kolmapäev, 8. september 2010

Arvo Pesti † 6. IX 2010

Elulavalt lahkus sovetiajastu erimeelne, süümevang, kirjanduskriitik ja arhiivitöötaja Arvo Pesti.

Ta sündis 8. VII 1956 Tallinnas. Vaatamata perekondlikule taustale — isa Madis Pesti (1917—1969) kuulus kommunistlikku tippnomenklatuuri — liitus poeg antisovetliku vastupanuliikumisega, mis viis ta mitmeks aastaks (1983-1986) vangistusse.

Arvo Pesti vahistati 1983. aasta märtsis—aprillis võõrvõimu repressiivasutuste korraldatud ülemaalises puistamislaines, mis oli suunatud inimõigustekaitse, vaba teabevoolu ja omakirjastusliku tegevuse vastu. Ühes Arvo Pestiga viis KGB Eesti NSV Ülemkohtu ette ta lähimad kaasvõitlejad Lagle Pareki ja Heiki Ahoneni. Pestile mõisteti 5+2 aastat.
Kroonikast: Kohtuprotess vabadusvõitlejate Heiki Ahoneni, Lagle Pareki ja Arvo Pesti üle toimus 13.-16. detsembril 1983. Lagle Parek mõisteti süüdi Eesti NSV KrK §68 lg1 alusel ja teda karistati 6-aastase vabadusekaotusega range režiimiga vangilaagris koos sellele järgneva 3 aastaks asumisele saatmisega. Heiki Ahoneni ja Arvo Pestit karistati sama sätte alusel 5-aastase vabadusekaotusega range režiimiga vangilaagris koos järgneva 2 aastaks asumisele saatmisega.
Pesti vabanes, nagu paljud teisedki poliitvangid 1986-1987, ennetähtaegselt.

Aastail 1993-1995 oli Pesti Eesti Rahvusliku Sõltumatuse Partei fraktsiooni konsultant riigikogus. Aastast 1995 tegi Arvo Pesti arhiivitööd, olles sh Eesti Rahvusarhiivi asedirektoriks ning teadus- ja publitseerimisosakonna asjatundjaks. Pesti osales ka nõukogulikku lähiminevikku uuriva S-keskuse tegevuses. Mullu jõudis Arvo Pesti töölault üldsuse ette mahukas allikapublikatsioon «Dissidentlik liikumine Eestis aastatel 1972–1987»

3 kommentaari:

Holger ütles ...

Postimees ja AK panid nekroloogis piinlikku valet. Enn Tarto ei olnud süüaluseks samal kohtuprotsessil Arvo Pesti jt koos, vaid ikka üksi ja eraldi ja isegi teisel aastal.

Anonüümne ütles ...

Rumal ja jälk on lugeda nekrologidest ka selliseid valesid, nagu oleksid MRP - AEG ja hiljem ka ERSP olnud "laulva revolutsiooni" ürituste korraldajad või käivitavad jõud!
Maltsa ei istutata, see tuleb mujalt ja kasvab kellegi kätetööga istutatu vahele. Nii ka sellised "laulvad... ja tantsivad", täna ei mäleta nad isegi, kes või kus nad olid siis!
Arvole mõeldes tulevad meelde ka head ja naljakad seigad, Tartus, vanalinna kohtumaja keldris, siis, Noor Tartu aegadel...
Puhka rahus!

Confini amministrativi - Riigipiirid - Political borders - 国境 - 边界 ütles ...

In the meantime, Russia is becoming more and more modern: 100 years ago leaded by "Rasputin", today by "Ras Putin"... Best wishes from Italy and thanks a lot!