reede, 15. oktoober 2010

Surve Puna-Hiinale paisub

Hiina võimureilt inimõigusi ja vabadust nõudlev välispoliitiline surve leiab mõjukaid liitlasi sisemaal?

RÜHM ENDISI PARTOKRAATE kutsub avaliku kirjaga üles Puna-Hiinas tsensuuri kõrvaldama, k. a internetis, ja tagama ausat väljendusvabadust.
Hiina rahvuslike sugemetega “sotsialistliku demokraatia” propaganda on piinlik pettus. [---] Isegi peaministril* puudub sõna- või pressivabadus. [---] Soovitame Rahvakongressil viivitamata välmida Ajakirjandusseadus ning tühistada ajakirjanduse ja kirjastamise valdkonna kõik [üldriiklikud ja kohalikud] piirangud.
Kirja järgi piirab Hiina Rahvavabariigis (HRV) sõnavabadust —
“nähtamatu must käsi” **
— mis telefoniõigust rakendades ja konstitutsiooni rikkudes isegi peaminister Weni avaldusi tsenseerib.

Hiina vanakommude avalik kiri kannab 1. oktoobri kuupäeva, kuid valmis ilmselt alles veidi enne internetti ilmumist (11. X 2010). Selle adressaat on Hiina Rahvakongressi alaline komitee (seadusandliku kogu presiidium) ja peanõudeks järgida HRV-s aastast 1982 kehtiva põhiseaduse §35 kohast sõna-, trüki-, ühinemise ja koosoleku-vabadust. Põhiseaduse sätteid nende vabaduste osas piiravad kirjutajate kinnitusel mitmed madalama taseme seadused ja määrused, mis kirja autorite meelest tuleks hüljata vaba teabevoolu huvides. Vanakommud tuletavad ühtlasi meelde, et Suurbritannias loobuti ajakirjanduse tsenseerimisest juba 315 ja Prantsusmaal 129 aasta eest.

/NB! Avaliku kirja täisteksti inglise tõlkes vt postituse lõpus: Open Letter from Party Elders Concerning the Current State of Freedom of Speech in Communist China/

Eesti teabevälja jõudis avaliku kirja uudis Soomest eestikeeli saateid edastava Raadio-86 eetri kaudu sel kesknädalal (vt ka Radio86 veebi 14. X 2010 kl 12:54 ilmunud uudist: Endised parteitöötajad nõuavad tsensuuri kaotamist Hiinas) — tegemist on juba mitu aastat Euroopas erameedia sirmi varjus tegutseva HRV variraadioga.

KIRJA TAUST: Üks kirjale allakirjutanu on 93-aastane Li Rui, kommunismi-iidoli Mao Zedongi isiklik sekretär. Kirjal oli algselt 23 allakirja oma aja kõrgeilt parteitöötajailt, kes olid varem ka ise rangeliinlased. Kiri on teistelegi allakirjutamiseks vaba, seni on neid julgeid, enamasti ajakirjanikke, mõnisada. Üks autoreid, Möödanikuarmide-nimelise ajakirja toimetaja Tie Liu loodab, et nad saavad lõpuks 10 tuhat allkirja. Teise autori, pensionärist professori Wang Yongchengi sõnul ajendas avalikku kirja Hiina valitsuse otsus vahistada ajakirjanik, kes valgustas Suurtammi ehituse eest eemale küüditet põldurite käekäiku.

Kirjal puudub ilmne seos Nobeli vastse, 2010. aasta rahupreemia omistamisega hiina erimeelsele. Siiski ei saa välistada hiinlase preemiakandidaadiks sattumise julgustavat mõju. Puna-Hiina valitsusvõimud on jätkuvalt pahased nii Norra Kuningriigi kui seal tegutseva Nobeli rahukomitee peale, kus 8. X 2010 kuulutati välja üleilmse rahuauhinna pälvijana — nn rahvavõimu õõnestamise eest 11 aastaks vangi mõistet ja praegugi kinni istuv režiimikriitik, inimõiguste ja demokraatia eestvõitleja Liu Xiaobo. Alates 1989. aastast 4 korda trellide taga olnud Liu viimane vanglakaristus määrati talle detsembris 2009 manifesti Harta'08 eest, mis nõudis tõelisi valimisi ja lõppu kompartei võimumonopolile.

