teisipäev, 27. jaanuar 2009

Budino-kela — ugri-mugri ülikeel

Soome-ugri algkeelt rekonstrueerida proovides on udmurdi noorharitlased hakkama saanud uue tehiskeelega

On see utoopia või saab sest soome-ugrilaste uus lingua franca asendamaks seni sel kohal troonivat vene keelt? Keele autorite väitel on selle kõnelejaid praegu juba paarkümmend, kelle seas peale udmurtide ja venelaste olla ka eestlasi.

Vastse esperanto omanimetus pärineb budiini rahvalt, kellest V saj eKr kirjutas Herodotos, ja peaks kõlama vist kui budino kela. Nimelt on 'keel' ja 'kõne' selles keeles kela, samas kui...
'tund' = kella
'kell' ja 'aeg' = kata
'kirikukell' = zhana
'aisakell' = gerla
'kallis' ja 'armas' = kello
Rõhk on budinose keeles alati sõna alguses, nimisõnad lõpevad a-tähega, tegusõnad i- ja omadussõnad o-ga. Ja mõned häälikud susisevad rohkem kui meeldiks meile siin Läänemere ääres. Näiteks...
'Ma armastan sind' on budinose keeles: Mina vechkin sinat.
Et just ilmus uut keelt tutvustav lühigrammatika ja -sõnastikuga raamat Kojne "Budinos" — Obščij jazyk finno-ugrov (Iževsk, 2009, 240lk), siis soovitan huvilisel see arvutisse laadida siit (pdf-fail mahuga 1,4Mb Udmurtia patriootlike noorte veebifoorumis Udmurt Šaer) ning leida ise sest raamatust sobivaim pakutav...
  • budinose—vene sõnastik
  • vene—budinose sõnastik
  • budinose—udmurdi sõnastik
  • budinose—ungari sõnastik
  • budinose—soome sõnastik
  • budinose—inglise sõnastik
Raamatu autoriõigused kuuluvad udmurdi kirjanikule, PEN-klubi liikmele Aleksei Arzamazovile (pildil), kelle sõnastik on internetis leidnud juba ka vastukaja komide, maride ja tuntud ameeriklase veebipäevikus. Üllitamise ootel olla ka budinose, st soome-ugri esperanto keele õpik (Fenno-ugro esperanta kelan tunikirjata)

Budinose tähestik:
A a [а], B b [б], C c [ц], Ch ch [č, ч], D d [д], E e [э], F f [ф], G g [г], H h [х], I i [и], J j [й või palataliseeriv täht - ь], K k [к], L l [л], M m [м], N n [н], O o [о], P p [п], R r [р], S s [с], Sh sh [š, ш], T t [т], U u [у], V v [в], Z z [з], Zh zh [ž, ж]

Ja arvsõnad:
1 – iktu
2 – kjaktu
3 – kolmu
4 – nelju
5 – vitu
6 – kutu
7 – senchemu
8 – kandu
9 – indu
10 – kimu
11 – kimiktu
12 - kimkjaktu
20 – kusu
30 – kolmugenu
100 – sju
200 – kjaktu sju
300 – kolmu sju
1 000 – ezru
2 000 – kjaktu ezru
1 000 000 – miliu

Kommentaare ei ole: