esmaspäev, 2. veebruar 2009

Valskus viib viimsegi veeringu

... Ja tõde teeb teid vabaks (Jh 8:32)
See piiblitsitaat on kirjas USA salaluure keskameti (LKA/CIA) peakorteri fuajee põrandal Langleys. Isekiri ei tea, kas EV salaluure peakorteris Tõnismäel ka mõni moto leidub, kuid viimase puudusel võib juhtmõtteks soovitada käesoleva loo pealkirja — majandusliku surutise ja eelarve järskude kärbete aastal sobiks ju!

Vale kipub kalliks maksma minema
Kapo riivas mullu EV ühe kodaniku au ja väärikust, sestap heitis kodanik riigiametkonnale kinda. Tänavu viigiga lõppenud ebavõrdse duelli järelmina võib salapolitsei aastaraamatute retoorika aga väga küsitavaks osutuda.
Mäletatavasti avalikustas Kaitsepolitseiameti (KPA) viimne aastaraamat Risto Mikael Teinoneni (RMT) ebaseadusliku kimbutamise juhtumi ametliku tõlgenduse. Seda polnud varem tehtud, kuid puudulikuks jäi see nüüdki. Isekiri tegi mullu selle põhjaliku retsensiooni, öeldes muu seas:
Kapo 2007. aasta tegemisi puudutava aastaraamatu 21. leheküljel on KPA töötajad sajast RMT-d puudutavast sõnast vormind viis lauset, kus leidub tervelt neli ilukirjandusliku liialdusega — et mitte öelda ilmset — valet ning vähemalt kolm halvustavat silti.
Nüüd on hinnanguga kaudselt soostunud isegi KPA. Tee kulges tõdemuseni nõnda:
Aasta 2008 suve algul ilmus KPA aastaraamat, kokku 35lk ja mitu pilti. Suve lõpul võttis RMT kätte ja kaebas salaameti solvavate valeväidete ja hinnangute eest kohtusse, nõudes solvangu tagasivõttu ja vabandust. Sügisel jõudis RMT kaebus KPA vastu Tallinna Halduskohtu menetlusse. Kapo ridadesse kuuluvad juristid mõistsid pikemata, et nad oma väidete kaitsmisega isegi mitmekümnekesi kuidagi toime ei tule, vaid vajavad pakiliselt Glikmani & Partnerite abi, mis pole mitte niivõrd kõrvaline kui EV võimuladvikule lähedal seisev firma — vt kas või veebiaadressis sisalduvat õiguskantsleri nime:
WWW.T[eder] G[likman]P[artnerid]Legal[Solutions].EE
Igale normaalsele kodanikule on veider näha, miks KPA ametnikud, enamuses kõrgelt haritud juristid, ise ette ei suuda arvestada, et kedagi valega alandada ei ole ilus, rääkimata juba vastava seadusepügala rikkumisest või sellest, et oma kahtlast arvamust tuleks enne avaldamist põhistada fakti(de)ga. Kas universaalne põhimõte — et seaduste mittetundmine ei vabasta vastutusest — tõesti enam riigiameti ja riigiteenistuja puhul ei kehti? Siis on jutt EV-st kui õigusriigist kõva liialdus ja rääkima tuleb hakata justiitskuritegudest ja justiitsroimareist ja justiitsmaffiast.
Aasta 2008 lõpus sundisid isiklikud motiivid RMT-d loobuma KPA vastu algatatud kohtuasjast.
Advokaadikontori kohtuvaidluste töögrupp, mida juhib Leon Glikman isiklikult, oli vahepeal töö aga käsile võtnud. Vahetult abistas KPA-d samasse gruppi kuuluv advokaat Iivi Otto jmt. Firma advokaaditeenuse tund läheb hinnakirja järgi kliendile maksma 170... 250€ (2660... 3912kr). Kohtueelne valmistumine KPA raamatu RMT-vastase lõigukese tõestamiseks läks maksma
83781kr.
Advokaadibüroo oli RMT juhtumisse kaasatud 25. novembrist jõuludeni ja seejuures, esitatud aruande kohaselt, teostas järgmised toimingud [nurksulgudes Isekirja hinnang advokaadifirma aja- & rahakulule arvestusega 20min=1000kr]:
 • 25. XI 2008 [1:00'=3000EEK] materjalide ülevaatamine, memo koostamine RMT kaebuse kohta, esialgsed kaalutlused
 • 26. XI 2008 [1:00'=3000EEK] memo koostamine halduskohtumenetluse, RMT kaebuse ja kohtupraktika kohta; kaebuse ja lisade analüüs, õiguslike seisukohtade kujundamine
 • 27. XI 2008 [0:40'=2000EEK] tõendusliku ettevalmistuse memo koostamine, telefonivestlus
 • 28. XI 2008 [1:00'=3000EEK] Kapo kontori külastamine, osalemine nõupidamisel
 • 1. XII 2008 [0:20'=1000EEK] Teinoneni kaebuse ja lisade kiiranalüüs