Vt lisaks: Financial Times/E-24: Grupp Hiina kommuniste nõuab tsensuuri lõppu (13. X 2010) või Radio Free Asia Unplugged: China’s Party Elders Call For Free Speech And End To Cyber Censorship (14. X 2010)

* REFORMIMEELNE VALITSUSJUHT? Viimasel ajal on HRV riigimeedia sisemaised lõidad tublisti kärpinud riiginõukogu esimehe Wen Jiabao avaldusi poliitiliste uuenduste pakilise vajalikkuse kohta. Wen on toonud lagedale üllatavaid mõtteid kommunistliku süsteemi reformitarvidusest (alates kõnedest Shenzheni erimajanduspiirkonna XXX aastapäeva puhul 21. augustil või ÜRO peaassambleel 23. septembril ning lõpetades mitme välisajakirjaniku usutlusega, nt intervjuus CNN-ile 3. X 2010). Tegemist võib olla kommunistide puhul tavalise eripropagandaga, so ainult välistarbimiseks mõeldud avaldustega.

** MUST KÄSI — tsensuuri eest vastutab Puna-Hiinat valitseva komtei HKP propaganda peavalitsus, kes otsustab, millest rääkida tohib ja millest mitte, ning mille võim kirjutajate sõnul ületab isegi HKP keskkomitee ja riiginõukogu (HRV keskvalitsuse) võimu.

* * *
Article 35 of China’s Constitution as adopted in 1982 clearly states that:
“Citizens of the People’s Republic of China enjoy freedom of speech, of the press, of assembly, of association, of procession and of demonstration.”
For 28 years this article has stood unrealized, having been negated by detailed rules and regulations for “implementation.” This false democracy of formal avowal and concrete denial has become a scandalous mark on the history of world democracy.

On February 26, 2003, at a meeting of democratic consultation between the Standing Committee of the Political Bureau of the Central Committee of the Chinese Communist Party and democratic parties, not long after President Hu Jintao (胡锦涛) assumed office, he stated clearly:
“The removal of restrictions on the press, and the opening up of public opinion positions, is a mainstream view and demand held by society; it is natural, and should be resolved through the legislative process. If the Communist Party does not reform itself, if it does not transform, it will lose its vitality and move toward natural and inevitable extinction.”
On October 3, America’s Cable News Network (CNN) aired an interview with Chinese Premier Wen Jiabao (温家宝) by anchor Fareed Zakaria. Responding to the journalist’s questions, Wen Jiabao said:
“Freedom of speech is indispensable for any nation; China’s Constitution endows the people with freedom of speech; The demands of the people for democracy cannot be resisted.”
In accord with China’s Constitution, and in the spirit of the remarks made by President Hu Jintao and Premier Wen Jiabao, we hereupon represent the following concerning the materialization of the constitutional rights to freedom of speech and of the press:

Concerning the Current State of Freedom of Speech and Press in Our Country

We have for 61 years “served as master” in the name of the citizens of the People’s Republic of China. But the freedom of speech and of the press we now enjoy is inferior even to that of Hong Kong before its return to Chinese sovereignty, to that entrusted to the residents of a colony.

Before the handover, Hong Kong was a British colony, governed by those appointed by the Queen’s government. But the freedom of speech and freedom of the press given to residents of Hong Kong by the British authorities there was not empty, appearing only on paper. It was enacted and realized.

When our country was founded in 1949, our people cried that they had been liberated, that they were not their own masters. Mao Zedong said that,
“From this moment, the people of China have stood.”
But even today, 61 years after the founding of our nation, after 30 years of opening and reform, we have not yet attained freedom of speech and freedom of the press to the degree enjoyed by the people of Hong Kong under colonial rule. Even now, many books discussion political and current affairs must be published in Hong Kong. This is not something that dates from the [territory's] return, but is merely an old tactic familiar under colonial rule. The “master” status of the people of China’s mainland is so inferior. For our nation to advertise itself as having “socialist democracy” with Chinese characteristics is such an embarrassment.

Not only the average citizen, but even the most senior leaders of the Communist Party have no freedom of speech or press. Recently, Li Rui met with the following circumstance. Not long ago, the Collected Works in in Memory of Zhou Xiaozhou were published, and in it was originally to be included an essay commemorating Zhou Xiaozhou that Li Rui had written for the People’s Daily in 1981. Zhou Xiaozhou’s wife phoned Li Rui to explain the situation:
“Beijing has sent out a notice. Li Rui’s writings cannot be published.”
What incredible folly it is that an old piece of writing from a Party newspaper cannot be included in a volume of collected works! Li Rui said:
“What kind of country is this?! I want to cry it out: the press must be free! Such strangling of the people’s freedom of expression is entirely illegal!”
It’s not even just high-level leaders — even the Premier of our country does not have freedom of speech or of the press! On August 21, 2010, Premier Wen Jiabao gave a speech in Shenzhen called, “Only By Pushing Ahead With Reforms Can Our Nation Have Bright Prospects.” He said,
“We must not only to push economic reforms, but must also to promote political reforms. Without the protection afforded by political reforms, the gains we have made from economic reforms will be lost, and our goal of modernization cannot be realized.”
Xinhua News Agency’s official news release on August 21, “Building a Beautiful Future for the Special Economic Zone,” omitted the content in Wen Jiabao’s speech dealing with political reform.

On September 22, 2010, (U.S. local time) Premier Wen Jiabao held a dialogue in New York with American Chinese media and media from Hong Kong and Macao, and again he emphasized the importance of “political system reforms.” Wen said:
“Concerning political reforms, I have said previously that if economic reforms are without the protection to be gained by political reforms, then we cannot be entirely successful, and even perhaps the gains of our progress so far will be lost.”
Shortly after, Wen Jiabao addressed the 65th Session of the United Nations General Assembly, giving a speech called, “Recognizing a True China,” in which he spoke again about political reform. Late on September 23 (Beijing time), these events were reported on China Central Television’s Xinwen Lianbo and in an official news release from Xinhua News Agency. They reported only Wen Jiabao’s remarks on the circumstances facing overseas Chinese, and on the importance of overseas Chinese media. His mentions of political reform were all removed.

For these matters, if we endeavor to find those responsible, we are utterly incapable of putting our finger on a specific person. This is an invisible black hands. For their own reasons, they violate our constitution, often ordering by telephone that the works of such and such a person cannot be published, or that such and such an event cannot be reported in the media. The officials who make the call do not leave their names, and the secrecy of the agents is protected, but you must heed their phone instructions. These invisible black hands are our Central Propaganda Department. Right now the Central Propaganda Department is placed above the Central Committee of the Communist Party, and above the State Council. We would ask, what right does the Central Propaganda Department have to muzzle the speech of the Premier? What right does it have to rob the people of our nation of their right to know what the Premier has said?

Our core demand is that the system of censorship be dismantled in favor of a system of legal responsibility (追惩制).

The rights to freedom of speech and the press guaranteed in Article 35 of our Constitution are turned into mere adornments for the walls by means of concrete implementation rules such as the “Ordinance on Publishing Control” (出版管理条例). These implementation rules are, broadly speaking, a system of censorship and approvals. There are countless numbers of commandments and taboos restricting freedom of speech and freedom of the press. The creation of a press law and the abolishment of the censorship system has already become an urgent task before us.

