neljapäev, 19. juuni 2008

Usk kaitsepolitseisse ummistumas


Salapolitseinike haiglane suhe EV kodanike eraellu laiendab umbusku Kaposse.
Juunikuul on eesti meediamogul Hans H Luik arvustanud Kapot selle eest juba kahel korral: esmalt Kuku-raadio 7. VI “Keskpäevatunnis” (kuula Kuku-taskuhäälingu podcastist), kui osutas kõrgete sõjaväelaste seksfantaasiate talletamisele ja levitamisele EV võimukoridorides; teiseks kordas HHL 19. VI sarnast süüdistust TV3 uudistes, kui tulid jutuks kahtlaste maatehingutega Kapo (KPA) jälituse alla sattunud ärimehed.
Samas osundas HHL-i nädalaleht Kaitsepolitsei vastavaid krimitoimikuid. Nood sisaldavad piinlikult intiimseid jutuajamisi ja kinnitavad tõika, et Kapo on mitte üksnes kuulanud, vaid ka salvestanud, protokollinud ja seejärel, ilmselt Riigiprokuratuuri mahitusel, võõrastest telefoni- jm kõnedest pealtkuulatud piinlikke eravestlusi kriminaaltoimikuis ka avaldanud. Intervjuus oma ülehinnatud uudisteportaalile pöördus HHL vabandusega pealtkuuldud erakõne objekti poole ning lisas mh:
Ma ei arva, et advokaat Daisy Tauki riivavate fraaside esitamine kohtusse Riigiprokuratuuri poolt olnuks juhuslik. Juhime tähelepanu, et KPA kogub maksumaksja raha eest kodanike kohta eraviisilist teavet, mis kuidagi pole seotud KPA põhihuviga — EV Põhiseaduse kaitsega. Vähe sellest mis õigusega levitavad KPA ja prokuratuur seda laadi teavet suurele hulgale inimestele?!”

Kuna mainitud toimikuis kajastet seksjutud ei puutu kaugeltki asjasse ega selgita roimade tehiolusid, siis tekib paratamatult kaks tõsist kahtlust...
... (I) et Kapo ei saa hakkama süü tõendamise või juriidilise argumentatsiooniga mõne(de)s tema pädevusse kuuluva(te)s asja(de)s ning
... (II) et Kapo püüab hüvitada oma ebapädevust katsetega diskrediteerida oma uurimis- jm hoolealuseid, paljastades valikulisi seiku nende eraelust või -vestlustest.
Kaitsepolitseiamet näib seega üldsuse silmis Eesti põhiseadusliku korra ja riigisaladuse kaitse sihilt kõrvale kalduvat. Ent kuhu?


Säärasest väärastumisest ei kasvaks välja kunagi näiteks kombluspolitsei suunitlust, sest intiimkomprat kogudes ning seejärel kollameedia kaudu rõvetsevale massile ette ladudes õnnestub Kapol diskrediteerida halvimal juhul iseend ja parimagi (eba)õnne korral, st mõne kaaskondse hea nime rikkumisest ei tugevneks eales ühegi EV kodaniku moraal. Ja siis pole see enam ülekäteläinud kapopoisikese intiimprobleem...

Kapo sedalaadi tegevusest saab tagasilöögi ennekõike EV turvalisus.

1 kommentaar:

Anonüümne ütles ...

Kapo nuuskimine intiimses sfääris saavad seletuse: neil on probleemid oma kaastööliste eraelu, loomaporno ja piraattarkvaraga, nagu on kirjeldatud siin http://www.minut.ee/article.pl?sid=04/02/16/0638237&mode=thread