 • 2. XII 2008 [2:00'=6000EEK] kohtupraktika analüüs au teotamise ja riigivastutuse küsimustes, KPA vastuse õigusliku osa koostamine; töö Riigikohtu lahendite ja memoga
 • 3. XII 2008 [1:00'=3000EEK] Kapo vastuväidete tõendamise küsimuse ja avalikest allikatest kättesaadavate tõendite otsing ja analüüs
 • 4. XII 2008 [0:40'=2000EEK] töö vastusega [RMT kaebusele], meilivahetus
 • 5. XII 2008 [5:00'=15000EEK] telefoninõupidamine kaitsepolitseinik Valtiniga* tõenditest ja tõendamisest; Kapo esitatud materjalide analüüs; taotluse koostamine kohtule täiendavate tõendite ja taotluste esitamise menetlustähtaja pikendamiseks; kirjavahetus, töö tõenditega, töö vastustega; Kapole tasuta kontaktid professor George Fletcheri (Columbia Law School) ja professor Rabkiniga (McGill University)
 • 8. XII 2008 [4:20'=13000EEK] kriminaalasja [nr 07760000007 Teinoneni vastu] materjalide esmaanalüüs ja tõendite esmavalik KPA kontoris; töö dokumentidega, telefonikonsultatsioonid seoses vastuse koostamisega, kirjavahetus tõendite osas; telefoninõupidamine Peeter Pälliga (Eesti Keele Instituut) keeleekspertiisi ja filoloogilise arvamuse üle; Kapo kirjaliku seletuse positsioonide kavandamine ja suhtlus KPA esindajatega (telefonikõned, e-mailid)
 • 9. XII 2008 [3:20'=10000EEK] halduskohtus toimikuga tutvumine ja puuduvate menetlusdokumentide taotlemine; tõendite süvaanalüüs, Kapo kirjaliku seletuse ja menetluse lõpetamise taotluse koostamine, e-mailid ja telefonikõned Valtiniga
 • 10. XII 2008 [4:00'=12000EEK] Kapo kirjaliku seletuse, taotluste ja tõendite lõppvormistus esitamiseks kohtule ja RMT-le, elektrooniline esitus kohtule; Kapo kirjaliku seletuse redigeerimine, telefonikõned ja e-mailivahetus Valtiniga ja KPA aastaraamatu autoriga, telefoniarutelu kaitsepolitseinik Järvaga** võimalikest tunnistajatest; töö halduskaebuse vastuse ja läbivaatamata jätmise taotluse täiendamisega, suhtlus, meilivahetus
 • 11. XII 2008 [1:00'=3000EEK] kohtuasja materjalide süstematiseerimine, telefonikõne Valtiniga
 • 15. XII 2008 [0:20'=1000EEK] telefonikõne kohtusekretäriga tähtaja pikendamise taotluse teemal
 • 16. XII 2008 [0:40'=2000EEK] kohtu vastusega tutvumine; tunnistajate kaasamise vajaduse analüüs, telefonikõne Järvaga; töö kirjavahetuse ja tõendite teemaga
 • 17. XII 2008 [0:20'=1000EEK] telefonikõne ja e-mail kohtusekretäriga tähtaegadest; telefoninõupidamine Järvaga Kapo tõenditest ja positsioonide põhjendamise vajadusest
 • 19. XII 2008 [0:20'=1000EEK] tunnistajate ülekuulamise taotluse koostamine ja esitamine kohtule elektrooniliselt ja paberil
 • 22. XII 2008 [0:40'=2000EEK] kohtunõude ja RMT vastuse kättesaamiskinnitus kohtule, e-mailid KPA esindajatele, esmane tutvumine RMT vastusega
Teinoneni käsitlev osa moodustab vaidlusaluse raamatu sisust muide 0,6%. Tekstis tuvastas Isekiri juba mullu KPA looritet soovi tõrjuda RMT Eestist välja ja nentis retsensiooni lõpus:
Kaitsepolitsei seirab paremäärmusluse arengusuundi — tõkestamaks vaenu õhutamise roimi ja kanaliseerimaks ekstremistlikku tegevust põhiseaduse raamesse. Erilist muret teeb oma poliitilise ja majandusliku mõjutustööga Moskva, selgub nii sest kui varasemaist KPA aastaraamatuist.
Kas pole KPA kogumikes varjust välja taritud veel piisavalt pärisagente, võõra- või omamaiseid provokaatoreid, keda igati teenitult kui mitte vangi, siis riigist välja saata tasuks? Või on need kihutustööst haaratud teosed, kus tegelikkusega liiga vähe pistmist?
Nüüd saab viimane küsimärk jaatava vastuse ega jää muud kui järeldada et...
Aastaraamatu kõigi väidete tõestuseks valmistumine võiks minna KPA-le maksma oma 15 miljonit krooni. Rääkimata võimalikest kohtukuludest ja hüvitistest kannatanutele juhul, kui KPA tõestus(ed) ka kohtusaalis vett ei pea.
Seega oleks EV siseministril targem anda enda alluvale — Kaitsepolitseiametile — korraldus tõepinnata propagandateoste üllitamine lõpetada.

