобода и увольняют его лучших сотрудников. Нам трудно скрыть свое разочарование по этому поводу. Чего же, в таком случае, стоят заявления первых лиц США о борьбе за демократию во всем мире?

Мы требуем отменить решение об уходе «Свободы» их эфира и найти приемлемую форму компромисса с российскими властями, при которой радио могло бы оставаться в средневолновом диапазоне! Мы требуем вернуть в эфир «Свободы» и на рабочие места уволенных журналистов. Может быть, тогда вернутся на радио и те немногие, кто после увольнения коллег ушел оттуда по своей воле. И совершенно очевидно, что в этом случае у тех ростков демократии, которые появляются сейчас в России (в виде протестного движения, в виде гражданских и политических инициатив), будет больше шансов выжить в условиях надвигающегося тоталитаризма.

С уважением, слушатели Радио Свобода

http://www.change.org/ru/петиции/остановите-уничтожение-русской-службы-радио-свобода

Holger ütles ...

Dear Sirs,

We’ve been listening to RFE/RL for many years and are very concerned over its destiny. We got to know it stops medium wave broadcasting in Russia, which is stipulated by amendments to the Russian laws. We also got to know that there was an opportunity to save medium wave broadcasting through making a partner of RFE/RL out of a Russian organization with the same values, such as “Novaya gazeta” and “Memorial” human rights centre. Why wasn’t it done? Why did American authorities choose to close the radio instead of searching the decision? We would be disappointed to find out that the stop in medium wave broadcasting was the goal of both Russian and American governments.

Other questions arise. Why were our favourite journalists, RFE/RL’s Moscow bureau staff, profound human rights activists and advocates for freedom in Russia fired? Even if Radio Svoboda will exist in the Internet, why was it necessary to fire professionals, including the RFERL Russian Internet team? Why was it essential to hire people who don’t have a reputation of advocates for democratic values? Why was Masha Gessen hired as RFE/RL Russian Service director, in spite of her previous management failures? Why didn’t anyone think about us – devoted listeners of RFE/RL? Some of us are old people, who live in Russian provinces and do not have access to the Internet. After Radio Svoboda stops medium wave broadcasting we won’t be having access to unbiased and objective information about what happens in Russia and abroad.

People of the older generation remember how valuable Radio Svoboda’s programmes were for USSR citizens. Much has changed in Russia since then. But the current political vector is different from the one that we had in late 1980s and early 1990s. The lack of freedom in Putin’s Russia increases every day. Repressive laws are passed, biased trials are held, independent media are closed or become dependent on Russian authorities. Radio Svoboda’s voice is crucially important for us, Russians, in this context. Though it seems that promoting democracy is no longer important for USA if they stop RFE/RL’s broadcasting in Russia and fire the best journalists. It is hard for us to hide our disappointment. What are American leaders’ statements about fighting for democracy worth of in this case?
We demand that the decision of Radio Svoboda quitting medium wave broadcasting is cancelled, and a compromise with Russian authorities is found. We demand that the fired journalists are hired back. Maybe then people, who quit Radio Svoboda in protest of their colleagues’ mass firings, will return. It is obvious that in this case the beginnings of democracy (protest actions, civil and political initiatives) will have more chances to survive in approaching totalitarianism.
Kindest regards,
Radio Svoboda listeners

http://www.change.org/ru/петиции/остановите-уничтожение-русской-службы-радио-свобода