We recommend that the National People’s Congress work immediately toward the creation of a Press Law, and that the “Ordinance on Publishing Control” and all of the local restrictions on news and publishing be annulled. Institutionally speaking, the realization of freedom of speech and freedom of the press as guaranteed in the Constitution means making media independent of the Party and government organs that presently control them, thereby transforming “Party mouthpieces” into “public instruments.” Therefore, the foundation of the creation of a Press Law must be the enacting of a system of [post facto] legal responsibility (追惩制) [determined according to fair laws]. We cannot again strengthen the censorship system in the name of “strengthening the leadership of the Party.” The so-called censorship system is the system by which prior to publication one must receive the approval of Party organs, allowing for publication only after approval and designating all unapproved published materials as illegal. The so-called system of legal responsibility means that published materials need not pass through approval by Party or government organs, but may be published as soon as the editor-in-chief deems fit. If there are unfavorable outcomes or disputes following publication, the government would be able to intervene and determine according to the law whether there are cases of wrongdoing.

In countries around the world, the development of rule of law in news and publishing has followed this path, making a transition from systems of censorship to systems of legal responsibility. There is little doubt that systems of legal responsibility mark progress over systems of censorship, and this is greatly in the favor of the development of the humanities and natural sciences, and in promoting social harmony and historical progress. England did away with censorship in 1695. France abolished its censorship system in 1881, and the publication of newspapers and periodicals thereafter required only a simple declaration, which was signed by the representatives of the publication and mailed to the office of the procurator of the republic. Our present system of censorship leaves news and book publishing in our country 315 years behind England and 129 years behind France.

Our specific demands are as follows:

1. Abolish sponsoring institutions of [Chinese] media [NOTE: This is the controlling organization that exercises Party control over the media], allowing publishing institutions to independently operate; Truly implement a system in which directors and editors in chief are responsible for their publication units.

2. Respect journalists, and make them strong (尊重记者,树立记者). Journalists should be the “uncrowned kings.” The reporting of mass incidents and exposing of official corruption are noble missions on behalf of the people, and this work should be protected and supported. Immediately put a stop to the unconstitutional behavior of various local governments and police in arresting journalists. Look into the circumstances behind the case of [writer] Xie Chaoping (谢朝平). Liang Fengmin (梁凤民), the party secretary of Weinan city [involved in the Xie Chaoping case] must face party discipline as a warning to others.

3. Abolish restrictions on extra-territorial supervision by public opinion [watchdog journalism] by media, ensuring the right of journalists to carry out reporting freely throughout the country.

4. The internet is an important discussion platform for information in our society and the voice of citizens’ views. Aside from information that truly concerns our national secrets and speech that violates a citizen’s right to privacy, internet regulatory bodies must not arbitrarily delete online posts and online comments. Online spies must be abolished, the “Fifty-cent Party” must be abolished, and restrictions on “tunneling/[anti-censorship]” technologies must be abolished.

5. There are no more taboos concerning our Party’s history. Chinese citizens have a right to know the errors of the ruling party.

6. Southern Weekly and Yanhuang Chunqiu should be permitted to restructure as privately operated pilot programs [in independent media]. The privatization of newspapers and periodicals is the [natural] direction of political reforms. History teaches us: when rulers and deliberators are highly unified, when the government and the media are both surnamed “Party,” and when [the Party] sings for its own pleasure, it is difficult to connect with the will of the people and attain true leadership. From the time of the Great Leap Forward to the time of the Cultural Revolution, newspapers, magazines, television and radio in the mainland have never truly reflected the will of the people. Party and government leaders have been insensible to dissenting voices, so they have had difficulty in recognizing and correcting wholesale errors. For a ruling party and government to use the tax monies of the people to run media that sing their own praises, this is something not permitted in democratic nations.

7. Permit the free circulation within the mainland of books and periodicals from the already returned territories of Hong Kong and Macao. Our country has joined the World Trade Organization, and economically we have already integrated with the world — attempting to remain closed culturally goes against the course already plotted for opening and reform. Hong Kong and Macao offer advanced culture right at our nation’s door, and the books and periodicals of Hong Kong and Macao are welcomed and trusted by the people.