* Advokaadifirma tööülevaatest selgus vähemalt üks aastaraamatu autor, kelleks on KPA kauaaegne piiar, komissar  O l a r i  Valtin.
** Kaitsepolitseinik  J a n e k  Järva on lõpetanud TÜ 2005, misjärel tööl KPA-s, tegeledes mh skinheadide järelevalvega; Risto Teinoneni asja menetleja.

3 kommentaari:

Anonüümne ütles ...

Nyyd on kapo eelarve kulutuste kokkupigistamiseks vihje olemas. Vähem kihutustööd, roppa ja sappi, pealtkuulamise seadeldiste laiali laotamist ja loomalembeste laste ahistamist!

Delfi.eelt
Vastavalt valitsuses heaks kiidetud negatiivsele eelarvele peab ka kaitsepolitseiamet koos teiste riigiametitega kärpima oma tegevus- ja personalikulutusi 10ndiku võrra.

Delfi küsimusele, kuidas kapo kavatseb kulusid kärpida, vastas komissar Andres Kahar, et kulude kahandamine toimub, aga selle sisu ei saa kahjuks lahti kirjutada.

„Kuna meie ameti eelarve kulude liigendus on riigisaladus, siis ei ole mul kahjuks võimalik detailsemalt lahti seletada, millistest tegevusvaldkondadest ja kui palju täpselt me kokku hoiame,“ selgitas Kahar.

www.DELFI.ee
6. veebruar 2009

Anonüümne ütles ...

Võidusõnum 24. augustist 2009:

Risto jäi võitjaks ka Tallinna Ringkonnakohtus

Sügisel 2008 kaebas Risto Teinonen Kaitsepolitseiameti kohtusse, kuna viimase üle-eelmises aastaraamat sisaldas Teinost solvavaid valeväiteid. Jaanuaris 2009, veidi enne kohtuistungi toimumispäeva võttis Teinonen kaebuse tagasi. Seejärel nõudis Kapo Tallinna Halduskohtus Teinoselt Kapole tekkinud menetluskulude tasumist. Kapo, kellel on suur juriidiline osakond, oli kohtuistungiks valmistumisel kasutanud juut Glikmani advokaadibüroo teenuseid, et teha menetlus võimalikult kulukaks ning nõuda kulutuste tasumist Teinoselt. Nii toimitigi - sest isikute majanduslik ruineerimine on üks kapomeetodeid...
Tallinna Halduskohus aga asus seisukohale, et Kapo 83781kr-ne nõue (1.) ei ole põhjendatud ja (2.) et menetlusosalised peavad oma menetluskulud ise kandma.

Kaitsepolitseiamet kaebas asja edasi. Läinud reedel, 21. augustil 2009 otsustas Tallinna Ringkonnakohus jätta Tallinna Halduskohtu otsuse jõusse.

Kaitsepolitseiametil on nüüd Riigikohtusse edasikaebamiseks 15 päeva aega. Riigikohtu loakogu sääraseid asju tavaliselt ei aktsepti.

Allikas: http://www.estland88.com/?id=3
Vt ka veebiaadressilt: www.kaitsepolitsei.com.

Anonüümne ütles ...

Uudis 9. IX 2009:
84 tuhande krooni lugu lõppes.

Kapo ei kaevanud edasi enda kahjuks langetatud ringkonnakohtu otsust. Seega on Risto Teinoneni vastu 17. I 2007 alanud repressioonide viimane episood lõppenud. Menetlus oli kaitsepolitseidirektor Janek Järva juhitava Lõuna-Eesti osakonna pädevuses.

Pärast tema vastu algatutud poliitilise maiguga kriminaalasja nurjumist kaebas Teinonen sügisel 2008 Kaitsepolitseiameti kohtusse, kuna leidis ameti aastaraamatust teda isiklikult solvanud väiteid. Jaanuaris veidi enne määratud istungipäeva võttis aga kaebuse tagasi, mispeale Kapo nõudis Teinonenilt Tallinna Halduskohtu kaudu menetluskulude tasumist.
Kapo, kel on suur juriidiline osakond, oli kohtuasjaks valmistudes kasutanud Glikmani advokaadibüroo teenuseid ilmse eesmärgiga teha menetlus võimatult kulukaks ja lükata kulude tasumine Teinonenil kaela. Nimelt sai Kapo juut Glikmani büroolt 83781kr ületanud arve.
Halduskohus asus aga seisukohale, et menetlusosalised peavad oma menetluskulud ise kandma.
Kaitsepolitseiamet kaebas asja edasi.
Tallinna Ringkonnakohus otsustas 21. VIII 2009 jätta Tallinna Halduskohtu otsuse jõusse.
Kapol oli riigikohtusse edasikaebamiseks 15 päeva, kuid määruskaebust selle ajaga ei esitatud.