8. Transform the functions of various propaganda organs, so that they are transformed from [agencies] setting down so many “taboos” to [agencies] protecting the accuracy, timeliness and unimpeded flow [of information]; from [agencies] that assist corrupt officials in suppressing and controlling stories that reveal the truth to [agencies] that support the media in monitoring Party and government organs; from [agencies] that close publications, fire editors and arrest journalists to [agencies] that oppose power and protect media and journalists. Our propaganda organs have a horrid reputation within the Party and in society. They must work for good in order to regain their reputations. At the appropriate time, we can consider renaming these propaganda organs to suit global trends.

We pressingly represent ourselves, hoping for your utmost attention.

October 1, 2010

Sponsors (23 people):
Li Rui (李锐)– former standing vice minister of the Organization Department of the CCP Central Committee, member of the 12th Central Committee of the CCP
Hu Jiwei (胡绩伟) — former director of People’s Daily, standing committee member to the 7th National People’s Congress, director of the Federation of Chinese Communication Institutes.
Jiang Ping 江 平– former head of the China University of Political Science and Law, tenured professor, standing committee member to the 7th National People’s Congress, deputy director of the Executive Law Committee of the NPC
Li Pu (李普) — former deputy director of Xinhua News Agency
Zhou Shaoming (周绍明) — former deputy director of the Political Department of the Guangzhou Military Area Command
Zhong Peizhang (锺沛璋) — Former head of the News Office of the Central Propaganda Department
Wang Yongcheng (王永成) — Professor at Shanghai Jiaotong University
Zhang Zhongpei (张忠培) — Research at the Imperial Palace Museum, chairman of the China Archaeological Society
Du Guang (杜光) — former professor at the Central Party School
Guo Daojun (郭道晖) — former editor-in-chief of China Legal Science
Xiao Mo 萧 默 — former head of the Architecture Research Center of the Chinese National Academy of Arts
Zhuang Puming (庄浦明) — former deputy director of People’s Press
Hu Fuchen (胡甫臣) — former director and editor-in-chief at China Worker’s Publishing House
Zhang Ding (张定) — former director of the China Social Sciences Press at the Chinese Academy of Social Sciences
Yu You (于友) — former editor-in-chief of China Daily
Ouyang Jin (欧阳劲) — former editor-in-chief of Hong Kong’s Pacific Magazine (太平洋杂志)
Yu Haocheng (于浩成) — former director of Masses Publishing House
Zhang Qing (张清) — former director of China Cinema Publishing House
Yu Yueting (俞月亭) — former director of Fujian Television, veteran journalist
Sha Yexin (沙叶新) — former head of the Shanghai People’s Art and Drama Academy, now an independent writer of the Hui ethnic minority
Sun Xupei (孙旭培) — former director of the News Research Institute at the Chinese Academy of Social Sciences
Xin Ziling (辛子陵) — former director of the editorial desk at China National Defense University
Tie Liu (铁流) — editor-in-chief of Wangshi Weihen (往事微痕) magazine (Scars of the Past).
Legal Counsel:
Song Yue (宋岳) — Chinese citizen, practicing lawyer in the State of New York, U.S.

1 kommentaar:

Anonüümne ütles ...

Professor Xia Yeliang is an economist with a talent for practical solutions. Xia helped draft the "Charter'08" reform manifesto, which calls for a fairer and freer country. The document, which advocates an end to Communist one-party rule, made leaders in Beijing nervous 2 years ago. Xia's friend Liu Xiaobo, the main author of the charter, was sentenced to 11 years in prison late last year, but was recently awarded the Nobel Peace Prize.

Xia says that, shortly after the news from Oslo, many people spontaneously signed Charter'08, which can still be found in niches on the Internet, despite all the censorship. The number of signatories has now grown to some 20000, says Xia.

Young people have been disseminating the subversive document, including secretly stuffing copies of the Charter into bookstore shelves. When Xia asked his students if they knew who had won this year's Nobel Peace Prize, hundreds of them said yes, he says. "Only a handful hadn't heard anything about it."
...
Read more: WWW.Spiegel.DE
Liu Xiaobo as Role Model: Nobel Peace Prize Inspires Chinese Dissidents By Andreas Lorenz in Beijing 10/19/2010 http://www.spiegel.de/international/world/0,1518,723808,00.html#ref=nlint